Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy o praktykiTakNieTak
Archiwizacja danych i dokumentówTakTakTak
Udział w szkoleniach (w tym organizowanych lub prowadzonych przez osoby trzecie) NieTakTak
Udział w ankietach lub badaniach praktykantów prowadzonych przez Play lub osoby trzecie NieTakNie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (szkolenia BHP, przygotowanie dokumentacji wypadków i raportowanie na potrzeby BHP) TakNieTak
Dostęp do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej Play (w tym sieci telekomunikacyjnej i systemów IT) TakTakTak
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania TakTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNie

Sprawdź ofertę Play

Wybierz kategorię i kup korzystniej on-line