Komunikaty

Zmiany w regulaminach
Komunikaty dla klientów UPC
Regulacje prawne

Zmiany w regulaminach

31 maja 2024

Stawki dla Wielkiej Brytanii

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca przestają obowiązywać poniższe stawki w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze:

Minuta połączenia wychodzącego i odebranego - 0,29 zł
SMS/MMS - 0,29 zł
Transmisja danych - 29 zł/GB (naliczanie co 1 kB)

Promocja obejmuje klientów, którzy:

 • zawarli umowę począwszy od 1 stycznia 2021 roku
 • zawarli umowę w ramach taryfy:
  GRUPA HOMEBOX 5G
  GRUPA L 5G
  GRUPA M 5G
  GRUPA PLAY HOMEBOX
  GRUPA PLAY HOMEBOX TV
  GRUPA PLAY L
  GRUPA PLAY M
  GRUPA PLAY S
  GRUPA S II
  Play Internet
  Play Internet 5G
  SOLO HOMEBOX 5G
  SOLO L 5G
  SOLO M 5G
  SOLO PLAY S
  SOLO PLAY M
  SOLO PLAY HOMEBOX
  SOLO PLAY L
  SOLO S II
  SIM S dla Firm
  SIM M dla Firm
  SIM L dla Firm
  SIM S dodatkowa dla Firm
  MIX ELASTYCZNY L EXTRA GB\
  MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB
  MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB
  MIX L EXTRA GB
  MIX M EXTRA GBMIX S EXTRA GB

Jednocześnie od 1 lipca 2024 roku, wprowadzamy dla powyższych taryf nowe stawki, które obowiązują do 31 grudnia 2024 roku:

Minuta połączenia wychodzącego i odebranego - 0,79 zł
SMS/ MMS - 0,79 zł
Transmisja danych - 59 zł/GB (naliczanie co 1 kB)

Połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii pozostają bez zmian tj. rozliczane są tak samo jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro.

Ze zmian wynikających z tego komunikatu wyłączone zostają taryfy:

 • Biznes Pakiet      
 • Biznes Plan Pakiet 10     
 • Biznes Plan Pakiet 25     
 • Biznes Plan Pakiet Unlimited      
 • Biznes Play         
 • Biznes Unlimited              
 • Biznes Europa i Świat

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Wcześniejsze komunikaty

15 kwietnia 2024

Zmiany w roamingu UE od 15 maja 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że od 15 maja 2024 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:
a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB (8,45 zł za GB tj. 1024 MB)
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB (8,45 zł za GB tj. 1024 MB)
c) za połączenie wychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,11 zł za minutę połączenia

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumentach limity GB - Limity GB od 01.05.2024 r. i Limity GB w UE od 01.05​​​​​​​.2024 r. 

3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie odszkodowania. Jego wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

1 lutego 2024

Zmiany w regulaminie korzystania z aplikacji mobilnej w ramach usługi Play24

Informujemy, że z dniem 19 lutego 2024 r. zmieniają postanowienia Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej w ramach usługi Play24, w ten sposób, że dla korzystania z tej aplikacji wymagane jest posiadanie urządzeń z systemem operacyjnym iOS 15.0 albo Android 7.0 lub z nowszymi wersjami tych systemów.  

Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian możesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Play24.

29 stycznia 2024

Zmiany w ofertach na Kartę od 01.03.2024 r.

Zmiany w ofertach na kartę

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2024 zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.

Zmiany dotyczą ofert na kartę (oferty głosowej i oferty internetu mobilnego), które świadczymy pod marką Play.

1.           1 marca 2024 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert.

2.           1 marca 2024 roku zniesieniu ulegną dotychczasowe ograniczenia maksymalnego kosztu minuty połączenia lub maksymalnego kosztu całego połączenia z numerami Obsługi Klienta. Zgodnie z art. 11 ustawy o prawach konsumenta opłata za połączenie z tym numerem będzie rozliczana jak zwykłe połączenie telefoniczne z numerem komórkowym w sieci P4.

3.           1 marca 2024 roku zmieniają się opłaty za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie 1 i Strefie 2

4.           1 marca 2024 roku zmienią się zasady dotyczące kwot i ważności Doładowań w ofercie Formuła Play na Kartę

5.           1 marca 2024 roku zmienia się także REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PROMOCJA DLA WIELKIEJ BRYTANII”.

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 1 marca 2024 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu bez żadnych negatywnych konsekwencji finansowych.

Szczegóły znajdziesz w dokumencie

29 stycznia 2024

Zmiany w ofertach na kartę

Informujemy, że:
1. 1 lutego 2024 roku zamykamy ofertę promocyjną „STAN DARMOWY'” DLA OFERT NA KARTĘ ODNOWA
Od 1 lutego 2024 roku włączenie wyżej wymienionej oferty promocyjnej nie będzie możliwe. Użytkownicy taryfy Play na Kartę OdNowa, którzy mają aktywny powyższy pakiet, mogą z niego korzystać do momentu dezaktywacji zgodnie z regulaminem oferty.
 
2. 1 lutego 2024 r. odwołujemy Ofertę promocyjną „STAN DARMOWY'” DLA OFERT NA KARTĘ
Od 1 lutego włączenie wyżej wymienionej oferty promocyjnej nie będzie możliwe. Użytkownicy, którzy mają aktywny powyższy pakiet, mogą z niego korzystać do 29.02.2024 r. Od 1 marca 2024 roku, rozmowy i SMS-y do Play będą rozliczanie zgodnie z cennikami poszczególnych taryf.
 
3. Od 1 lutego 2024 r. zmieniamy regulamin oferty promocyjnej „TAŃSZE POŁĄCZENIA I SMS-Y NA UKRAINĘ”
Zmianie ulegnie stawka za minutę połączenia i SMS do Ukrainy – nowa stawka to 0,79 zł za min/sms.

1 grudnia 2023

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:

a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00898500 zł za 1 MB (9,20 zł za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00898500 zł za 1 MB (9,20 zł za GB tj. 1024 MB)

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumencie Limity GB od 01.01.2024 oraz Limity GB w UE od 01.03.2024

3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie odszkodowania. Jego wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

1 grudnia 2023

Przedłużamy Promocję dla Wielkiej Brytanii

Przedłużamy Promocję dla Wielkiej Brytanii

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Promocji dla Wielkiej Brytanii do 30 czerwca 2024 r. na podstawie której, w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze obowiązują następujące stawki:

 • Minuta połączenia wychodzącego i odebranego- 0,29 zł
 • SMS/ MMS- 0,29 zł
 • Transmisja danych- 29 zł/GB (naliczanie co 1 kB)

Promocja obejmuje klientów, którzy:

 • zawarli umowę począwszy od 1 stycznia 2021 roku
 • zawarli umowę w ramach taryfy:

GRUPA HOMEBOX 5G

GRUPA L 5G

GRUPA M 5G

GRUPA PLAY HOMEBOX

GRUPA PLAY HOMEBOX TV

GRUPA PLAY L

GRUPA PLAY M

GRUPA PLAY S

GRUPA S II

Play Internet

Play Internet 5G

SOLO HOMEBOX 5G

SOLO L 5G

SOLO M 5G

SOLO PLAY S

SOLO PLAY M

SOLO PLAY HOMEBOX

SOLO PLAY L

SOLO S II

SIM S dla Firm

SIM M dla Firm

SIM L dla Firm

SIM S dodatkowa dla Firm

MIX ELASTYCZNY L EXTRA GB

MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB

MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB

MIX L EXTRA GB

MIX M EXTRA GB

MIX S EXTRA GB

Dodatkowo informujemy, że połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii rozliczane są tak samo jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro .

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

29 września 2023

Zamknięcie usługi Etykietka

Informujemy, że z dniem 31 października 2023 roku wyłączamy usługę "Etykietka”.
Od tego dnia nie będzie możliwości aktywacji nowej usługi. Jednocześnie informujemy, że usługa aktywowana przed tym terminem będzie aktywna do dnia jej dezaktywacji przez użytkownika.

20 września 2023

Nowy numer do wydłużania kontraktu MIX Elastyczny – 808080

Zmieniamy numer do wydłużania kontraktu MIX Elastyczny na numer 808080. Już teraz Klienci MIX mogą wysyłać SMS o treści TAK na numer 808080, by zmniejszyć wysokość kwot ostatnich 12 doładowań kontraktowych w ofertach MIX Elastyczny.

Od 21 września 2023 dotychczasowy numer 8080 przestanie kierować do usługi „Wydłużenie kontraktu MIX”. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, od 25 września numer 8080 będzie służył zgłaszaniu przypadków smishingu (to rodzaj phishingu w formie wiadomości SMS, w których nadawca podszywa się pod inny podmiot, by nakłonić odbiorcę do określonego zachowania, np. przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem, otwarcia strony internetowej, inicjowania połączenia głosowego lub instalacji oprogramowania).

Abonenci usług MIX Elastyczny mogą zlecić dyspozycję zmiany warunków umowy już po wykonaniu 3 doładowań konta kwotą kontraktową poprzez: 

 • kod USSD: *111*888*1#, 
 • Biuro Obsługi Klienta, 
 • punkt sprzedaży P4, 
 • krajowy bezpłatny SMS o treści TAK pod numer 808080.
   

15 września 2023

DARMOWE MINUTY I SMS-Y NA UKRAINĘ, 120 MINUT W POLSCE I 10 GB

Informujemy, że 8 października 2023 roku zamykamy ofertę promocyjną „DARMOWE MINUTY I SMS-Y NA UKRAINĘ, 120 MINUT W POLSCE I 10 GB”. Osoby, które przed odwołaniem włączyły tę ofertę, mogą wykorzystać minuty i GB z pakietu do końca okresu ich ważności. Od 8 października 2023 roku włączenie oferty promocyjnej w aplikacji Play24 lub kodem USSD nie będzie możliwe

12 lipca 2023

Możliwość korzystania z funkcji zarządzania domową siecią Wi-Fi w Play24

Informujemy, że z dniem 17 lipca 2023 r. wprowadzamy w Play 24 możliwość korzystania z funkcji zarządzania domową siecią Wi-Fi dla klientów internetu światłowodowego od Play. W związku z powyższym zmieniamy postanowienia w regulaminie korzystania z usługi Play24.
Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian możesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Play24.

5 czerwca 2023

Zakupu startera z pakietem cyklicznym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Play24

Informujemy, że z dniem 05 czerwca 2023 r. wprowadzamy możliwość zakupu startera z pakietem cyklicznym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Play24. W związku z powyższym zmieniamy postanowienia trzech wskazanych poniżej regulaminów:

1.           Regulamin zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

2.           Regulamin korzystania z usługi Play24

3.           Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej w ramach usługi Play24

Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian możesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z danej usługi.

29 maja 2023

Zmiany w ofertach na kartę od 1.06.2023

Informujemy, że z dniem 31 maja 2023 roku wprowadzamy następujące zmiany w ofertach na kartę:

 1. Zamykamy oferty promocyjne:
  1. „2X WIĘCEJ GB W PAKIETACH SOLO PO DOŁADOWANIU W APLIKACJI PLAY24'” DLA OFERT NA KARTĘ W PLAY
  2. „2X WIĘCEJ GB W PAKIETACH SOLO PO DOŁADOWANIU W APLIKACJI PLAY24” W PLAY NA KARTĘ ODNOWA
  3. „1000 MINUT NA UKRAINĘ, NIELIMITOWANE ROZMOWY, SMS-Y I 30 GB INTERNETU W POLSCE ZA 35 ZŁ PO DOŁADOWANIU W APLIKACJI PLAY24 - CYKLICZNY (UKRAINA XL)”
  4. „1000 MINUT NA UKRAINĘ, NIELIMITOWANE ROZMOWY, SMS-Y I 30 GB INTERNETU W POLSCE ZA 35 ZŁ PO DOŁADOWANIU W APLIKACJI PLAY24 - JEDNORAZOWY”
  5. „UKRAINA XXL PO DOŁADOWANIU W PLAY24” DLA OFERT INTERNET NA KARTĘ W PLAY
  6. „UKRAINA XXL PO DOŁADOWANIU W PLAY24” DLA OFERT NA KARTĘ W PLAY
  7. „1000 MINUT DO KIEVSTAR, VODAFONE I LIFECELL ZA 25 ZŁ”
  8. „1000 MINUT DO KIEVSTAR, VODAFONE I LIFECELL I 10 GB NA VIBER ZA 30 ZŁ”
  9. „1800 GB ZA DARMO PRZEZ ROK” DLA OFERT NA KARTĘ
  10. „ROK WAŻNOŚCI KONTA” dla taryf Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play Fresh.

Użytkownicy, którzy mają aktywny jeden z powyższych pakietów, mogą z niego korzystać do końca okresu ważności pakietu. W przypadku pakietów cyklicznych Użytkownik może korzystać do momentu dezaktywacji. Od 1 czerwca 2023 roku włączenie wyżej wymienionych ofert promocyjnych nie będzie możliwe.

 1. Zmieniamy regulaminy ofert promocyjnych:
  1. „SOLO S” W PLAY NA KARTĘ
  2. „FORMUŁA SOLO (SOLO M)” W PLAY NA KARTĘ
  3. „SOLO L (15 GB)” W PLAY NA KARTĘ
  4. „SOLO L (15 GB)” W PLAY NA KARTĘ ODNOWA
  5. „SOLO XL” W PLAY NA KARTĘ
  6. „SOLO XL ODNOWA” W PLAY NA KARTĘ ODNOWA
  7. „SOLO XXL” W PLAY NA KARTĘ
  8. „SOLO XXL” W PLAY NA KARTĘ ODNOWA
  9. „1000 MINUT NA UKRAINĘ, NIELIMITOWANE ROZMOWY, SMS I 15 GB INTERNETU W POLSCE ZA 35 ZŁ- CYKLICZNY (UKRAINA XL)”
  10. „1000 MINUT NA UKRAINĘ, NIELIMITOWANE ROZMOWY, SMS I 15 GB INTERNETU W POLSCE ZA 35 ZŁ- JEDNORAZOWY”
  11. „UKRAINA XXL” DLA OFERT INTERNET NA KARTĘ W PLAY
  12. „UKRAINA XXL” DLA OFERT NA KARTĘ W PLAY
  13. „1000 MINUT NA UKRAINĘ, NIELIMITOWANE ROZMOWY, SMS W POLSCE ZA 35 ZŁ CYKLICZNY”
  14. „1000 MINUT NA UKRAINĘ, NIELIMITOWANE ROZMOWY, SMS W POLSCE ZA 35 ZŁ JEDNORAZO-WY”
  15. „1200 GB ZA DARMO PRZEZ ROK” DLA OFERT NA KARTĘ

Zmiany w powyższych ofertach promocyjnych będą dotyczyły sposobu aktywacji. Od 1 czerwca 2023 roku włączenie wyżej wymienionych ofert promocyjnych nie będzie możliwe w aplikacji Play24. Zmiana nie dotyczy Użytkowników, którzy aktywowali ww. oferty promocyjne przed zmianą.

8 marca 2023

Zmiany w regulaminach od 22 marca 2023 r.

Informujemy, że z dniem 22 marca 2023 r. wprowadzamy możliwość korzystania z usługi Play 24 dla abonentów usług telewizyjnych oraz usług stacjonarnego dostępu do Internetu. W związku z powyższym zmieniamy postanowienia trzech wskazanych poniżej regulaminów:

 1. Regulamin Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o. 
 2. Regulamin korzystania z usługi Play24 
 3. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej w ramach usługi Play24 

Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian możesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z danej usługi.

10 lutego 2023

Zamknięcie oferty promocyjnej „PRZENIEŚ NUMER DO PLAY NA KARTĘ”

Informujemy, że z dniem 17 lutego 2022 roku zamykamy ofertę promocyjną „PRZENIEŚ NUMER DO PLAY NA KARTĘ”. Nie zmienia to sytuacji osób, które przed odwołaniem włączyły tę ofertę, co oznacza, że mogą wykorzystać złotówki i GB z pakietu do końca okresu ich ważności. Od 18 lutego 2023 roku włączenie oferty promocyjnej nie będzie możliwe.

1 stycznia 2023

Zmiana nazw taryf dla klientów Red Bull MOBILE na Kartę

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 zmienią się nazwy taryf dla klientów Red Bull MOBILE na Kartę.

Od 1 lutego będą obowiązywały nazwy taryf podane poniżej:

RBM Energy na kartę jako Play Energy na Kartę

RBM na Kartę 5 jako Play na kartę 2.0 5 zł

RBM na kartę jako Play na kartę 2.0

RBM na kartę 7 MNP jako Play na kartę 2.0 7 zł MNP

RBM SieMa na Kartę jako Play na kartę 2.1

RBM SieMa PL na Kartę jako Play na kartę PL 2.1

Nazwę dotychczasowej taryfy mogą Państwo sprawdzić w aplikacji Play24 lub kodem *111*49*1#.

Zakres, ceny i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych nie zmieniają się. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na wprowadzenie opisanych zmian, to informujemy, że umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można wypowiedzieć do dnia wejścia tych zmian w życie.

1 stycznia 2023

Zmiany w regulaminach od 1 stycznia 2023 r.

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Od tego dnia będziemy rozpatrywać reklamacje złożone przez konsumentów dotyczące usług innych niż usługi telekomunikacyjne w terminie 14 dni. Ponadto wskazaliśmy w regulaminach przyczyny uprawniające nas do zmiany ich treści. W związku z powyższym zmieniamy postanowienia trzech wskazanych poniżej regulaminów:

 1. Regulamin Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o. 
 2. Regulamin korzystania z usługi Play24 
 3. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej w ramach usługi Play24 

Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian możesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z danej usługi.

21 grudnia 2022

Zmiany w ofertach na kartę

Uprzejmie informujemy, że od 24 stycznia 2023 zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.

Zmiany dotyczą ofert na kartę (oferty głosowej i oferty internetu mobilnego), które świadczymy pod marką Play i Red Bull MOBILE.

 1. 24 stycznia 2023 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert – za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne.
 2. 24 stycznia 2023 roku zmienią się zasady dotyczące kwot i ważności Doładowań w ofercie Play na Kartę Rok Ważności Konta.

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 24 stycznia 2023 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu.

Szczegóły znajdziesz w dokumencie „Zmiany w ofertach na kartę”

1 grudnia 2022

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:

a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)

c) za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł za minutę połączenia

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumencie Limity GB w UE od 01.01.2023

3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

1 grudnia 2022

Przedłużamy Promocję dla Wielkiej Brytanii

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Promocji dla Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2023 r. na podstawie której, w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze obowiązują następujące stawki:

 • Minuta połączenia wychodzącego i odebranego- 0,29 zł
 • SMS/ MMS- 0,29 zł
 • Transmisja danych- 29 zł/GB (naliczanie co 1 kB)

Promocja obejmuje klientów, którzy:

 • zawarli umowę począwszy od 1 stycznia 2021 roku
 • zawarli umowę w ramach taryfy:

GRUPA HOMEBOX 5G

GRUPA L 5G

GRUPA M 5G

GRUPA PLAY HOMEBOX

GRUPA PLAY HOMEBOX TV

GRUPA PLAY L

GRUPA PLAY M

GRUPA PLAY S

GRUPA S II

Play Internet

Play Internet 5G

SOLO HOMEBOX 5G

SOLO L 5G

SOLO M 5G

SOLO PLAY S

SOLO PLAY M

SOLO PLAY HOMEBOX

SOLO PLAY L

SOLO S II

SIM S dla Firm

SIM M dla Firm

SIM L dla Firm

SIM S dodatkowa dla Firm

MIX ELASTYCZNY L EXTRA GB

MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB

MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB

MIX L EXTRA GB

MIX M EXTRA GB

MIX S EXTRA GB

Dodatkowo informujemy, że połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii rozliczane są tak samo jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro .

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

30 listopada 2022

Zmiana opłat za połączenia głosowe z numerami Obsługi Klienta

Od 1 stycznia 2023 r. obniżamy ceny połączeń głosowych z numerami Obsługi Klienta, określone w Twoim Cenniku:  

w ofertach PLAY: *500, 790 500 500,  *502, 790 502 502, 790 500 502;   

w ofertach Red Bull MOBILE: *666, 790 666 666; 

w ofertach Virgin MOBILE: 799 555 222 i *222; 

w ofertach Fakt Mobile: 799 599 999. 

Zmiany dotyczą tylko tych numerów, które zostały określone w Twoim Cenniku. 

Od tej daty, za połączenie z Obsługą Klienta, zapłacisz jak za krajowe połączenie głosowe z numerem komórkowym w sieci P4 (w przypadku oferty Virgin Mobile – na numery w tej ofercie), zgodnie z Twoją ofertą.  

Opłata nie będzie wyższa niż dotychczasowa cena połączenia z numerami Obsługi Klienta, określona w cenniku Twojej oferty. Szczegóły prezentujemy w poniższej tabeli. Tabela określa również maksymalną cenę za cały czas trwania krajowego połączenia głosowego z numerami Obsługi Klienta, w wybranych taryfach.

Lista Taryf i Opłat: Link   


Zmiana dotyczy połączeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej. Komunikat nie dotyczy ofert, w których połączenia na numery Obsługi Klienta są bezpłatne oraz ofert, z których mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy. 

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić, zmiana nastąpi automatycznie.  

Jeśli nie akceptujesz powyższych zmian, to do 1 stycznia 2023 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu. Zostanie ona rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia, określonego w Twojej Umowie. 

Proponowana zmiana nie jest podwyżką cen. Jeśli skorzystasz z prawa do wypowiedzenia Umowy, przed upływem określonego czasu na jaki została zawarta lub spełnienia zobowiązania umownego, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Wysokość opłaty specjalnej/kary umownej jest określona  w Umowie. Nie będzie ona wyższa niż ulga przyznana przy zawarciu Umowy. Pomniejszymy ją  o  proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania (chyba, że Twoja umowa określa inne zasady dochodzenia przez nas roszczeń). 

30 listopada 2022

Zmiany w regulaminach niektórych usług nietelekomunikacyjnych w związku ze zmianą ustawy o prawach konsumenta.

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, wprowadzająca nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za dostarczane treści i usługi cyfrowe. Od tego dnia będziemy odpowiadali za zgodność treści i usług cyfrowych z umową na zasadach określonych w nowych przepisach. Dotyczy to usług lub treści cyfrowych świadczonych konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla nich charakteru zawodowego.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2023r. mamy obowiązek rozpatrywania reklamacji złożonych przez konsumentów dotyczących usług innych niż usługi telekomunikacyjne w terminie 14 dni. Jeżeli nie dochowamy tego terminu, reklamacja złożona przez konsumenta będzie uważana za uznaną.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2023r. dostosowujemy do nowych przepisów treść regulaminów dotyczących następujących usług: Play360, Bezpieczny Internet, Pakiet Bezpieczeństwa, Nawigacja w Play, Automapa, Ochrona Internetu, Muzyka na czekanie, PLAY NOW TV, Viaplay, Amazon Prime, HBO, HBO Max, Canal+, Canal+Online, Polsat Sport Premium oraz usług i pakietów dodatkowych do usług PLAY NOW i PLAY NOW TV.

Klienci, którzy nie akceptują powyższych zmian mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie danej usługi. Ponieważ jednak zmiana regulaminów wynika wprost ze zmiany przepisów prawa, Klienci, którzy wypowiedzą umowę zawartą na czas oznaczony dotyczącą usług Play360, PLAY NOW TV lub Bezpieczny Internet, będą musieli zwrócić nam proporcjonalną część ulgi, której udzieliliśmy im przy jej zawieraniu.

Uwaga! Powyższe zmiany nie dotyczą usług telekomunikacyjnych.

31 sierpnia 2022

Komunikat o zmianach w cenniku dla klientów Oferty Play na Kartę odNOWA

Uprzejmie informujemy, że 3 października 2022 r. wprowadzimy nową opłatę za utrzymanie numeru (5 zł). Zastąpi ona dotychczasową opłatę (3 zł) za brak aktywności na koncie.

Jak działa opłata za utrzymanie numeru?

To zależy od tego, czy w cyklu rozliczeniowym wydasz:

co najmniej 5 zł (na doładowanie, zakup pakietu, rozmowy, SMS-y, internet lub inne dowolne płatne usługi w Play) – opłata dodatkowa Ciebie nie dotyczy, a Twoje konto będzie ważne bezterminowo,

mniej niż 5 zł – opłata zależy od tego, ile wydasz w cyklu. Te wydatki odejmiemy od 5 zł. Przykład: jak wydasz 3 zł na rozmowy i SMS-y, z Pakietu Złotówek pobierzemy 2 zł. Opłatę 5 zł naliczymy tylko wtedy, gdy nie wydasz ani grosza.

Jak mogę sprawdzić swoje wydatki?

W każdej chwili możesz sprawdzić:

– historię wydatków i doładowań – w aplikacji Play 24,

swój cykl rozliczeniowy – kodem *181#.

Opłata za utrzymanie numeru będzie pobierana od pierwszego pełnego Cyklu rozliczeniowego rozpoczynającego się po 3 października 2022 r.

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian,
to do 3 października 2022 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu.

Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług. Doceniamy to – już wkrótce oferta odNOWA wzbogaci się o nowe pakiety miesięczne, dzięki którym dokupisz m.in. znacznie więcej internetu. Przeczytasz więcej na: www.play.pl/odnowa

 

1 lipca 2022

Zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:

a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB)

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB)

c) za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł za minutę połączenia

d) za połączenie wykonane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,12 zł za minutę połączenia

e) za SMS-a wysłanego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł.

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

 • Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumencie Limity GB w UE od 01.07.2022

3. Wszelkie odniesienia w treści Umowy/Regulaminach świadczenia Usług Telekomunikacyjnych/Cennikach do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii zastępuje się odniesieniami do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

4. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. wejścia w życie 1 lipca 2022 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

31 maja 2022

Zamkniecie promocji „Pakiet 10 zł za 5 zł” w ofertach na kartę

Zamkniecie promocji „Pakiet 10 zł za 5 zł” w ofertach na kartę.

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2022 roku zamykamy ofertę "Pakiet 10 zł za 5 zł". Nie zmienia to sytuacji osób, które przed odwołaniem włączyły tę ofertę, co oznacza, że mogą wykorzystać złotówki z pakietu do końca okresu ich ważności, ale kolejne włącznie od 1 lipca 2022 roku nie będzie możliwe.

31 maja 2022

Zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:

 • naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB)
 • za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB)
 • za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł za minutę połączenia
 • za połączenie wykonane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,12 zł za minutę połączenia
 • za SMS-a wysłanego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł.

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumencie Limity GB w UE od 01.07.2022

3. Wszelkie odniesienia w treści Umowy/Regulaminach świadczenia Usług Telekomunikacyjnych/ Cennikach do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii zastępuje się odniesieniami do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

4. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa tj. wejścia w życie 1 lipca 2022 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

6 kwietnia 2022

Zamknięcie usługi: "XTRA NUMER"

Zamknięcie usługi: "XTRA NUMER"

Informujemy, że z dniem 31 maja 2022 roku wyłączamy usługę "XTRA NUMER".

Od tego dnia usługa nie będzie dostępna dla Klientów Play.

Jednocześnie informujemy, że od 6 kwietnia 2022 roku nie będzie możliwości aktywacji nowej usługi.

4 marca 2022

Obniżamy ceny w roamingu w Ukrainie

Obniżamy ceny w roamingu w Ukrainie

Uprzejmie informujemy, że od 4 marca do 31 marca 2022 roku dla wszystkich użytkowników ofert na kartę oraz ofert abonamentowych wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług w roamingu międzynarodowym w Ukrainie (obniżka dotyczy osób przebywających w Ukrainie i korzystających z polskich numerów).

Obniżamy opłaty za:

 • minutę połączenia do Ukrainy i Polski. Nowa cena to 0,00 zł
 • minutę połączenia głosowego przychodzącego. Nowa cena to 0,00 zł
 • SMS do Ukrainy i Polski. Nowa cena to 0,00 zł
 • MMS do Ukrainy i Polski. Nowa cena to 0,00 zł
 • transmisję Danych (naliczane co 100 kb ) 14,36 zł /GB

Powyższe zmiany polegają na obniżeniu cen usług telekomunikacyjnych. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do 3 kwietnia 2022 r.

Jeżeli w związku z zawarciem Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania

30 grudnia 2021

Zamknięcie ofert na kartę w Play

Zamknięcie ofert na kartę w Play

Informujemy, że z dniem 30 stycznia 2022 przestaniemy świadczyć usługi w ramach ofert: Play Karta, Play na Kartę Surf, Lubię to!, Nowy Play na Kartę, Nowy Play Online na Kartę, Play Internet na Kartę, Play Online na Kartę 4G LTE.

Od 30 stycznia osoby korzystające obecnie z tych ofert będą mogły dalej korzystać z usług na innej ofercie:

 • Dla klientów oferty Play Karta, Nowy Play na Kartę zmiana na ofertę Formuła Play na Kartę
 • Dla klientów oferty Play na Kartę Surf, Lubię to!, zmiana na ofertę Play na Kartę Lubię to!,
 • Dla klientów oferty Nowy Play Online na Kartę, Play Internet na Kartę, Play Online na Kartę 4G LTE zmiana na ofertę Internet na Kartę w Play.

W ramach powyższych zmian przeniesione zostaną zgromadzone dotychczas środki:

 • Pakiet Złotówek z taką samą ważnością,
 • Pakiety minut z ważnością 180 dni,
 • Pakiety danych z taką samą ważnością.

Na nowych ofertach klienci będą mogli korzystać z podobnego zakresu usług, a ceny się nie zmieniają. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na wprowadzenie opisanych zmian, to informujemy, że umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można wypowiedzieć do dnia wejścia tych zmian w życie.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 30 stycznia dla klientów wyżej wymienionych ofert zamykamy usługi:

 • „Zbieraj minuty” - środki zgromadzone w ramach tej usługi zostaną przeniesione z ważnością 180 dni,
 • Nocny transfer,
 • Formuła WWW,
 • Weekendy bez limitu.

16 grudnia 2021

Dla obecnych klientów Play NEXT

Play NEXT się zmienia! 17.01.2022 przenosimy klientów Play NEXT do Play na Kartę. Jeśli w tym dniu Twój Play NEXT będzie aktywny, stanie się pakietem NEXT SOLO XXL. Zapłacisz za niego 40 zł/mies., czyli o 5zł mniej niż dziś. W pakiecie będą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 50 GB (po ich zużyciu prędkość spadnie do 1Mb/s). Kliknij, aby przeczytać pełny komunikat w tej sprawie.

30 listopada 2021

Przedłużamy Promocję dla Wielkiej Brytanii

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Promocji dla Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2022 r. na podstawie której, w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze obowiązują następujące stawki:

 • Minuta połączenia wychodzącego i odebranego- 0,29 zł
 • SMS/ MMS- 0,29 zł
 • Transmisja danych- 29 zł/GB (naliczanie co 1 kB)

Promocja obejmuje klientów, którzy:

 • zawarli umowę począwszy od 1 stycznia 2021 roku
 • zawarli umowę w ramach taryfy:
  • GRUPA HOMEBOX 5G
  • GRUPA L 5G
  • GRUPA M 5G
  • GRUPA PLAY HOMEBOX
  • GRUPA PLAY HOMEBOX TV
  • GRUPA PLAY L
  • GRUPA PLAY M
  • GRUPA PLAY S
  • GRUPA S II
  • Play Internet
  • Play Internet 5G
  • SOLO HOMEBOX 5G
  • SOLO L 5G
  • SOLO M 5G
  • SOLO PLAY S
  • SOLO PLAY M
  • SOLO PLAY HOMEBOX
  • SOLO PLAY L
  • SOLO S II
  • SIM S dla Firm
  • SIM M dla Firm
  • SIM L dla Firm
  • SIM S dodatkowa dla Firm
  • MIX ELASTYCZNY L EXTRA GB
  • MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB
  • MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB
  • MIX L EXTRA GB
  • MIX M EXTRA GB
  • MIX S EXTRA GB

Do 31 grudnia 2022r. przedłużamy także promocję „Promocja dla Wielkiej Brytanii” dla ofertna kartę (oferty głosowej i oferty internetu mobilnego), które świadczymy pod marką Play i Red Bull MOBILE, zgodnie z którą stawki są następujące: Sprawdź szczegóły

30 listopada 2021

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

 1. Obniżamy opłaty:
  • naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01403276 zł za 1 MB (14,36 zł za GB tj. 1024 MB)
  • za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01403276 zł za 1 MB (14,36 za GB tj. 1024 MB)
 2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumencie Limity GB od 01.01.2022
 3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

9 listopada 2021

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

1 października 2021 roku wyłączyliśmy możliwość aktywacji promocji Amazon Prime Video przez 30 dni od Play, potem 25zł/mies. Oznacza, to że od 30.09.2021 r. nie możesz zarejestrować się w serwisie Amazon Prime Video w ramach promocji Play.

Obecnych Klientów, którzy mają aktywną usługę Amazon Prime Video, dołączymy do Amazon Prime w ciągu miesiąca i obniżymy wysokość ich miesięcznego abonamentu do 10,99 zł/mies.

Członkowie Amazon Prime będą mogli cieszyć się nowymi korzyściami, takimi jak:

 • Darmowa, priorytetowa dostawa
  Darmowa, priorytetowa dostawa już następnego dnia dla wybranych lokalizacji*, bez minimalnej wartości zamówienia. Obejmuje miliony produktów z ponad 30 kategorii, np. elektronika, komputery, książki, moda, dom i kuchnia, narzędzia, artykuły sportowe, zabawki.
 • Amazon Prime Video
  Popularne filmy i seriale, oryginalne produkcje filmowe Amazon oraz szeroki wybór seriali dokumentalnych o tematyce sportowej i produkcji dla dzieci.
 • Prime Gaming
  Gry mobilne, komputerowe i na konsolę, miesięczna subskrypcja kanału Twitch oraz co miesiąc bezpłatny pakiet gier, które pozostają już na koncie.
 • Wyjątkowe okazje Prime
  Dostęp do ofert specjalnych najpopularniejszych marek.

Oferta może się zmienić. Anuluj w dowolnym momencie w aplikacji Play24 lub na swoim TV BOX. Cena detaliczna Amazon Prime to 10,99 zł/miesiąc. Amazon.com, Inc. i jej podmioty towarzyszące nie są sponsorami tej promocji. Amazon, Amazon Prime i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów towarzyszących.

8 listopada 2021

Zmiany w promocjach za doładowanie w ofertach na kartę

Zmiany w promocjach za doładowanie w ofertach na kartę

Z dniem 9 grudnia 2021 r. odwołujemy Oferty Promocyjne "15% ekstra za doładowanie przez www.doladowania.play.pl i edoladowaniaplay.pl" oraz "dodatkowe GB za doładowania cykliczne kartą Mastercard".

Nie zmienia to sytuacji osób, które przed odwołaniem otrzymały bonusy z ww. ofert, co oznacza, że mogą je wykorzystać do końca okresu ich ważności, ale od dn. 09.12.2021 r. nie otrzymają kolejnych bonusów za doładowania.

W miejsce tych promocji wkrótce pojawią się nowe. Zaglądaj na www.play.pl lub na https://doladowania.play.pl/ i dowiedz się co możesz zyskać za doładowanie.

25 października 2021

Aktywuj HBO GO w Play i odbierz bilet do Multikina

Aktywuj HBO GO w Play i odbierz bilet do Multikina

Informujemy, że w dniu 25/10/2021 startujemy z promocją "Aktywuj pakiet HBO GO w Play i odbierz bilet do Multikina". Promocja dostępna jest dla nowych i obecnych klientów, którzy posiadają dostęp do usługi PLAY NOW lub mają ofertę PLAY NOW TV BOX w wersji Podstawowej lub Rozszerzonej.

Wszyscy klienci, którzy w okresie od dn. 25/10/2021 do dn. 31/10/2021 r. za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży aktywują pakiet HBO GO w Play za 25zł/mies., otrzymają voucher do zamiany na bilet na film „Wszyscy święci z New Jersey” w jednym z kin sieci Multikino, pełna lista poniżej:

 • Warszawa: Multikino Ursynów, Multikino Targówek, Multikino Młociny, Multikino Złote Tarasy
 • Kraków
 • Wrocław
 • Poznań: Multikino Stary Browar, Multikino Malta
 • Gdańsk
 • Łódź
 • Katowice
 • Szczecin
 • Rzeszów
 • Bydgoszcz
 • Lublin
 • Olsztyn
 • Kielce
 • Zabrze
 • Sopot

Przekazanie vouchera nastąpi nie później niż do 03/11/2011 za pośrednictwem kanału SMS na numer kontaktowy podany przy podpisywaniu umowy.

Promocja obowiązuje do 31.10.2021 lub wcześniejszego wyczerpania voucherów. Otrzymany promocyjny voucher można wykorzystać od 29/10/2021 do 11/11/2021.

1 października 2021

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku wyłączyliśmy możliwość aktywacji promocji Amazon Prime Video przez 30 dni od Play, potem 25zł/mies. Po 30.09.2021 nie ma możliwości zarejestrowania się w serwisie Amazon Prime Video w ramach promocji Play.

Klienci, którzy aktywowali i zarejestrowali się do Amazon Prime Video do 30/09/2021 mogą dalej, bez zmian, korzystać z dostępu do usługi lub zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy w aplikacji Play24 lub na swoim TV BOX.

Regulamin: https://www.play.pl/resources/pdf/2021/Regulamin-Amazon-Prime-Video-1-mc.pdf

Cena detaliczna Amazon Prime Video oferowana na stronie www.primevideo.com na dzień 1.10.2021 wynosi 25,99 zł/mies. Usługę Prime Video świadczy Amazon Digital UK Limited z siedzibą w Londynie na warunkach dostępnych na www.primevideo.com.

22 lutego 2021

Zmiany w ofertach na kartę

Uprzejmie informujemy, że od 23 marca 2021 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze oraz zakres stref międzynarodowych i roamingowych.

Zmiany dotyczą ofert na kartę (oferty głosowej i oferty internetu mobilnego), które świadczymy pod marką Play i Red Bull MOBILE.

I. 23 marca 2021 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert – za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne. Sprawdź szczegóły
II. W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (tzw. Brexit), 23 marca 2021 r. Wielka Brytania oraz Gibraltar zostaną przeniesione ze Strefy Euro do Strefy 1. Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu oferty promocyjnej „Promocja dla Wielkiej Brytanii” zgodnie z którą stawki za połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze oraz połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą następujące: Sprawdź szczegóły

W zakresie pozostałych usług roamingowych i międzynarodowych dla Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, które nie zostały uwzględnione w tabelach powyżej od 23 marca 2021 r. stosujemy ceny odpowiednie dla Strefy 1.

„Promocja dla Wielkiej Brytanii” będzie obowiązywać od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zmieniamy także zakres stref międzynarodowych i roamingowych w ofertach: Formuła Play na kartę, Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę Lubię to!, Formuła MINI MAX na Kartę, Play Fresh, Nowy Play na Kartę, Oferta Promocyjna Lubię to!, Oferta Play, Play Internet na Kartę, Play Internet na Kartę 1 GB, Nowy Play Online na Kartę, Play Online na kartę 4GLTE, Red Bull MOBILE Energy na kartę, Red Bull MOBILE na kartę, Red Bull MOBILE na kartę II, Oferta Promocyjna Red Bull MOBILE na kartę-edycja specjalna, Zmiana dotyczy przeniesienia krajów ze Strefy 1a do Strefy 1 i dodania zapisu „kraje, które utracą status członka Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Zakres Strefy 1 po zmianach:

 • Strefa 1: Albania, Andora Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Grenlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Serbia, San Marino, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze, Wielka Brytania, kraje, które utracą status członka Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wszystkie zmiany, które opisaliśmy powyżej, nie dotyczą usług typu mix.

Ten list ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 23 marca 2021 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu.

Dzięki nowym cenom będziemy mogli przygotować dla Ciebie jeszcze lepsze usługi i promocje. Pamiętaj też, że w większości naszych taryf na Kartę możesz bezpłatnie włączyć darmowe połączenia i SMS-y w ramach sieci Play. Aktualną listę taryf, które obejmuje ta promocja, znajdziesz na www.play.pl.

Możesz również skorzystać z cyklicznych pakietów bez limitu. Sprawdź szczegóły

29 stycznia 2021

Promocja dla Wielkiej Brytanii

Promocja dla Wielkiej Brytanii

Od 1 marca 2021 wprowadzamy specjalną ofertę promocyjną „Promocja dla Wielkiej Brytanii”, na podstawie której,w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze będą obowiązywać następujące stawki:

 • Minuta połączenia wychodzącego i odebranego- 0,29 zł
 • SMS/ MMS- 0,29 zł
 • Transmisja danych- 29 zł/GB (naliczanie co 1 kB)

Promocja obejmuje klientów, którzy:

 • zawarli umowę począwszy od 1 stycznia 2021 roku
 • zawarli umowę w ramach taryfy:
  • GRUPA HOMEBOX 5G
  • GRUPA L 5G
  • GRUPA M 5G
  • GRUPA PLAY HOMEBOX
  • GRUPA PLAY HOMEBOX TV
  • GRUPA PLAY L
  • GRUPA PLAY M
  • GRUPA PLAY S
  • GRUPA S II
  • Play Internet
  • Play Internet 5G
  • SOLO HOMEBOX 5G
  • SOLO L 5G
  • SOLO M 5G
  • SOLO PLAY S
  • SOLO PLAY M
  • SOLO PLAY HOMEBOX
  • SOLO PLAY L
  • SOLO S II
  • SIM S dla Firm
  • SIM M dla Firm
  • SIM L dla Firm
  • SIM S dodatkowa dla Firm
  • MIX ELASTYCZNY L EXTRA GB
  • MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB
  • MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB
  • MIX L EXTRA GB
  • MIX M EXTRA GB
  • MIX S EXTRA GB

Oferta promocyjna będzie obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku.

Dodatkowo informujemy, że połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii rozliczane będą tak samo jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro .

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

1 grudnia 2020

Przedłużenie okresu obowiązywania Oferty Promocyjnej "Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę"

Przedłużenie okresu obowiązywania Oferty Promocyjnej "Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę"

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Oferty Promocyjnej "Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę" do 31 grudnia 2021 r. Postanowienia zmienionych regulaminów wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Plik regulaminu:

Osoby, które do końca 2020 r. aktywowały te Oferty Promocyjne mogą z nich korzystać również do końca grudnia 2021r., bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Z ostrożności informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu.

Ponieważ zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w przypadku wypowiedzenia umowy P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od abonentów, którym przy zawarciu umowy przyznano ulgę. Wysokość tej opłaty specjalnej/kary umownej nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

30 listopada 2020

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

 1. Obniżamy opłaty:
  • naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB)
  • za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB)
 2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
 3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

24 listopada 2020

Świadczenie o zaniechaniu stosowania postanowień dotyczących niewykorzystanego Pakietu Złotówek

Świadczenie o zaniechaniu stosowania postanowień dotyczących niewykorzystanego Pakietu Złotówek

Informujemy, że od 24 listopada 2020 r. nie będziemy stosować postanowień umownych ofert typu MIX, które przewidują przepadek niewykorzystanych środków z doładowań.

Dotyczy to w szczególności poniższych postanowień, które są zawarte w Cennikach odpowiednich ofert.

Wraz z upływem Okresu ważności połączeń przychodzących, niewykorzystane środki pochodzące z Doładowań przepadają.

Nie jest to zmiana umowy. Ten komunikat oznacza jedynie, że nie będziemy się wobec Ciebie powoływali na takie postanowienia. Nie dotyczy to jednak postanowień, które przewidują utratę środków promocyjnych, przyznanych ponad kwotę doładowania.

10 listopada 2020

Odwołanie promocji Amazon Prime Video przez 6 mies. od Play

Odwołanie promocji Amazon Prime Video przez 6 mies. od Play

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2021 odwołujemy promocję Amazon Prime Video przez 6 mies. do Play.

Wszyscy klienci, którzy aktywują promocję do 31.01.2021, mają 30 dni od daty aktywacji promocji na zarejestrowanie się w serwisie Amazon Prime Video. Jeśli w ciągu 30 dni od daty aktywacji promocji, klient nie zarejestruje się w serwisie promocja wygasa.

Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: Amazon Prime w Play | Play

23 października 2020

Usunięcie postanowień dotyczących niewykorzystanego Pakietu Złotówek

Usunięcie postanowień dotyczących niewykorzystanego Pakietu Złotówek

Informujemy, że 24 listopada 2020 r. usuwamy z naszych cenników, regulaminów i innych wzorców umów dotyczących oferty na kartę postanowienia, które przewidują przepadek niewykorzystanych środków z doładowań.

Dotyczy to w szczególności poniższych postanowień, które są zawarte w Cennikach odpowiednich ofert:

 • W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed upływem Okresu ważności połączeń przychodzących niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje anulowana i nie może być wykorzystana po kolejnym Doładowaniu konta.
 • W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed dezaktywacją konta niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostanie anulowana.
 • W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed upływem Okresu ważności połączeń przychodzących niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje anulowana.
 • W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek w Okresie ważności połączeń internetowych, niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek nie zostaje anulowana i może być wykorzystana po ponownym Doładowaniu.
 • Po upływie ostatniego dnia ważności konta Użytkownika konto Użytkownika ulega dezaktywacji, dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe, a Pakiet Złotówek zostaje anulowany.

Zmiany nie dotyczą postanowień, które przewidują utratę środków promocyjnych, przyznanych ponad kwotę doładowania.

Zmiana wynika z decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 15/2020 z 25 września 2020 r. i dotyczy wszystkich ofert, które działają w oparciu o Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników.

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 24 listopada 2020 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu. Nie przysługuje nam wtedy prawo do żądania zwrotu ulgi (jeżeli została Ci przyznana przy zawarciu umowy).

23 października 2020

Usługa zwrotu środków z doładowań w ofertach mix

Usługa zwrotu środków z doładowań w ofertach mix

Informujemy, że 24 listopada 2020 r. wprowadzamy do naszych cenników ofert Mix nową usługę opisaną poniżej:

Po upływie Okresu ważności połączeń przychodzących lub przeniesieniu numeru MSISDN do innego operatora Abonent Mix III, który jest konsumentem, może zwrócić się do Operatora o zwrot niewykorzystanych środków na zasadach określonych poniżej (usługa zwrotu środków pochodzących z Doładowania):

 • Zwrot dotyczy tylko niewykorzystanych środków wynikających z Doładowania konta, pozostałych na tym koncie w chwili upływu Okresu ważności połączeń przychodzących lub przeniesienia Numeru MSISDN.
 • Abonent Mix III może złożyć wniosek o zwrot w ciągu 30 dni od upływu Okresu ważności połączeń przychodzących lub przeniesienia numeru MSISDN do innego operatora
 • Abonent Mix III może złożyć wniosek pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość e-mail do Obsługi Klienta lub w Punkcie Sprzedaży P4.
 • Operator dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonent Mix III, w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 • Opłata związana z realizacją procesu zwrotu środków wynosi 20 zł – Operator pomniejsza o tę opłatę kwotę podlegającą zwrotowi.
 • Niewykorzystane środki nie będą zwracane, jeżeli są niższe od wskazanej powyżej opłaty.

Proces, który opisaliśmy powyżej, zostaje wprowadzony również do starszych cenników, które funkcjonują w oparciu o następujące regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie mix, które zawierają inną definicję abonenta:

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 24 listopada 2020 r. możesz wypowiedzieć umowę z tego powodu.

Ponieważ jest to zmiana, która polega na dodaniu nowej usługi, przysługuje nam wtedy prawo do żądania od Ciebie zwrotu proporcjonalnej części ulgi (jeżeli została Ci przyznana przy zawarciu umowy, a w chwili wypowiedzenia nie upłynął czas określony Twojej umowy).

23 października 2020

Usługa zwrotu środków z doładowań w ofertach na kartę

Usługa zwrotu środków z doładowań w ofertach na kartę

Informujemy, że 24 listopada 2020 r. wprowadzamy do naszych cenników nową usługę opisaną poniżej:

Po upływie Okresu ważności połączeń przychodzących/Okresu ważności konta lub przeniesieniu numeru MSISDN do innego operatora Użytkownik, który jest konsumentem, może zwrócić się do Operatora o zwrot niewykorzystanej wartości Pakietu Złotówek na zasadach określonych poniżej (Usługa zwrotu środków pochodzących z Doładowania):

 • Zwrot dotyczy tylko niewykorzystanej wartości Pakietu Złotówek wynikającej z Doładowania konta, pozostałych na tym koncie w chwili upływu Okresu ważności połączeń przychodzących/Okresu ważności konta lub przeniesienia Numeru MSISDN. Nie dotyczy to środków promocyjnych przyznanych ponad kwotę Doładowania.
 • Użytkownik może złożyć wniosek o zwrot w ciągu 30 dni od upływu Okresu ważności połączeń przychodzących/Okresu ważności konta lub przeniesienia numeru MSISDN do innego operatora.
 • Użytkownik może złożyć wniosek pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość e-mail do Obsługi Klienta lub w Punkcie Sprzedaży P4.
 • Operator dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika, w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 • Opłata związana z realizacją procesu zwrotu środków wynosi 20 zł – Operator pomniejsza o tę opłatę kwotę podlegającą zwrotowi.
 • Niewykorzystane wartość Pakietu Złotówek nie będzie zwracana, jeżeli jest niższa od wskazanej wyżej opłaty.

Zmiana dotyczy cenników wszystkich ofert, które działają w oparciu o Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników pod markami Play, Red Bull MOBILE i Fakt MOBILE.

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 24 listopada 2020 r. możesz wypowiedzieć umowę z tego powodu.

9 października 2020

Odwołanie usługi „Dzień bez limitu w Play Internet na Kartę"

Odwołanie usługi „Dzień bez limitu w Play Internet na Kartę"

Informujemy, że z dniem 09.11.2020r. zostanie odwołana usługa „Dzień bez limitu w Play Internet na Kartę".

Nie zmienia to sytuacji osób, które aktywowały usługę przed jej odwołaniem co oznacza, że Użytkownik może korzystać ze środków przyznanych przed odwołaniem do końca okresu ich ważności, ale nie będzie miał możliwości aktywowania Pakietów na nowo.

1 października 2020

Komunikat o odwołaniu wybranych Ofert Promocyjnych w Play na kartę

Komunikat o odwołaniu wybranych Ofert Promocyjnych w Play na kartę

Informujemy, że z dniem 01.11.2020r. zostaną odwołane poniższe Oferty Promocyjne:

Nie zmienia to sytuacji osób, które aktywowały usługę przed jej odwołaniem co oznacza, że Użytkownik może korzystać ze środków przyznanych przed odwołaniem do końca okresu ich ważności, ale nie będzie miał możliwości aktywowania Pakietów na nowo. Lista dostępnych pakietów do aktywacji znajduje się na www.play.pl/na-karte.

31 sierpnia 2020

Tańsze połączenia na Białoruś

Informujemy, że od 31 sierpnia do 30 września obniżamy ceny połączeń międzynarodowych na Białoruś. Nowa stawka dla wszystkich klientów Play to 1 zł za minutę. Promocja włączy się automatycznie. Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Promocji.

14 lipca 2020

Zmiany w ofertach na kartę

Uprzejmie informujemy, że od 15 sierpnia 2020 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert – za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne.

Zmiany dotyczą ofert na kartę (oferty głosowej i oferty internetu mobilnego), które świadczymy pod marką Play i Red Bull MOBILE. 

Nowe ceny znajdziesz TUTAJ

Dzięki nowym cenom będziemy mogli przygotować dla Ciebie jeszcze lepsze usługi i promocje.

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 15 sierpnia 2020 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu. Nie przysługuje nam wtedy prawo do żądania zwrotu ulgi (jeżeli została Ci przyznana przy zawarciu umowy).

Pamiętaj też, że w większości naszych taryf na Kartę możesz bezpłatnie włączyć darmowe połączenia i SMS-y w ramach sieci Play. Aktualną listę taryf, które obejmuje ta promocja, znajdziesz na www.play.pl. Możesz również skorzystać z cyklicznych pakietów bez limitu. Sprawdź szczegóły

24 czerwca 2020

Komunikat dot. oferty SOLO L w Play na kartę

Informujemy, że Oferta Promocyjna „SOLO L" w Play na kartę została odwołana. Nie zmienia to sytuacji osób, które aktywowały usługę przed jej odwołaniem. Lista dostępnych pakietów do aktywacji znajduje się na www.play.pl/na-karte.

8 czerwca 2020

Zamknięcie usługi: "Wiadomości na e-mail"

Zamknięcie usługi: "Wiadomości na e-mail"

Informujemy, że z dniem 31.08.2020 r. wyłączamy usługę "Wiadomości na e-mail".

Od tego dnia usługa nie będzie dostępna dla Klientów Play.

28 lutego 2020

Połączenia głosowe z numerami sieci MSW

Połączenia głosowe z numerami sieci MSW

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku do cenników ofert wprowadzamy nową usługę tj. połączenia głosowe z numerami o formacie 47 xxx xxxx. Cena za minutę połączenia głosowego z takimi numerami wynosić będzie 0,29 zł.

Jeśli nie akceptujesz wskazanej zmiany to masz prawo do wypowiedzenia Umowy. Możesz je wysłać do nas do daty wejścia w życie zmian. Jeżeli wypowiesz nam Umowę, która będzie jeszcze w okresie promocyjnym (wypowiedzenie złożone przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta), to my (P4 sp. z o.o.) mamy prawo dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy, proporcjonalną do zakończenia czasu określonego Umowy. Możemy to zrobić ponieważ wprowadzamy nową usługę do Cenników Ofert Promocyjnych, która związana jest z wprowadzeniem nowego wyróżnika MSWiA.

14 lutego 2020

Zmiany cenników w ofertach na kartę

Zmiany cenników w ofertach na kartę

15 lutego odwołaliśmy obowiązywanie wszystkich cenników w ofertach na kartę (oferta głosowa i internetu mobilnego), które świadczymy pod marką PLAY i Red Bull MOBILE, ze skutkiem dla nowych abonentów. Nie narusza to zatem praw osób, które zawarły z nami umowę przed tą datą. Jednocześnie opublikowaliśmy nowe cenniki tych ofert. Odwołane cenniki znajdziesz wśród cenników archiwalnych.

11 lutego 2020

Uprawnienia konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży urządzenia z tytułu rękojmi

Uprawnienia konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży urządzenia z tytułu rękojmi

Poniżej możesz zapoznać się z uprawnieniami, które przysługują Ci, jeżeli jesteś konsumentem i skutecznie odstąpisz od umowy sprzedaży urządzenia na podstawie rękojmi (czyli z powodu jego niezgodności z umową lub wad prawnych).

Dotyczy to wyłącznie umowy sprzedaży urządzenia powiązanej z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie abonamentowym, przy zawarciu której udzieliliśmy Tobie ulgi na cenę urządzenia.

Pamiętaj, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie będzie skuteczne, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienimy lub naprawimy urządzenie (chyba, że urządzenie było już wymieniane lub naprawiane przez nas albo nie wykonaliśmy obowiązku wymiany lub naprawy rzeczy).

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, po skutecznym odstąpieniu od umowy sprzedaży urządzenia anulujemy Ci karę umowną odpowiadającą kwocie ulgi za urządzenie.

Na Twój wniosek, po podaniu numeru rachunku bankowego, zwrócimy cenę urządzenia (opłatę początkową) i część zapłaconych przez Ciebie opłat abonamentowych, które były związane z zakupem urządzenia (ale tylko za tzw. okres zastrzeżony umowy).

Na Twój wniosek możemy również zmienić warunki umowy. Istotą takiej zmiany jest doprowadzenie do sytuacji, w której będziesz płacić abonament w wysokości, która obowiązywałaby w ofercie bez telefonu. Szczegóły tej zmiany zależą od rodzaju Twojej taryfy, przekaże Ci je nasz konsultant.

Wniosek o zwrot części opłat abonamentowych i zmianę umowy możesz złożyć tylko do upływu tzw. okresu zastrzeżonego umowy. Opcja zmiany umowy, którą opisaliśmy powyżej, nie dotyczy przypadku, w którym wcześniej wypowiedziałeś lub zmieniłeś umowę.

Jeżeli umowa sprzedaży dotyczyła dwóch lub więcej urządzeń, a Twoje odstąpienie dotyczy tylko jednego z nich, powyższe zasady będziemy stosowali proporcjonalnie do wartości tego urządzenia.

14 stycznia 2020

Zmiany cen w ofertach na kartę

Zmiany cen w ofertach na kartę

Uprzejmie informujemy, że od 15 lutego 2020 roku zmienią się ceny połączeń i SMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert– za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne.

Zmiany dotyczą ofert na kartę (oferty głosowej i oferty internetu mobilnego), które świadczymy pod marką Play i Red Bull MOBILE.

Cena krajowych połączeń głosowych i wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (w tym w ramach Sieci Telekomunikacyjnej P4) oraz połączeń głosowych w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro będzie wynosić 30 groszy za minutę.

Cena krajowej wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (w tym w ramach Sieci Telekomunikacyjnej P4) oraz wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro będzie wynosić 19 groszy. Zmiana ceny SMS nie dotyczy Cennika Oferty Play na Kartę odNOWA.

Od 15 lutego 2020 roku wprowadzamy także opłatę za wymianę Karty SIM/USIM z przyczyn leżących po stronie Użytkownika - będzie ona wynosić 19,99 zł.

Jednocześnie doprecyzowujemy przypadki, w których wymiana Karty SIM/USIM jest Bezpłatna – nie pobierzemy opłat za wymianę Karty SIM/USIM, która jest wadliwa lub skradziona (w tym drugim przypadku musisz przedstawić dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia kradzieży przez organy ścigania).

Jeżeli Twój Cennik już teraz przewiduje opłatę za wymianę Karty SIM/USIM, będziemy ją pobierali w wysokości i na zasadach, które opisaliśmy powyżej.

Dzięki nowym cenom będziemy mogli przygotować dla Ciebie jeszcze lepsze usługi i promocje.

Pamiętaj też, że w większości naszych taryf na Kartę możesz bezpłatnie włączyć darmowe połączenia i SMS-y w ramach sieci Play. Aktualną listę taryf, które obejmuje ta promocja, znajdziesz na www.play.pl

Ten komunikat ma charakter informacyjny – nic nie musisz robić. Jeśli jednak nie akceptujesz powyższych zmian, to do 15 lutego 2020 r. możesz wypowiedzieć Umowę z tego powodu. Nie przysługuje nam wtedy prawo do żądania zwrotu ulgi (jeżeli została Ci przyznana przy zawarciu umowy).

2 grudnia 2019

Przedłużenie okresu obowiązywania Ofert Promocyjnych na Ukrainę

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Ofert Promocyjnych „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę" i „1000 minut do Kievstar, Vodafone i Lifecell za 25 zł" do 31 grudnia 2020 r. Postanowienia zmienionych regulaminów wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Pliki regulaminów:

 1. 1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł
 2. Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę

Osoby, które do końca 2019 r. aktywowały te Oferty Promocyjne mogą z nich korzystać również do końca grudnia 2020r., bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Z ostrożności informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu.

Ponieważ zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w przypadku wypowiedzenia umowy P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od abonentów, którym przy zawarciu umowy przyznano ulgę. Wysokość tej opłaty specjalnej/kary umownej nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

28 listopada 2019

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:

a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w UE. Nowa cena to 0,01844224zł za 1 MB (18,88 zł za 1 GB tj. 1024 MB),

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01844224 zł za 1 MB (18,88zł za 1 GB tj. 1024 MB),

c) za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, którą stosujemy na podstawie Polityki uczciwego korzystania. Nowa cena to 0,01 zł za wiadomość.

2. Zwiększamy Limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
Rabaty, które obniżają kwotę abonamentu, obniżają też limit GB (proporcjonalnie, według zasady 542 MB za każde 5 zł z VAT) Przykład: rabat 10 zł z VAT obniży limit GB o 1,06 GB. Limit GB obowiązuje do wysokości krajowego pakietu danych. Jeśli krajowy pakiet danych jest mniejszy niż limit GB, w roamingu UE możesz wykorzystać maksymalnie swój pakiet krajowy.
Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz w dokumencie Limity GB od 1 stycznia 2020.

3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

23 października 2019

Informacja dotycząca oferty Drugi numer

Informacja dotycząca oferty Drugi numer

Informujemy, że od 25 listopada 2019 roku dla ofert:

 • Drugi numer,
 • Drugi numer dla firm,
 • Drugi numer stacjonarny,
 • Drugi numer stacjonarny dla firm,

całkowicie wyłączymy możliwość korzystania z usługi SMS (przychodzące i wychodzące).

Jeśli nie akceptują Państwo tych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę/umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa") zawartych w ramach wskazanych ofert w dowolnym momencie jej obowiązywania. Złożenie tej dyspozycji nie będzie skutkowało naliczeniem opłaty specjalnej/kary umownej.

23 września 2019

Zmiana Regulaminu Oferty Promocyjnej Formuła SOLO

Zmiana Regulaminu Oferty Promocyjnej Formuła SOLO

Informujemy, że z dniem 23.10.2019 zmianie ulega Regulamin Oferty Promocyjnej Formuła SOLO. Zostaje usunięty zapis z pkt 6: „Jeżeli stracisz Okres ważności połączeń wychodzących w czasie korzystania z pakietu, nie będziesz mógł dalej z niego korzystać, chyba, że doładujesz konto i przedłużysz Okres ważności połączeń wychodzących.”

Z dniem 23.10.2019 aktywacja pakietu Formuła SOLO będzie wydłużała Okres Ważności połączeń wychodzących do końca ważności pakietu.

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu.

31 maja 2019

Zmieniamy ceny oraz dodajemy usługi w ofercie Play NEXT

Z dniem 2 lipca 2019 roku obniżamy ceny następujących usług w ofercie Play NEXT oraz dodajemy nowe usługi w tej ofercie.

Nowe ceny to:

 • Zmiana Abonenta - Cesja - Bezpłatnie
 • Wymiana Karty SIM/USIM - 19,99 zł

Nowe usługi to:

 • Obsługa klienta pod dodatkowym numerem 790 500 500 i *500
 • Poczta głosowa pod dodatkowym numerem 790 200 200 i *200
 • Rachunek szczegółowy na piśmie lub e-mailem 10,00 zł
 • Rachunek jednorazowy na piśmie lub e-mailem 10,00 zł
 • SMS na krajowe numery stacjonarne 0,50 zł
 • Połączenia wideo
 • Krajowe za minutę połączenia 0,29 zł
 • Międzynarodowe za minutę połączenia: do Strefy Euro i Strefy 1 - 2,50 zł; do Strefy 2 - 4,00 zł, do Strefy 3 - 10,00 zł

Połączenia wideo w roamingu międzynarodowym: Sprawdź szczegóły

Nowe ceny i usługi obowiązują od 2 lipca 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa"). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie.

12 kwietnia 2019

Obniżamy ceny za połączenia międzynarodowe i SMS-y do UE

Obniżamy ceny za połączenia międzynarodowe i SMS-y do UE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku obniżamy w Play ceny połączeń międzynarodowych i SMS-ów do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i w Liechtenstein dla klientów indywidualnych (konsumentów).

Nowe ceny to:

 • 1 zł za minutę połączenia głosowego
 • 0,31 zł za SMS-a

Nowe ceny obowiązują od 15 maja 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Powyższe zmiany są obniżeniem cen usług telekomunikacyjnych i wynikają ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, będziesz musiał zapłacić opłatę specjalną/karę umowną. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi. Opłatę specjalną/karę umowną pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

30 stycznia 2019

Wydłużony okres obowiązywania Ofert Promocyjnych „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę" i „1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł

Wydłużony okres obowiązywania Ofert Promocyjnych „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę" i „1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Ofert Promocyjnych „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę" i „1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł" do 31.12.2019 R. Postanowienia zmienionych regulaminów wchodzą w życie 1 marca 2019 r.

Pliki regulaminów:

 

Osoby, które do końca lutego 2019 r. aktywowały te Oferty Promocyjne mogą z nich korzystać również do końca grudnia 2019 r., bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Z ostrożności informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu.

Ponieważ zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w przypadku wypowiedzenia umowy P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od abonentów, którym przy zawarciu umowy przyznano ulgę. Wysokość tej opłaty specjalnej/kary umownej nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

9 stycznia 2019

Zamknięcie usługi: "BRAMKA SMS"

Zamknięcie usługi: "BRAMKA SMS"

Informujemy, że z dniem 14.01.2019 r. wyłączamy usługę "BRAMKA SMS".
Od tego dnia usługa nie będzie dostępna dla Klientów Play.

11 grudnia 2018

Limity wydatków na Usługi Premium

Przypominamy, że w dniu 12 grudnia 2018r. wchodzą w życie nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego dotyczące Usług Premium. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkim Abonentom, którzy nie określili limitu na wydatki związane z Usługami Premium, limit ten zostanie automatycznie ustawiony na poziomie 35 zł brutto. Limit obowiązywać będzie dla każdego okresu rozliczeniowego (w przypadku usług postpaid) lub miesiąca kalendarzowego (w przypadku usług prepaid).

Jeżeli nie chcesz mieć domyślnego limitu na Usługi Premium w wysokości 35 zł brutto, możesz go zmienić w dowolnym momencie za pośrednictwem USSD, SMS, Play24 lub kontaktując się Obsługą Klienta.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.play.pl/uslugi/numery-premium/ i w komunikacie z dnia 9 listopada 2018 r.

30 listopada 2018

Wydłużony okres obowiązywania Ofert Promocyjnych „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę” i „1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł”

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Ofert Promocyjnych „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę” i „1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł” do 28 lutego 2019 r. Postanowienia zmienionych regulaminów wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.

Pliki regulaminów:

 1. 1000 minut do Kievstar i Vodafone za 25 zł
 2. Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę

Osoby, które do końca 2018 r. aktywowały te Oferty Promocyjne mogą z nich korzystać również do końca lutego 2019 r., bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Z ostrożności informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu.

Ponieważ zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w przypadku wypowiedzenia umowy P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od abonentów, którym przy zawarciu umowy przyznano ulgę. Wysokość tej opłaty specjalnej/kary umownej nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

19 listopada 2018

Zmiany dotyczące limitów transakcji płatniczych

Zmiany dotyczące limitów transakcji płatniczych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075) od dnia 20 grudnia 2018 r. obowiązywać będą nowe limity dotyczące transakcji płatniczych doliczanych do należności za usługi telekomunikacyjne w sieci Play.

Nowe limity dotyczyć będą transakcji płatniczych przeprowadzanych przez Play dokonywanych obok usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów, Abonentów Mix i Użytkowników sieci Play, doliczanych do należności za usługi telekomunikacyjne: 

 1. w celu nabycia treści cyfrowych lub usług głosowych, niezależnie od urządzenia stosowanego do nabycia lub wykorzystania treści cyfrowych, 
 2. dokonywanych za pomocą urządzenia elektronicznego lub z jego użyciem, jeżeli transakcja płatnicza jest przeprowadzana w ramach zbiórek publicznych lub w celu zakupu biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe.

Abonenci, Abonenci Mix i Użytkownicy sieci Play będą mogli dokonywać określonych powyżej transakcji płatniczych, jeżeli wartość pojedynczej transakcji nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich transakcji nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie rozliczeniowym, a w przypadku Abonentów Mix i Użytkowników - w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

Powyższe limity będą miały zastosowanie m.in. do transakcji płatniczych dokonywanych przez Abonentów, Abonentów Mix i Użytkowników sieci Play za pośrednictwem usług „Zamów z Play”, „Zapłać z Play”, usług o podwyższonej opłacie (Usług Premium) oraz innych usług umożliwiających nabycie treści cyfrowych, w ramach których opłata za transakcję płatniczą doliczana jest do należności za usługi telekomunikacyjne.

Wprowadzenie limitów określonych w ww. ustawie nie wpływa na możliwość stosowania przez Play innych limitów określonych w umowie, regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Play lub regulaminie danej usługi.

9 listopada 2018

Zmiany dotyczące Usług Premium

Zmiany dotyczące Usług Premium

Informujemy, że z dniem 12 grudnia 2018 wchodzą w życie nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego dotyczące usług o podwyższonej opłacie czyli tzw. Usług Premium.

Operatorzy zobowiązani będą oferować Abonentom co najmniej cztery progi kwotowe (limity) dotyczące wydatków na Usługi Premium w wysokości 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł brutto. Limity obowiązywać będą dla każdego okresu rozliczeniowego (w przypadku usług postpaid) lub miesiąca kalendarzowego (w przypadku usług prepaid).

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy dany Abonent nie określi progu kwotowego na wydatki związane z Usługami Premium, limit ten musi zostać automatycznie ustawiony na poziomie 35 zł brutto.

Przypominamy, że Abonenci Play od wielu lat mają możliwość określenia limitów na wydatki związane z Usługami Premium. Dlatego, jeżeli Abonent nie chce mieć określonego ww. ustawowego, domyślnego limitu na Usługi Premium w wysokości 35 zł brutto może już teraz skontaktować się z Play i określić jego wysokość według własnych potrzeb.

Po aktywacji progu kwotowego Abonent nie przekroczy określonych wydatków na Usługi Premium w danym okresie rozliczeniowym (w przypadku usługi postpaid) lub w danym miesiącu kalendarzowym (w przypadku usługi prepaid). Abonent będzie powiadamiany o osiągnięciu limitu, a dalsze Usługi Premium będą blokowane. Dalsze korzystanie z Usług Premium możliwe będzie wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego. Limit jest odnawiany od kolejnego okresu rozliczeniowego/miesiąca kalendarzowego.

Niezależnie od możliwości określenia ww. progu kwotowego, Play umożliwia również Abonentom m.in. blokowanie połączeń wychodzących na numery Usług Premium lub połączeń przychodzących z takich numerów, blokowanie poszczególnych rodzajów Usług Premium oraz blokowanie Usług Premium, których cena brutto za jednostkę rozliczeniową przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta.

Informujemy również, że na fakturach, w wykazie opłat naliczonych poza abonamentem, umieszczamy informację o numerach Usług Premium, z których Abonent korzystał w danym okresie rozliczeniowym (w przypadku usługi postpaid) lub w danym miesiącu kalendarzowym (w przypadku usługi prepaid). Umieszczamy tam również informację o dedykowanej stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na której dostępny jest rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia Usług Premium oraz informacja o możliwości zablokowania tych usług.

31 października 2018

Komunikat dla przedsiębiorców, którzy korzystają z usług telekomunikacyjnych P4 sp z o.o.

ZAMKNIĘCIE STREFY DOŁADOWAŃ NA FB

Połączenia do Obsługi Klienta dostępne pod numerami *500 i 790 500 500.

Uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2018 roku we wszystkich Cennikach ofert biznesowych, które obowiązują do już zawartych Umów i aneksów do Umów, wprowadzamy dodatkowe numery do Obsługi Klienta - *500, 790 500 500.

Połączenie głosowe wykonane na te numery rozliczymy identycznie jak połączenie z numerami: *600 i 790 600 600.

Jeśli nie akceptują Państwo wskazanych zmian to mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy. Można to zrobić do daty wejścia zmian w życie – do 1 grudnia 2018 roku. Jeżeli wypowiedzą nam Państwo Umowę, która będzie jeszcze w okresie promocyjnym (wypowiedzenie złożone przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta), to my (P4 sp. z o.o.) mamy prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Państwu przy zawieraniu Umowy, proporcjonalną do zakończenia czasu określonego Umowy. Możemy to zrobić ponieważ proponowana zmiana nie podwyższa cen usług telekomunikacyjnych a jedynie rozszerzamy zakres dostępnych usług o możliwość połączenia się z Obsługą Klienta na numery, dotychczas niedostępne dla klientów biznesowych.

Podstawa prawna: art. 61 ust. 51 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

30 października 2018

ZAMKNIĘCIE USŁUG: "Własna Strona Firmowa" oraz "email BlackBerry"

ZAMKNIĘCIE USŁUG: "Własna Strona Firmowa" oraz "email BlackBerry"

Informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. kończymy współpracę z dostawcą usługi "Własna Strona Firmowa". Od tego dnia usługa nie będzie dostępna dla Klientów Play.

Informujemy, że z dniem 27.01.2019 r. kończymy współpracę z dostawcą usługi "email BlackBerry", od tego dnia usługa nie będzie dostępna dla Klientów Play.

1 października 2018

Zamknięcie Strefy doładowań na fanpagu PLAY

ZAMKNIĘCIE STREFY DOŁADOWAŃ NA FB

Szanowni Państwo,

Informujemy że z dniem 01.10.2018 zamykamy Strefę doładowań znajdującą się na fanpagu PLAY na www.facebook.com.

8 sierpnia 2018

Nowe prawo telekomunikacyjne - zmieniamy postanowienia Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

ZMIANA ZAPISÓW W REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Szanowni Państwo,

zmieniamy postanowienia Regulaminów świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ( „Regulaminy” ). Robimy to, ponieważ zmienia się ustawa z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Wskazane przez nas zmiany wynikają z nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Poniżej wskazujemy w jakich terminach wchodzą zmiany.

Od 12 września 2018 roku nie będzie obowiązywał przepis dotyczący możliwości rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy nami, przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”). Dlatego od 12 września postanowienie Regulaminów, które mówiło o prawie Konsumenta do dochodzenia roszczeń związanych z Usługami Telekomunikacyjnymi przed „sądem polubownym”, zostaje usunięte.

Od 12 grudnia 2018 roku: Wykreślamy z Regulaminów zapis „usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”. W Regulaminach określamy trzy przypadki, w których mamy prawo dochodzić od Ciebie zwrotu ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy - pomimo tego, że to my jednostronnie wprowadziliśmy zmianę umowy. Z tej listy wykreślamy przypadek „usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”.

Jeśli nie akceptujesz wskazanych zmian to masz prawo do wypowiedzenia Umowy. Możesz je wysłać do nas do daty wejścia w życie zmian – odpowiednio do 12 września 2018 roku i do 12 grudnia 2018 roku. Jeżeli wypowiesz nam Umowę, która będzie jeszcze w okresie promocyjnym (wypowiedzenie złożone przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta), to my (P4 sp. z o.o.) mamy prawo dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy, proporcjonalną do zakończenia czasu określonego Umowy. Możemy to zrobić ponieważ proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa .

18 lipca 2018

Dla Abonentów, którzy zawarli umowę lub aneks od 26 stycznia 2018 t.

Okres, w którym obowiązywać będą promocyjne warunki, na jakich mogą Państwo korzystać z internetu w roamingu międzynarodowym w strefie Euro, przedłużamy do 14 stycznia 2019 roku. Zmiana dotyczy umów i aneksów zawartych od 26 stycznia 2018 roku w ofertach abonamentowych. Zmiana wejdzie w życie 1 września 2018 roku.

Przedłużony okres dotyczy następującego zapisu regulaminów Ofert Promocyjnych objętych zmianą:
„Do 31 sierpnia 2018 r., opłata, o której mowa w pkt 2.5, będzie naliczana dopiero po wykorzystaniu 1 GB transmisji danych. Jeśli jednak będziesz spełniać warunki z pkt 1.1 lub 1.2, opłata będzie naliczana od początku korzystania z limitu GB. Jeśli Limit GB jest niższy niż 1 GB, opłata nie będzie naliczana”.

Aby skorzystać z nowych warunków, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.
Informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo powyższych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowę mogą Państwo wypowiedzieć do dnia wejścia w życie zmian. Zmiana obniża cenę usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Z tego powodu, jeśli wypowiedzą Państwo umowę, P4 może dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej, jeśli przy zawarciu umowy przyznaliśmy ulgę. Wysokość tej opłaty nie przekroczy równowartości tej ulgi, którą P4 pomniejsza proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy, do dnia jej rozwiązania.

25 maja 2018

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 25 maja 2018 r. zmieniamy następujące postanowienia w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
Zmiana związana jest z wejściem Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.

ZMIANY W REGULAMINACH

1. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów - §17 Zobowiązania Operatora

 • §17 ust. 1
  Jest: Operator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

  Będzie: Operator jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • §17 ust. 4
  Jest: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Abonentowi dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.

  Będzie: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności umożliwia Abonentowi dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, a także realizację prawa do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

2. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów MIX - §15 Prawa i obowiązki Operatora

 • §15 ust. 1
  Jest: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Abonentowi Mix III dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.

  Będzie: Operator jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • §15 ust. 4
  Jest: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Abonentowi dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.

  Będzie: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności umożliwia Abonentowi MIX III dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, a także realizację prawa do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

3. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Abonentów - §17 Zobowiązania Operatora

 • §17 ust. 1
  Jest: Operator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

  Będzie: Operator jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • §17 ust. 4
  Jest: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Abonentowi dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.

  Będzie: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności umożliwia Abonentowi dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, a także realizację prawa do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

4. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla użytkowników - §11 Ochrona danych osobowych oraz tajemnica telekomunikacyjna

 • §11 ust. 1
  Jest: Operator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

  Będzie: Operator jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • §11 ust. 4
  Jest: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.

  Będzie: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, a także realizację prawa do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do internetu dla użytkowników - §11 Ochrona danych osobowych oraz tajemnica telekomunikacyjna

 • §11 ust. 1
  Jest: Operator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

  Będzie: Operator jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • §11 ust. 4
  Jest: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.

  Będzie: Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, a także realizację prawa do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jeśli nie akceptują Państwo wskazanych zmian to mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”). Wypowiedzenie Umowy można zrealizować do dnia wejścia zmian przedstawionych w tym ogłoszeniu, tj. do 25 maja 2018 roku. W przypadku, gdy wypowiedzą Państwo Umowę, która będzie jeszcze w okresie promocyjnym (wypowiedzenie złożone przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta), to my (P4 sp. z o.o.) mamy prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej. Możemy to zrobić ponieważ proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.

20 marca 2018

Zmiana we wzorach Umów, Cenników Usługi Play Now. oraz regulaminów Ofert Promocyjnych, które uwzględniają usługę telewizyjną

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, ze skutkiem na dzień 20 marca 2018 r., P4 sp. z o.o. dodaje opisane poniżej zmiany do treści stosowanych przez siebie wzorców umownych - Cennika Usługi PLAY NOW, oraz regulaminów Ofert Promocyjnych uwzględniających usługę telewizyjną:

 • P4 umożliwia Abonentowi, który jest czasowo obecny w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dostęp do usługi telewizyjnej i audiowizualnych usług medialnych na żądanie w zakresie treści i korzystanie z nich w taki sam sposób jak w Polsce. W przypadku ustalenia, że Abonent nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski, P4 nie umożliwia dostępu do usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Przy zawieraniu Umowy lub aneksu do Umowy obejmującego świadczenie usługi telewizyjnej P4 weryfikuje, czy Abonent posiada miejsce zamieszkania w Polsce. P4 wykorzystuje w tym celu maksymalnie dwa spośród następujących środków:
  • a) dowód tożsamości, środki identyfikacji elektronicznej, w szczególności należące do systemów identyfikacji elektronicznej notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (12), lub inny ważny dokument tożsamości stwierdzający państwo członkowskie zamieszkania Abonenta;
  • b) umowa o usługi dostępu do internetu lub świadczenie usług telefonicznych lub każda podobna umowa łącząca Abonenta z państwem członkowskim;
  • c) adres na fakturze lub adres pocztowy Abonenta;
  • d) oświadczenie Abonenta potwierdzające jego adres w państwie członkowskim;
  • e) sprawdzenie adresu IP (protokołu internetowego) w celu ustalenia, w obrębie jakiego państwa członkowskiego Abonent uzyskuje dostęp do usługi online w zakresie treści;
 • Środki wskazane w lit. d) i e) powyżej, P4 stosuje tylko w połączeniu z jednym ze środków wskazanych w lit. a) – c).
 • W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących miejsca zamieszkania Abonenta w okresie obowiązywania Umowy, P4 może ponownie dokonać weryfikacji jego miejsca zamieszkania poprzez sprawdzenie adresu IP (protokołu internetowego), za pomocą którego Abonent uzyskuje dostęp do usługi.
 • W przypadku Umów zawartych przed 20 marca 2018 r. P4 dokona weryfikacji miejsca zamieszkania do dnia 21 maja 2018 r.
 • Dane uzyskane przez P4 na potrzeby weryfikacji opisanej powyżej są przechowywane przez P4 jako administratora danych wyłącznie przez okres konieczny dla dokonania weryfikacji i po tym okresie bezzwłocznie i w sposób nieodwołalny niszczone. Nie wyłącza to możliwości przetwarzania tych danych dla innych celów.

W przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę do dnia wejścia w życie zmian.

Zmiana opisana powyżej wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, jeżeli w związku ze zmianą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych abonent złoży wypowiedzenie, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić zapłaty opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej przy zawarciu umowy/aneksu do umowy na czas nieokreślony, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy/aneksu do dnia jej rozwiązania.

30 listopada 2017

Wydłużenie okresu obowiązywania Oferty Promocyjnej " Tańsze połączenia i sms-y na Ukrainę"

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy okres obowiązywania Oferty Promocyjnej „Tańsze połączenia i sms-y na Ukrainę” do 31 grudnia 2018 r. Postanowienia zmienionego regulaminu wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Pliki regulaminów:
Regulamin Oferty Promocyjnej Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę (PDF)(ważny od 01.01.2018)
Regulamin Oferty Promocyjnej Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę (PDF)(ważny do 31.12.2017)

Osoby, które do końca 2017 r. aktywowały tę Ofertę Promocyjną, mogą z niej korzystać również do końca 2018 r., bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Z ostrożności informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu.

Ponieważ zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., w przypadku wypowiedzenia umowy P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od abonentów, którym przy zawarciu umowy przyznano ulgę. Wysokość tej opłaty specjalnej/kary umownej nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

9 grudnia 2016

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

W związku ze zmianami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.), dalej: „PT”, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823), P4 sp. z o.o. ze skutkiem na dzień 10 stycznia 2017 r. wprowadza następujące zmiany:

1. W Regulaminach świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, Abonentów Mix, Abonentów Mix II, Abonentów Mix III, Abonentów Nowy Mix w Play, Abonentów Play Mix, Użytkowników, Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów oraz dla Użytkowników, w paragrafie o tytule „Reklamacje”, dotychczasowe postanowienia o treści:

„Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi na reklamację, w której Operator nie uwzględnił roszczeń Abonenta w całości lub w części, Abonent ma prawo wedle własnego uznania:

a) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym”

„Prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym odszkodowania przez Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Telekomunikacyjnych lub innych usług przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wyczerpaną w momencie otrzymania przez Abonenta odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust. … powyżej.”

zastępuje się postanowieniami o następującym treści:

„Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi na reklamację, w której Operator nie uwzględnił roszczeń Abonenta w całości lub w części, Abonent ma prawo wedle własnego uznania:

a) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem po-wszechnym lub, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, ma on prawo do-chodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym (do 9 stycznia 2017 roku), w po-stępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (od 10 stycznia 2017 r.) lub przed sądem polubownym;

„Prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym, mediacyjnym (do 9 stycznia 2017 roku), w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (od 10 stycznia 2017 r.) lub polubownym odszkodowania przez Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-nania Usług Telekomunikacyjnych lub innych usług przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wy-czerpaną w momencie otrzymania przez Abonenta odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust. … powyżej.”

2. W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla osób indywidualnych dotychczasowe postanowienie o treści:

„Spory pomiędzy konsumentem a Operatorem, dotyczące świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora mogą być rozwiązywane w drodze mediacji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bądź też poddane pod rozstrzygniecie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na warunkach określonych w art. 109 i art. 110 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).”

zastępuje się postanowieniem o następującej treści:

„Spory pomiędzy konsumentem a Operatorem, dotyczące świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora, mogą być rozwiązywane w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bądź też poddane pod rozstrzygniecie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na warunkach określonych w art. 109 i art. 110 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z pózn. zm.).”

3. W miejscu użytego w treści powyższych postanowień wyrazu „Abonent”, w zależności od rodzaju oferty występuje wyraz Abonent Mix, Abonent Mix II, Abonent Mix III, Abonent Nowy Mix w Play, Abonent Play Mix albo Użytkownik.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), które może być zrealizowane do dnia wejścia tych zmian w życie.

W związku z tym, że zmiana, o której mowa powyżej, wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w razie skorzystania przez abonentów, którym przy zawarciu Umowy (lub aneksu do Umowy) przyznano ulgę, z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od takich abonentów opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

30 listopada 2016

Dostęp do otwartego Internetu

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/1 z 26 listopada 2015 r.), ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2017 r., P4 sp. z o.o. wprowadza opisane poniżej zmiany w treści wszystkich stosowanych przez siebie (obecnie i w przeszłości) regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych:

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników

1. Dotychczasowe zapisy o treści:

Operator stosuje procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej Sieci Telekomunikacyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczące wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych prezentowane są na stronie www.play.pl.
P4 może podjąć proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci Telekomunikacyjnej i Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności ma prawo:

a) wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych;

b) przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci Telekomunikacyjnej, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych.

lub

Operator stosuje procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczące wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych prezentowane są na stronie www.play.pl.
P4 może podjąć proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci Telekomunikacyjnej i Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności ma prawo:

a) wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych;

b) przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci Telekomunikacyjnej, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych.

zastępuje się zapisami o następującym brzmieniu:

Operator stosuje procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczące wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych prezentowane są na stronie www.play.pl. Operator może stosować środki zarządzania ruchem oparte o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług. Procedury i środki opisane powyżej nie powinny wpływać negatywnie na jakość usług dostępu do Internetu oraz prywatność użytkowników końcowych. Środki, które może stosować Operator w odniesieniu do usługi dostępu do Internetu, nie są dyskryminacyjne i mają na celu optymalizację ogólnej jakości transmisji.

Operator może stosować szczególne środki zarządzania ruchem wykraczające poza środki określone powyżej, w przypadkach, w których jest to konieczne, aby:

a) zapewnić zgodność z przepisami prawa, którym podlega Operator, jak również z dotyczącymi Operatora orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych;

b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników, w szczególności:

- wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych;

- przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci Telekomunikacyjnej, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych.

c) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci (w takim przypadku równoważne rodzaje transferu danych są traktowane jednakowo).

Szczególne środki zarządzania ruchem stosowane są wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych powyżej i mogą wiązać się z pogorszeniem parametrów jakości usługi dostępu do Internetu.

2. W przypadku regulaminów świadczenia usług, które nie zawierały do tej pory postanowień wskazanych na wstępie powyższego pkt 1, do treści regulaminów wprowadza się następujące postanowienia:

Operator stosuje procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczące wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych prezentowane są na stronie www.play.pl. Operator może stosować środki zarządzania ruchem oparte o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług. Procedury i środki opisane powyżej nie powinny wpływać negatywnie na jakość usług dostępu do Internetu oraz prywatność użytkowników końcowych. Środki, które może stosować Operator w odniesieniu do usługi dostępu do Internetu, nie są dyskryminacyjne i mają na celu optymalizację ogólnej jakości transmisji.

Operator może stosować szczególne środki zarządzania ruchem wykraczające poza środki określone powyżej, w przypadkach, w których jest to konieczne, aby:

a) zapewnić zgodność z przepisami prawa, którym podlega Operator, jak również z dotyczącymi Operatora orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych;

b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników, w szczególności:

- wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych;

- przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci Telekomunikacyjnej, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych.

c) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci (w takim przypadku równoważne rodzaje transferu danych są traktowane jednakowo).

Szczególne środki zarządzania ruchem stosowane są wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych powyżej i mogą wiązać się z pogorszeniem parametrów jakości usługi dostępu do Internetu.

3. W przypadku wszystkich regulaminów opisanych na wstępie niniejszego komunikatu wprowadza się nowe postanowienia w następującym brzmieniu:

Prędkości usługi dostępu do Internetu oraz przepływności aplikacji i serwisów wykorzystywanych przez użytkownika w usłudze dostępu do Internetu mają bezpośredni wpływ na ilość danych wysyłanych i odbieranych przez użytkownika, co może w niektórych przypadkach doprowadzić do osiągnięcia limitu transmisji danych.

Prędkość usługi dostępu do Internetu:

- 8-32 kbit/s – zazwyczaj umożliwia oglądanie nieskomplikowanych, przeważnie tekstowych stron internetowych zawierających małą ilość danych, pobieranie wiadomości e-mail o małych wielkościach, wymianę informacji tekstowej przy pomocy komunikatora, przy czym wszystkie wyżej wymienione aktywności mogą być czasochłonne, a ich jednoczesna realizacja utrudniona;

- 1-2 Mbit/s – pozwala zasadniczo na korzystanie z większości aplikacji i serwisów w dostępie do Internetu w tym np. oglądanie wideo w średniej jakości, z wyłączeniem danych przygotowanych z przeznaczeniem dla wyższych prędkości transmisji danych takich jak materiały wideo w wysokiej jakości czy treści nadawane na żywo;

- 5-8 Mbit/s – umożliwia elastyczne korzystanie ze zdecydowanej większości funkcjonalności aplikacji i serwisów w dostępie do Internetu, w tym np. pobierania materiałów wideo o wysokiej jakości, z zastrzeżeniem usług, które wymagają szczególnie wysokiej prędkości transmisji danych (np. materiały wideo o bardzo wysokiej rozdzielczości lub liczbie klatek na sekundę).

Podane wyżej informacje to dane orientacyjne, mogą ulegać zmianie w zależności od rodzaju usługi oraz wraz z rozwojem technologii i standardów.

Pozostałe parametry jakości usługi dostępu do Internetu takie jak np. opóźnienie i jego zmienność (tzw. jitter) mają istotny wpływ w szczególności na aplikacje realizujące telefonię IP, wideokonferencje oraz gry interaktywne.

Operator wskazuje, że 1 GB transmisji danych szacunkowo wystarcza na 100 minut pobierania pliku wideo w rozdzielczości 480p z prędkością 1,3 Mbit/s albo 40 minut pobierania pliku wideo w rozdzielczości 720p z prędkością 3,3 Mbit/s albo 7 godzin pobierania plików audio w formacie mp3. Podane wyżej informacje to dane orientacyjne, mogą ulegać zmianie w zależności od rodzaju usługi (w tym m.in. stosowanego poziomu kompresji plików) oraz wraz z rozwojem technologii i standardów.

Szacunkowa maksymalna prędkość przesyłania danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii („Rozporządzenie o otwartym Internecie”) wynosi 50 Mbit/s dla danych pobieranych i 10 Mbit/s dla danych wysyłanych. Cennik, Umowa, regulamin Oferty Promocyjnej lub inny regulamin Operatora mogą określać inną wysokość szacunkowej prędkości maksymalnej w rozumieniu Rozporządzenia o otwartym Internecie.

Jeżeli prędkość przesyłania danych wskazana przez Operatora w Cenniku, regulaminie Oferty Promocyjnej lub innym regulaminie jest niższa niż wartość wskazana w zdaniu poprzednim, należy przyjąć, że stanowi ona szacunkową maksymalną prędkość transmisji danych w rozumieniu Rozporządzenia o otwartym Internecie.

Jednocześnie w sytuacji, w której wskazana przez Operatora w Cenniku, regulaminie Oferty Promocyjnej lub innym regulaminie prędkość przesyłania danych jest wyższa niż określona powyżej szacunkowa prędkość maksymalna w rozumieniu Rozporządzenia o otwartym Internecie, należy ją rozumieć jako maksymalną prędkość technologiczną, tj. prędkość teoretycznie możliwą do osiągnięcia w idealnych warunkach, we własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej P4, zgodnie z warunkami technicznymi wskazywanymi przez dostawcę infrastruktury teleinformatycznej i w oparciu o pasma radiowe wykorzystywane przez Operatora w celu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Na możliwą do osiągnięcia w danym momencie prędkość wymiany danych wpływają m.in. następujące warunki: technologia przesyłania danych, z której w danym momencie korzysta użytkownik końcowy, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej (odległość od stacji bazowej, tłumienie sygnału przez fizyczne przeszkody), maksymalna prędkość, rodzaj technologii i pasma radiowe (w tym możliwość ich agregacji) obsługiwane przez urządzenie użytkownika końcowego oraz warunki atmosferyczne, jak również liczba, rodzaj, przeznaczenie i zachowanie jednocześnie wykorzystywanych funkcjonalności aplikacji, serwisów oraz urządzeń (w tym aplikacji obniżających prędkość transmisji takich jak programy antywirusowe lub programy typu firewall). Osiągnięcie szacunkowej maksymalnej prędkości wskazanej w Regulaminie wymaga korzystania z transmisji danych w technologii LTE (lub bardziej zaawansowanej, jeżeli jest oferowana przez Operatora) i może nie być możliwe poza własną infrastrukturalnie Siecią Telekomunikacyjną Operatora.

Z uwagi na powyższe, w wielu przypadkach osiągnięcie szacunkowej prędkości maksymalnej może nie być możliwe.

Operator może świadczyć usługi inne niż usługa dostępu do Internetu, które mogą wpłynąć na jakość usługi dostępu do Internetu z uwagi na korzystanie przez te usługi z tych samych zasobów Sieci Telekomunikacyjnej. Operator jest przy tym zobowiązany do zapewnienia, aby przepustowość Sieci Telekomunikacyjnej była wystarczająca do świadczenia tych usług oprócz usług dostępu do Internetu i żeby świadczenie usług innych niż transmisja danych nie wpływała na ogólną jakość usługi dostępu do Internetu. Korzystanie z usługi innej niż usługa dostępu do Internetu przez danego użytkownika końcowego w wielu przypadkach będzie skutkowało pogorszeniem parametrów usługi dostępu do Internetu. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą zamieszczane w dokumentach umownych dotyczących poszczególnych usług innych niż usługa dostępu do Internetu.

Roszczenia opisane w paragrafie Odpowiedzialność Operatora oraz postanowienia paragrafu Reklamacje mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usług a wykonaniem opisanym zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), które może być zrealizowane do dnia wejścia tych zmian w życie.

W związku z tym, że zmiana, o której mowa powyżej, wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w razie skorzystania przez abonentów, którym przy zawarciu Umowy (lub aneksu do Umowy) przyznano ulgę, z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od takich abonentów opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

22 listopada 2016

Postanowienia dotyczące utraty katy SIM

P4 sp. z o.o. informuje, że nie będzie powoływać się w stosunku do konsumentów na wskazane poniżej (lub analogiczne) postanowienia regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych:

5. Abonent zobowiązuje się pisemnie potwierdzić fakt zagubienia, kradzieży lub utraty Karty SIM/USIM na adres Obsługi Klienta najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia, zgodnie z ust. 3 powyżej. Do potwierdzenia należy załączyć dowód zgłoszenia kradzieży poświadczony we właściwej jednostce policji.

6. W przypadku braku telefonicznego potwierdzenia przez Abonenta faktu zagubienia lub kradzieży Karty SIM/USIM w terminie określonym w ust. 5 powyżej Operator odblokuje Kartę SIM/USIM, umożliwiając tym samym korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych. Operator nie odpowiada za szkody poniesione przez Abonenta na skutek niewypełnienia przez Abonenta obowiązku określonego w ust. 5 powyżej.

7. Obsługa Klienta potwierdza Abonentowi datę i godzinę otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5 powyżej, na adres mailowy, który został zadeklarowany w Umowie, lub w przypadku jego braku – pisemnie na podany w Umowie adres korespondencyjny Abonenta.

9. W terminie 7 dni od dnia poinformowania Operatora przez Abonenta, na wniosek Abonenta Karta SIM/USIM może być wymieniona z zachowaniem dotychczasowego numeru. W przypadku niezłożenia przez Abonenta wniosku o wydanie Karty SIM/ USIM po upływie 7 dni od dnia poinformowania Operatora przez Abonenta o zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie w inny sposób Karty SIM/USIM Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

P4 sp. z o.o. nie będzie powoływać się na powyższe postanowienia wobec konsumentów, którzy zawarli umowę w oparciu o zawierający je regulamin, lecz konsument może powołać się na nie w stosunku do P4 sp. z o.o.

Powyższe zobowiązanie dotyczy także analogicznych postanowień, zawartych w treści wszystkich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, stosowanych w przeszłości przez P4 sp. z o.o., w tym:

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników

Jednocześnie informujemy, że powyższy komunikat nie  zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy z winy P4 sp. z o.o.

25 lipca 2016

Zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług dla Użytkowników oraz Regulamin Świadczenia Usług dostępu do Internetu dla Użytkowników.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od Użytkowników i dokonania weryfikacji danych (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze).

Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do dokonania udostępnienia powyższych danych oraz umożliwienia ich weryfikacji z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.

Użytkownicy ofert na kartę, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.

Informacja skierowana jest do klientów, którzy do 18.01.2013 r. (włącznie) zawarli z P4 Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne z dniem 20.05.2013 r. zmianie ulegną wybrane postanowienia ogólne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Informujemy, że 21.01.2013r. weszły w życie pierwsze postanowienia wynikające ze zmiany ustawy Prawa telekomunikacyjnego. W wyniku tych zmian P4 sp. z o.o. wprowadziła nowe Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Klienci, którzy rozpoczną korzystanie z usług PLAY od 19.01.2013r. lub po tej dacie podpiszą aneks na kontynuację Umowy, otrzymają nowy RŚUT, gdzie zostały dodane zapisy wynikające ze zmiany Prawa Telekomunikacyjnego.

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne z dniem 19.01.2013r. zmianie uległy wybrane postanowienia ogólne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe wersje umów dotyczą klientów, którzy od 19.01.2013r. (włącznie) podpiszą z P4 z o.o. Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

15 lipca 2016

Zasady odpowiedzialności operatora

P4 sp. z o.o. informuje, że wskazane niżej postanowienia regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne:

 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nieobjętych Abonamentem, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za daną usługę. Średnia opłata miesięczna wyliczana jest na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach innych operatorów.

Postanowienie te są bezskuteczne wobec konsumentów, którzy zawarli umowę w oparciu o zawierający je regulamin, co oznacza, że P4 sp. z o.o. nie może się na nie powołać w stosunku do abonenta, natomiast abonent może powołać się na nie w stosunku do P4 sp. z o.o.

Jednocześnie P4 sp. z o.o. informuje, że nie będzie powoływać się wobec konsumentów na następujące postanowienia umowne:

 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nieobjętych Abonamentem, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za daną usługę. Średnia opłata miesięczna wyliczana jest na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniego miesięcznego Abonamentu ze wszystkich wystawionych rachunków.
 • W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiązku terminowego uregulowania należności wobec Operatora.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach innych operatorów.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych.
 • Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej.

Powyższe zobowiązanie dotyczy także analogicznych postanowień, zawartych w treści wszystkich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, stosowanych w przeszłości przez P4 sp. z o.o., w tym:

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników

Jednocześnie informujemy, że powyższy komunikat nie powoduje zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy z winy P4 sp. z o.o.

28 marca 2016

Zmiana stawek w roamingu międzynarodowym

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 r., 30 kwietnia 2016 r. zmienią się ceny w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro:

 • cena za minutę odebranego połączenia głosowego, która wyniesie 0,05 zł;

oraz:

 • cena za minutę wykonanego połączenia głosowego;
 • cena za wysłanie wiadomości SMS;
 • cena za wysłanie wiadomości MMS;
 • cena za 1 MB pakietowej transmisji danych.
 • Nowe ceny zależą od posiadanej taryfy i są podane w dokumencie załączonym poniżej.

Ceny w roaminu międzynarodowym

O cenach wymienionych usług poinformujemy Państwa w specjalnej wiadomości SMS, przed 30 kwietnia 2016 r. Nowe ceny zostaną również ogłoszone w ogólnopolskim dzienniku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do dnia wejścia zmian w życie.
Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

3 marca 2015

Zmiana w Regulaminach zapisów dotyczących reklamacji usług telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej, od 6 kwietnia 2015 r. we wszystkich Regulaminach świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zmianie ulegają wybrane postanowienia dotyczące reklamacji usług telekomunikacyjnych.

Obecna treść zmienianych postanowień:

 • W przypadku wniesienia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie Sprzedaży P4 Abonent (Użytkownik, Abonent ofert typu Mix) otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wniesienia reklamacji do Obsługi Klienta pisemnie lub za pomocą Kanału Zdalnego Abonent (Użytkownik, Abonent ofert typu Mix) otrzymuje w terminie 14 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia zwalnia Operatora z obowiązku pisemnego potwierdzania wniesienia reklamacji
 • „Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie jest uznawana za uwzględnioną”

Proponowana treść postanowień:

 • W przypadku wniesienia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie Sprzedaży P4 Abonent (Użytkownik, Abonent ofert typu Mix) otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wniesienia reklamacji do Obsługi Klienta pisemnie lub za pomocą Kanału Zdalnego Abonent (Użytkownik, Abonent ofert typu Mix) otrzymuje w terminie 14 dni potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia zwalnia Operatora z obowiązku potwierdzania wniesienia reklamacji. Operator potwierdza wniesienie reklamacji:
  • na papierze;
  • za zgodą reklamującego w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej;
  • za pośrednictwem tego samego środka komunikacji elektronicznej albo adresu poczty elektronicznej, z wykorzystaniem których reklamujący złożył reklamację, chyba, że reklamujący wskazał inny środek komunikacji elektronicznej albo adres poczty elektronicznej.
 • „Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie jest uznawana za uwzględnioną. Odpowiedź udzielana jest:
  • na papierze;
  • za zgodą reklamującego w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej;
  • za pośrednictwem tego samego środka komunikacji elektronicznej albo adresu poczty elektronicznej, z wykorzystaniem których reklamujący złożył reklamację, chyba, że reklamujący wskazał inny środek komunikacji elektronicznej albo adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60 a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) w terminie do dnia wejścia zmian w życie, tj. do 5 kwietnia 2015 r. Natomiast zaznaczamy, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przez upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

20 listopada 2014

Zasady rozliczania za połączenia głosowe do Obsługi Klienta

P4 sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 22 grudnia 2014 r. cena za połączenia głosowe z numerami Obsługi Klienta (*500, 790 500 500, *502, 790 502 502 ) będzie wynosiła 0,29 zł za minutę połączenia (naliczanie sekundowe), ale całkowity koszt połączenia nie przekroczy obecnie obowiązującej stawki, która w zależności od oferty wynosi: 1 zł, 1,5 zł, 1,85 zł lub 1,99 zł za połączenie.

Komunikat nie dotyczy ofert, w których połączenia na numery Obsługi Klienta są bezpłatne lub już naliczane zgodnie ze stawką 0,29 zł za minutę połączenia (naliczanie sekundowe) oraz ofert skierowanych wyłącznie do przedsiębiorców.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia wprowadzenia zmian w życie, czyli do 22 grudnia 2014 r. Jednakże w związku z tym, że proponowana zmiana nie jest podwyższeniem cen Usług Telekomunikacyjnych, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

1 września 2014

Zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, z dniem 1 września 2014 r. zmianie ulegają następujące Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujące od 19 stycznia 2013 r:

 1. § 18 ust 4 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, który otrzymuje treść: "Zmiany Regulaminu obowiązują Abonenta, który nie wypowiedział Umowy w terminie do dnia ich wejścia w życie."
 2. § 18 ust 4 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, który otrzymuje treść: "Zmiany Regulaminu obowiązują Abonenta, który nie wypowiedział Umowy w terminie do dnia ich wejścia w życie."
 3. § 16 ust 6 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II, który otrzymuje treść: "Zmiany Regulaminu obowiązują Abonenta Mix II, który nie wypowiedział Umowy w terminie do dnia ich wejścia w życie."

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60 a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), które można zrealizować w terminie do dnia wprowadzenia zmian przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu tj. do 1 września 2014 r. Jednakże zwracamy uwagę, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przez upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.

1 maja 2014

Zmiany wybranych postanowień regulaminów Ofert Promocyjnych

Informujemy, że 1 maja 2014 r. zmianie ulegają wybrane postanowienia w regulaminach Ofert Promocyjnych, Usług Promocyjnych, oraz w Cennikach i Umowach o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartych z P4 s p. z o.o.

Zaznaczamy, że zmiana dotyczy wyłącznie klientów posiadających ofertę na abonament i/lub ofertę typu MIX w Play.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie:

Informacje o zmianach w dokumentach Play (PDF)

1 października 2013

Zmiany wybranych fragmentów regulaminów Ofert "Lubię to!" i "Play na Kartę Lubię to!"

Informujemy, że 1 października 2013 r. zmianie ulegają wybrane fragmenty w regulaminach Oferty Promocyjnej „Lubię to!” oraz Oferty Promocyjnej „Bonusy do Doładowań w ofercie Play na Kartę Lubię to!”

Zaznaczamy, że zmiana dotyczy wyłącznie klientów, którzy mają w PLAY usługę na kartę i korzystają z Oferty Promocyjnej „Lubię to!” lub Oferty „Play na Kartę Lubię to!”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie:

Zmiany w regulaminach oferty "Lubię to!" (PDF)

20 lipca 2013

Zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i Regulaminach Ofert Promocyjnych

Informujemy, że z dniem 20 lipca 2013 r. zmianie ulegają wybrane fragmenty w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników, oraz w Regulaminach ofert promocyjnych dla Użytkowników

Zmiany w regulaminach prepaid z dniem 20 lipca 2013 r. (PDF)

20 marca 2013

Zmiany wybranych fragmentów Regulaminów Świadczenia usług Telekomunikacyjnych

Informujemy, że z dniem 20 marca 2012 r. zmianie ulegają wybrane fragmenty w następujących regulaminach:

 •  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów
 •  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 •  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Play MIX
 •  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Nowy MIX w Play
 •  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Mix w Play
 •  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów MIX II

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie.

Informacje o zmianach w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. (PDF)(od 20.03.2012)

 

Komunikaty dla klientów UPC

30 kwietnia 2024

Dostępność prędkości maksymalnej w usłudze internetowej

Dotyczy abonentów, którzy zawarli Umowę Abonencką w zakresie Usług Multimedialnych z UPC Polska Sp. z o.o. przed 1 marca 2024 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy o uszczegółowieniu zapisów w zakresie Definicji prędkości maksymalnej usługi dostępu do Internetu zawartej w „Parametrach technicznych usługi internetowej” Dotychczasowe postanowienia dot. definicji prędkości maksymalnej:
„Prędkość maksymalna jest możliwa do osiągnięcia przynajmniej raz w ciągu doby.” należy interpretować w taki sposób, że jest to prędkość transmisji danych możliwa do osiągnięcia przynajmniej przez 1 godzinę w ciągu doby.

Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Abonentów Usług multimedialnych*, którzy zawarli Umowy na usługę Internetową przed 1 marca 2024 r. i ma na celu jedynie doprecyzowanie stosowanej przez P4 interpretacji postanowień w/w dokumentu oraz nie powoduje zmian w warunkach Państwa Umowy i w parametrach technicznych Państwa usługi internetowej. Play dokłada wszelkich starań, aby dostarczać usługi o jak najwyższym poziomie.

Ważne:
Prędkości, które podajemy możliwe są do uzyskania kiedy Państwa komputer jest podłączony do modemu kablem ethernetowym.

*Abonenci Usług multimedialnych to abonenci, którzy zawarli Umowę Abonencką z UPC Polska Sp. z o.o., której następcą prawnym jest P4 Sp. z o.o. lub zawarli Umowę Abonencką na usługi określone w Cenniku dla Abonentów usług UPC lub Cenniku Usług multimedialnych.

Wcześniejsze komunikaty

31 stycznia 2024

Zmiany w usłudze telefonicznej dla Klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że w ramach ujednolicania taryf telefonicznych dla usługi telefonii stacjonarnej planujemy dla Klientów taryf wymienionych w poniższej tabeli modyfikację polegającą na zamianie ich obecnej taryfy na taryfę „Minuty do wszystkich Max”. Powyższe oznacza obniżkę opłat za połączenia. Klient przy zachowaniu obecnej opłaty abonamentowej uzyskuje nielimitowane połączenia do sieci komórkowych oraz możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń stacjonarnych w Polsce i  do 41 krajów świata.

Modyfikacja taryfy będzie odbywała się w dniach 04.03.2024 do 11.03.2024 r.

Szczegóły taryfy Minuty do wszystkich MAX znajdują się w cenniku.

Powyższe zmiany obniżają ceny połączeń. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia 11 marca 2024 r. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie jej zwrotu. Żądanie zwrotu nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 • MINUTY DO WSZYSTKICH 60

 • MINUTY DO WSZYSTKICH 240

 • MINUTY DOMOWE MAX

 • Minuty non-stop Europa i Świat

 • Minuty do wszystkich 240

 • Pakiet TwójKomfort

 • Rozmowy non-stop Europa i Świat

 • Rozmowy po godzinach

 • Rozmowy 60

 • Minuty do wszystkich 60

 • Rozmowy non-stop

 • UPC Standard 30

 • Pakiet TwójCzas

 • Minuty do wszystkich 360

 • Pakiet TwójCzasPlus

 • UPC Po godzinach

 • UPC Non-stop

 • Taryfa tanie rozmowy

 • Taryfa Przyjazna

 • Taryfa darmowe rozmowy

 • Non-stop Europa i Świat

31 stycznia 2024

Zmiany w usłudze telefonicznej dla Klientów Biznesowych

Uprzejmie informujemy, że w ramach ujednolicania taryf telefonicznych dla usługi telefonii stacjonarnej planujemy dla Klientów taryf wymienionych w poniższej tabeli modyfikację polegającą na zamianie ich obecnej taryfy na taryfę „Biznes Multilinia Bez Limitu”. Powyższe oznacza obniżkę opłat za połączenia. Klient przy zachowaniu obecnej opłaty abonamentowej uzyskuje nielimitowane połączenia do sieci komórkowych oraz możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń stacjonarnych w Polsce i do 50 krajów świata.

Modyfikacja taryfy będzie odbywała się w dniach 04.03.2024 do 11.03.2024 r.

Szczegóły oferty Biznes Multilinia Bez Limitu znajdują się w cenniku.

Powyższe zmiany obniżają ceny połączeń. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia 11 marca 2024 r. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie jej zwrotu. Żądanie zwrotu nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 • Biznes Telefon Pro 300
 • Biznes Multilinia Bez Limitu na stacjonarne
 • Biznes Telefon 100
 • Biznes Telefon Pro 100
 • Biznes Telefon Pro 900
 • FirmaTEL 20
 • FirmaTel 260
 • FirmaTel 60
 • Opto!TEL Standard
 • pakiet PLAYFON 200
 • Pakiet PLAYFON 30
 • Pakiet Wartościowy 40
 • TEL.BIURO-K.LINIA-A

14 września 2023

Przedłużenie okresu działania poczty elektronicznej UPC

Informujemy, że działanie funkcjonalności poczty elektronicznej UPC dostępnej w ramach świadczonej usługi dostępu do Internetu UPC zostaje przedłużone do dnia 30.09.2024 roku. Dotyczy to klientów usługi internetowej UPC, którzy podpisali umowę na usługę internetową po dniu 17.09.2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że dla tych Klientów, którzy są podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej i podpisali umowę na usługę internetową po dniu 17.09.2022 roku dostępność funkcjonalności poczty elektronicznej UPC nie zostaje wydłużona i będzie funkcjonowała do 30.09.2023 roku.
 
Pozostałe warunki umowy, w tym wysokość opłat abonamentowych, nie ulegają zmianie.

1 marca 2023

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01.03.2023 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 223 696 000,00 zł. Niniejsza informacja wynika z obowiązku informacyjnego i nie wpływa na dotychczasowe warunki umowy zawartej przez Państwa z UPC Polska Sp. z o.o.

1 stycznia 2023

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

Obniżamy opłaty:
a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)
c) za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł za minutę połączenia Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2023. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

1 stycznia 2023

Zmiany w regulaminach niektórych usług nietelekomunikacyjnych w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, wprowadzająca nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za dostarczane treści i usługi cyfrowe. Od tego dnia będziemy odpowiadali za zgodność treści i usług cyfrowych z umową na zasadach określonych w nowych przepisach. Dotyczy to usług lub treści cyfrowych świadczonych konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego. Lista usług, których dotyczy zmiana jest tutaj.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2023 r. mamy obowiązek rozpatrywania reklamacji złożonych przez konsumentów dotyczących usług innych niż usługi telekomunikacyjne w terminie 14 dni. Jeżeli nie dochowamy tego terminu, reklamacja złożona przez konsumenta będzie uważana za uznaną. Nowe przepisy dotyczą usług wskazanych  tutaj.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2023 r. dostosowujemy do nowych przepisów treść regulaminów usług.

Powyższe modyfikacje wynikają wprost ze zmian prawa w związku z powyższym Klientom, którzy nie akceptują tych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 r. Jednak w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

1 lipca 2022

Zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Rozporządzenie to wprowadza od 1 lipca 2022 r. niższe opłaty w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). W związku z tym w obowiązującym Cenniku usług komórkowych zostaną obniżone opłaty:
a) za minutę połączenia wychodzącego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,1 zł netto/0,12 PLN brutto
b) za minutę połączenia odebranego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł netto/0,02 PLN brutto
c) za SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł netto/0,01 PLN brutto
d) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00919935 zł netto/ 0,01131520 zł brutto za1 MB [ 9,42 zł netto/11,59 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB]
e) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł netto/0,01 zł brutto
f) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00919935 zł netto/ 0,01131520 zł brutto za 1 MB [9,42 zł netto/11,59 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB].
Cennik usług komórkowych ważny od 1 lipca 2022 r. znajduje się w niniejszym dokumencie.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 lipca 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

15 marca 2022

Blokowanie portu 25

Wraz z dniem 15 marca 2022 r. UPC Polska rozpocznie blokowanie portu 25 (smtp). Port 25 jest portem, z którego korzystają serwery poczty do wysyłania wiadomości. Port ten nie jest zablokowany jeżeli wykorzystywana jest usługa stałego adresu IP.

Zmiana ta nie wpływa na korzystanie z sieci Internet czy też z Gmail, Onet, WP i innych przeglądarkowych rozwiązań poczty email. Nasi Klienci nie muszą wprowadzać żadnych zmian w konfiguracji komputerów i modemów.
Dodatkowo nasi Klienci nie będą z tytułu tej zmiany ponosić żadnych kosztów.

Jeżeli jako nasz Klient, korzystasz z portu 25, to zalecamy zmianę na port 465.

Zmiana ta jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa, ochrony sieci oraz użytkowników przed rozsyłaniem niepożądanych wiadomości – spamu.

UPC Polska aktywnie dba o bezpieczeństwo swoich klientów oraz sieci. Decyzja o blokowanie tego portu zapadła po licznych analizach oraz konsultacjach.

24 lutego 2022

Uchwała KRRiT w sprawie wykreślenia programów RT (Russia Today) oraz RTR Planeta.

Informujemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 24 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z "Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych" programów RT (Russia Today) oraz RTR Planeta. Wykreślenie z rejestru oznacza brak możliwości rozprowadzania ww. programów w sieciach kablowych, platformach satelitarnych oraz platformach internetowych.

Link do uchwały: Rosyjskie programy wykreślone z rejestru programów rozprowadzanych - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

1 stycznia 2022

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiany te wynikają z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cenniku usług komórkowych:

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto / za 1 MB (14,35 zł brutto / 11,67 zł netto za GB tj. 1024 MB)
c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01139322 zł netto / 0,01401367 zł brutto.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie.

Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 1 stycznia 2022. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

23 grudnia 2021

Doprecyzowanie definicji prędkości zwyklej dostępnej i prędkości maksymalnej w dokumentacji abonenckiej

Informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję w poniższej sprawie

Szanowni Klienci,

w związku z wdrożeniem zaleceń Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informujemy o uzupełnieniu od 23 grudnia 2021 r. definicji prędkości zwykle dostępnej i prędkości maksymalnej usługi dostępu do internetu zawartej w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W Waszym Regulaminie dodaliśmy pierwsze zdanie w § 25 punkt 2:

„Prędkość zwykle dostępna jest możliwa do uzyskania przez co najmniej 80% czasu trwania doby.”

oraz dodaliśmy ostatnie zdanie w § 25 punkt 1:

„Prędkość maksymalna jest możliwa do osiągnięcia przynajmniej raz w ciągu doby.”

Ważne:

 • prędkości, które podajemy można uzyskać, kiedy komputer jest podłączony do modemu kablem ethernetowym,
 • informacja dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dostali indywidualną korespondencję informującą o przysługujących im uprawnieniach w przypadku braku akceptacji zmian.

Jeśli masz wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z UPC. Czekamy na Ciebie pod 813 813 813 i czacie na upc.pl.

1 stycznia 2021

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

Obniżamy opłaty:

a) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB)
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na w ramach podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB)
c) za MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną w ramach Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01672192 zł W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

Limity dla poszczególnych taryf znajdują się w niniejszym dokumencie. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia 19 stycznia 2021. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznana została ulga, UPC może dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej.

21 grudnia 2020

Zmiana dokumentów abonenckich wynikająca z przepisów prawa obowiązujących wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Szanowni Klienci,

na podstawie nowych przepisów prawa – ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. z dnia 15 maja 2020r. Poz. 875.), które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o dostosowaniu naszych dokumentów abonenckich. Przepisy te zobowiązują wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do zaktualizowania dokumentów w odpowiednim zakresie.

Zmiany w dokumentach wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

Wykaz zmian w Umowie Abonenckiej i Regulaminie prezentujemy tutaj.

Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa i zobowiązuje do uaktualnienia dokumentów abonenckich wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W przypadku braku akceptacji zmian Klient ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej.
Powinno zostać złożone:
a. w formie pisemnej i dostarczone pocztą na adres: ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice albo do Salonu Sprzedaży UPC, albo
b. od dnia 21.12.2020 r. również w formie dokumentowej poprzez formularz udostępniony w Nowym Moim UPC.

W korespondencji indywidualnej wysłanej do naszych Klientów (e-mail lub załącznik do faktury papierowej) wskazaliśmy dokładną datę złożenia wypowiedzenia. Wybrani Klienci, którzy nie zostali objęci indywidualną komunikacją, oświadczenie o wypowiedzeniu powinni złożyć najpóźniej do 23 stycznia 2021 r.

Z uwagi na fakt, że zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z możliwości wypowiedzenia umowy może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi.

7 lipca 2020

Zmiana Polityki Prywatności UPC

Szanowni Klienci,

informujemy, że wraz z udostępnieniem nowego dekodera (UPC TV 4K BOX) zmianie ulegnie Polityka Prywatności UPC. W Polityce zaktualizowaliśmy informacje na temat funkcji „Polecane”, dodaliśmy postanowienia dotyczące funkcji sterowania głosowego, a także doprecyzowaliśmy opis środków i wymogów stosowanych przez nas przy przekazywaniu danych podmiotom trzecim. Przy okazji dokonywania zmian do Polityki wprowadziliśmy również zmiany o charakterze redakcyjnym, tak, aby Polityka była jeszcze bardziej przejrzysta i czytelna.

Nowa Polityka Prywatności UPC wchodzi w życie w dn. 07.07.2020 r. i jest dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

7 maja 2020

Jednolita numeracja jednostek policyjnych

Szanowni Państwo,

Z dniem 7 maja 2020 r.  w usłudze telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych zostaje wprowadzona numeracja MSWiA WST 47. Powyższy zakres numeracji umożliwia połączenie się do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz do każdych innych jednostek korzystających z zakresu numeracji policyjnej. Uwaga sposób wybierania numerów alarmowych 997 i 112 pozostaje taki sam. Opłata za nową usługę, jest analogiczna jak za połączenia lokalne i międzystrefowe. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 7 maja 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

1 stycznia 2020

Obniżenie opłat w roamingu od 1 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostanie obniżona opłata za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiana ta wynika z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cennikach usług komórkowych:

- za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (opłata dodatkowa).
Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB).

Obniżona opłata za transmisję danych spowoduje również zwiększenie limitów GB w pakietach danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Szczegóły znajdą Państwo na www.

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

15 maja 2019

Obniżka cen za połączenia międzynarodowe i SMS-y w ofercie dla klientów indywidualnych

Szanowni Klienci,

W dniu 15 maja 2019 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009.

Rozporządzenie to wprowadza maksymalne stawki za połączenia głosowe do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to jest: 0,19 Eurocenta* netto za minutę połączenia stacjonarnego i komórkowego oraz 0,05 Eurocenta** netto za SMS.

W związku z tym, w obowiązujących Cennikach wprowadzamy powyższe stawki dla połączeń/ SMS do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zmiany te są dla Klientów korzystne.

Zmienione Cenniki obowiązują od dnia 15 maja 2019 r i znajdują się w zakładce Usługi UPC.

W praktyce zmiana ta oznacza obniżenie opłat do 1,00 zł brutto za połączenie i 0,31 zł brutto za SMS do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Powyższe modyfikacje wynikają wprost ze zmian prawa w związku z powyższym Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r. Jednak w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi.
Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

* Stawka obowiązująca do 15 maja 2020 roku wynosi: 1,00 zł brutto, została wyliczona na podstawie średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2019; 15 lutego 2019 i 15 marca.2019. Od 2020 r. podlega corocznie aktualizacji i obowiązuje od dnia 15 maja danego roku przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

** Stawka obowiązująca do 15 maja 2020 roku wynosi: 0,31 zł brutto, została wyliczona na podstawie średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2019; 15 lutego 2019 i 15 marca 2019 r. Od 2020 r. podlega corocznie aktualizacji i obowiązuje od dnia 15 maja danego roku przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

BEREC - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

4 marca 2019

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

12 grudnia 2018

Zmiany w dokumentach abonenckich od 12 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustaw z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych zmianie ulegają dokumenty abonenckie UPC.
Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do nowych przepisów prawa, które porządkują formy zawierania i zmiany umów na usługi telekomunikacyjne oraz wprowadzają dodatkowe wymogi związane ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tak zwanych SMS-ów premium czy usług głosowych premium). 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 12 grudnia
• Umowa o świadczenie usług sprawdź
• Regulamin świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. sprawdź
• Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie elektronicznej sprawdź

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. To równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Szczegóły dotyczące trybu wypowiedzenia umowy Klienci otrzymają w dedykowanej komunikacji przesłanej w formie papierowej lub elektronicznej.

12 września 2018

Zmiana Regulaminu w związku ze zmianami prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Klienci,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1118) zmianie ulegnie § 41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2018 r.

Nowa treść § 41 ust. 4 Regulaminu tutaj

25 maja 2018

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Szanowni Klienci,

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj. 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Regulacje prawne

20 marca 2022

Komunikat w sprawie ogłoszenia wykazu stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu

25 kwietnia 2022 r. roku zmianie uległa lista wybranych aplikacji i rządowych stron internetowych, z których korzystanie nie będzie pomniejszało Twojego pakietu danych. Dotyczy to wyłącznie krajowej transmisji danych i domen, adresów IP oraz tzw. adresów SNI, które zostały wymienione w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 25 kwietnia 2022 r.

Pamiętaj, że brak opłat za transmisję danych nie dotyczy przypadków, w których

 • Pobierasz lub aktualizujesz aplikację.
 • Wprowadzasz i zapisujesz ustawienia (konfiguracja aplikacji).
 • Aplikacja łączy się z serwisami społecznościowymi, np. Facebook, Instagram, Twitter.
 • Aplikacja lub domena korzysta z narzędzi zbierających dane o zachowaniu użytkownika lub o działaniu aplikacji np. Google Analytics.
 • Łączysz się przez serwer proxy lub aplikacje korzystające z mechanizmów kompresji danych (np.: przeglądarka Opera Mini).
 • Aplikacja lub strona wyświetla reklamy z serwerów partnerów zewnętrznych.
 • Z serwisu lub aplikacji wymienionej w Wykazie przejdziesz na zewnętrzne strony internetowe (do których przekierowują linki ze strony lub aplikacji).
 • Aplikacja lub domena wywoła inną aplikację lub domenę, np. przeglądarkę internetową, aplikację pocztową.
 • Aplikacja lub domena korzysta z innych serwisów należących do dostarczyciela usługi.
 • Korzystasz w tym samym czasie z innych aplikacji lub usług systemowych działających w tle.
 • Pobierasz treści wideo i audio, żeby korzystać z nich offline.

Opisane powyżej zasady stosujemy automatycznie – nie musisz nic robić. Zgodnie z przepisami prawa wprowadzenie opisanej wyżej funkcjonalności nie jest zmianą umowy.

Pamiętaj, że aby korzystać z transmisji danych na zasadach określonych powyżej, musisz utrzymywać Okres ważności połączeń wychodzących (dotyczy ofert na kartę i MIX), a Twoje Usługi Telekomunikacyjne nie mogą być zawieszone lub zablokowane.

Jeżeli zgodnie z postanowieniami Twojej oferty nie możesz korzystać z internetu lub prędkość transmisji danych została ograniczona, ponieważ skończył się Twój pakiet danych lub nie masz środków na koncie (w przypadku ofert na kartę i MIX), ograniczenia te dotyczą również transmisji danych na zasadach, które opisaliśmy powyżej.

Wcześniejsze komunikaty

1 listopada 2020

Zmiana postanowień w umowie i regulaminie świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zmiana adresu Play

Niedługo zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego – żeby się do niego dostosować, zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”) zawartej między nami (Tobą a Play) oraz obowiązującego Cię Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Na czym polegają zmiany w umowie:

 1. Dodajemy kolejne, wygodniejsze sposoby kontaktu z nami w sytuacji, kiedy chcesz wypowiedzieć umowę.
  • Od 21 grudnia 2020 r. możesz złożyć wypowiedzenie również:
   • telefonicznie w Obsłudze Klienta,
   • innym kanałem komunikacji z Obsługą Klienta, w którym możemy potwierdzić Twoją tożsamość – aktualna lista dostępna jest na www.play.pl/pomoc/kontakt.
  • Dotychczasowe sposoby składania wypowiedzenia pozostają bez zmian.
 2. Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, którą nam wypowiesz. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (wtedy Twoja Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony).

Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas.

Dodatkowe informacje
Jeśli nie akceptujesz tych zmian, masz prawo wypowiedzieć Umowę. Możesz to zrobić do czasu wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie, listem lub e-mailem.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli wypowiesz Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Ciebie zapłaty opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego Umowy.

Zmiana adresu
15 listopada 2020 roku zmieni się nasz adres. Nowe dane adresowe Play to: P4 z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. Zmiana adresu nie jest zmianą warunków umowy.

Pozdrawiamy,
Zespół Play

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmienia ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy 48.856.500,00 zł.

1 maja 2020

Komunikat w sprawie ogłoszenia wykazu stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu

Od 17 czerwca 2020 roku korzystanie z wybranych aplikacji i z rządowych stron internetowych nie będzie pomniejszało Twojego pakietu danych. Dotyczy to wyłącznie krajowej transmisji danych i domen, adresów IP oraz tzw. adresów SNI, które zostały wymienione w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 18 maja 2020 r.

 • Pobierasz lub aktualizujesz aplikację.
 • Wprowadzasz i zapisujesz ustawienia (konfiguracja aplikacji).
 • Aplikacja łączy się z serwisami społecznościowymi, np. Facebook, Instagram, Twitter.
 • Aplikacja lub domena korzysta z narzędzi zbierających dane o zachowaniu użytkownika lub o działaniu aplikacji np. Google Analytics.
 • Łączysz się przez serwer proxy lub aplikacje korzystające z mechanizmów kompresji danych (np.: przeglądarka Opera Mini).
 • Aplikacja lub strona wyświetla reklamy z serwerów partnerów zewnętrznych.
 • Z serwisu lub aplikacji wymienionej w Wykazie przejdziesz na zewnętrzne strony internetowe (do których przekierowują linki ze strony lub aplikacji).
 • Aplikacja lub domena wywoła inną aplikację lub domenę, np. przeglądarkę internetową, aplikację pocztową.
 • Aplikacja lub domena korzysta z innych serwisów należących do dostarczyciela usługi.
 • Korzystasz w tym samym czasie z innych aplikacji lub usług systemowych działających w tle.
 • Pobierasz treści wideo i audio, żeby korzystać z nich offline.

Opisane powyżej zasady stosujemy automatycznie – nie musisz nic robić. Zgodnie z przepisami prawa wprowadzenie opisanej wyżej funkcjonalności nie jest zmianą umowy.

Pamiętaj, że aby korzystać z transmisji danych na zasadach określonych powyżej, musisz utrzymywać Okres ważności połączeń wychodzących (dotyczy ofert na kartę i MIX), a Twoje Usługi Telekomunikacyjne nie mogą być zawieszone lub zablokowane.

Jeżeli zgodnie z postanowieniami Twojej oferty nie możesz korzystać z internetu lub prędkość transmisji danych została ograniczona, ponieważ skończył się Twój pakiet danych lub nie masz środków na koncie (w przypadku ofert na kartę i MIX), ograniczenia te dotyczą również transmisji danych na zasadach, które opisaliśmy powyżej.

16 czerwca 2004

Informacje wynikające z przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne [Dz.U.2004.171.1800]

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne [Dz.U.2004.171.1800] w załączeniu prezentujemy informacje w zakresie:

 • art. 175e ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego
 • art. 175 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego
 • art. 56 ust. 3 pkt 11 lit. e Prawa telekomunikacyjnego
 • art. 56 ust. 3 pkt 12 i art. 63 ust.1 Prawa telekomunikacyjnego
 • art. 56 ust. 3 pkt 20 Prawa telekomunikacyjnego
 • Pobierz informacje w formacie pdf:

Prawo telekomunikacyjne – informacje (PDF)