Cel Wymóg ustawowy (Klient) Wymóg umowny (Klient) Warunek zawarcia umowy (Klient) Reprezentant
Zawarcie i realizacja umowyTakTakTakTak
Sprzedaż produktów i usługTakTakTakTak
Świadczenie usługTakTakTakTak
Sprawdzanie wiarygodności płatniczejNieTakNieNie
Obsługa płatności i rozliczeńTakTakTakTak
Obsługa czynności serwisowychTakTakTakTak
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciomTakTakNieTak
Prowadzenie analiz i statystykaNieTakNieNie
Prowadzenie działań marketingowychNieTakNieTak
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNieTak
Archiwizacja danych i dokumentówTakTakTakTak
ProfilowanieNieTakNieNie
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNieTak
Warunek przetwarzania danych osobowych Klient Reprezentant
wyrazisz zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODOTakNie
jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODOTakNie
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODOTakTak
jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODOTakTak

Sprawdź ofertę Play

Wybierz kategorię i kup korzystniej on-line