Obowiązek informacyjny wobec pracowników i współpracowników

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy (o pracę, zlecenia, o dzieło), w tym: prowadzenie akt pracowniczych, aktualizacja danych osobowych w systemach Play, ZUS oraz PPK rozliczanie listy płac i wypłata wynagrodzeń, realizacja zajęć wynagrodzenia, rozliczanie zwolnień lekarskich i zasiłków, wystawianie umów o pracę, aneksów zmieniających warunki zatrudnienia, przygotowywanie wypowiedzeń umów oraz kar porządkowych, wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne, wystawianie i wysyłka świadectw pracy, wystawianie i wysyłka PIT, wysyłka dokumentów do pracownikówTakNieTak
Archiwizacja akt pracowniczych i dokumentów, w tym zawierających dane przekazane przy zatrudnieniu, świadectw pracy, dyplomów, oświadczeń pracowników i dokumentów wewnętrznych wymaganych przez pracodawcę, umów o pracę oraz aneksów do umowy, skierowań na badania i zaświadczeń lekarskich, rozliczonych zwolnień lekarskich, list płac, wystawionych PIT oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkachTakNieNie
Świadczenia dodatkowe dla pracowników i członków rodzin (np. bony świąteczne, paczki dla dzieci, półkolonie dla dzieci, bilety do kina, karty sportowe, wczasy pod gruszą, zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej)TakTakTak
Udział w programach premiowych lub konkursachNieTakTak
Udział w szkoleniach (w tym organizowanych lub prowadzonych przez osoby trzecie)NieTakTak
Udział w wyjazdach służbowych i integracyjnych (w tym organizowanych przez osoby trzecie)NieTakTak
Udział w ankietach lub badaniach pracowników, współpracowników lub kontrahentów prowadzonych przez Play lub osoby trzecieNieTakNie
Świadczenia medyczne lub ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników i członków rodzinTakTakTak
Bezpieczeństwo i higiena pracy (szkolenia BHP, przygotowanie dokumentacji wypadków i raportowanie na potrzeby BHP)TakNieTak
Zarządzanie flotą samochodów służbowych (typu Tool i Pool) z wykorzystaniem systemu identyfikacji lokalizacji (GPS)NieTakNie
Dostęp do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej Play (w tym sieci telekomunikacyjnej i systemów IT)TakTakTak
Wyłączanie od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojnyTakNieNie
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNie

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play