Obowiązek informacyjny wobec reprezentantów i pełnomocników kontrahenta lub dostawcy (ART. 14 RODO)

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Kategorie danych

Źródło danych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play