Prawa osób, których dane przetwarzamy

Prawo dostępu do danych

Prawo do sprostowania danych

Prawo do usunięcia danych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Prawo do sprzeciwu

Skarga do organu nadzorczego

Sprawdź ofertę Play