Co się stanie, jeśli nie zapłacę faktury w terminie

think

  1. Zaloguj się do aplikacji

  2. Kliknij link Zadeklaruj wpłatę w ciągu 7 dni

  3. Otrzymasz komunikat z nowym terminem uregulowania płatności

Co mogę zrobić, jeśli moja umowa została rozwiązana z karą

Sprawdź ofertę Play