Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasada legalności

Zasada celowości

Zasada adekwatności (minimalizacji danych)

Zasada merytorycznej poprawności

Zasada ograniczenia przechowywania danych

Zasada integralności i poufności danych

Zasada rozliczalności

Zasada przejrzystości

Sprawdź ofertę Play