Obowiązek informacyjny wobec wynajmujących nieruchomości, potencjalnych wynajmujących oraz osób działających w ich imieniu

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy najmu/dzierżawyTakTakTak
Obsługa płatności i rozliczeńTakTakTak
Obsługa czynności serwisowychTakTakTak
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciomTakTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNie
Archiwizacja danych i dokumentówTakTakTak
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNie

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play