Rękojma i gwarancja

Czym różni się rękojmia od gwarancji

Obszar Gwarancja Rękojmia Niezgodność z umową
Odpowiedzialność Gwarant (producent lub dystrybutor)Sprzedawca Sprzedawca
Okres trwania Jeśli Gwarant nie napisał inaczej w karcie gwarancyjnej, gwarancja obowiązuje zgodnie z kodeksem cywilnym przez 2 lata 2 lata2 lata
Zakres (możliwe żądania) Naprawa/ zgodnie z kartą gwarancyjnąNaprawa, wymiana, rozwiązanie umowy zakupu, obniżenie ceny 1.Naprawa lub wymiana. 2. Rozwiązanie umowy zakupu lub obniżenie ceny po naprawie lub wymianie
Termin rozpatrzenia reklamacji Jeśli gwarant nie wpisał innego terminu w karcie gwarancyjnej – 14 dni zgodnie z kodeksem cywilnym 14 dni kalendarzowych14 dni kalendarzowych
Okres trwania po wymianie całego urządzenia 2 lata od daty wymiany2 lata od daty wydania pierwotnego urządzenia 2 lata od daty wydania pierwotnego urządzenia
Podstawa prawna art. 577 § 1 Kodeksu cywilnegoart. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Ustawa o Prawach Konsumenta

Co to jest rękojmia

Co to jest gwarancja

Sprawdź ofertę Play