RODO - podstawowe informacje

Co to jest RODO

Od kiedy działa RODO

Jakie są cele RODO

Kogo dotyczy RODO

Co musisz zrobić w związku z RODO

Kto jest Administratorem danych osobowych

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

Jaki organ nadzorczy działa w Polsce

Kim są podmioty przetwarzające

Sprawdź ofertę Play