Obowiązek informacyjny wobec praktykantów

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy o praktykiTakNieTak
Archiwizacja danych i dokumentówTakTakTak
Udział w szkoleniach (w tym organizowanych lub prowadzonych przez osoby trzecie) NieTakTak
Udział w ankietach lub badaniach praktykantów prowadzonych przez Play lub osoby trzecie NieTakNie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (szkolenia BHP, przygotowanie dokumentacji wypadków i raportowanie na potrzeby BHP) TakNieTak
Dostęp do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej Play (w tym sieci telekomunikacyjnej i systemów IT) TakTakTak
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania TakTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNie

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play