Obowiązek informacyjny wobec gości oraz osób nagranych i utrwalonych przez system monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i informacjiTakNieNie
Zapewnienie dostępu do obiektówTakTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNie
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNie

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play