Obowiązek informacyjny wobec abonentów usługi PLAY NOW TV i ich reprezentantów

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy (Klient) Wymóg umowny (Klient) Warunek zawarcia umowy (Klient) Reprezentant
Zawarcie i realizacja umowyTakTakTakTak
Sprzedaż produktów i usługTakTakTakTak
Świadczenie usługTakTakTakTak
Sprawdzanie wiarygodności płatniczejNieTakNieNie
Obsługa płatności i rozliczeńTakTakTakTak
Obsługa czynności serwisowychTakTakTakTak
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciomTakTakNieTak
Prowadzenie analiz i statystykiNieTakNieNie
Prowadzenie działań marketingowychNieTakNieTak
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNieTak
Archiwizacja danych i dokumentówTakTakTakTak
ProfilowanieNieTakNieNie
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNieTak

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Źródło danych (w przypadku reprezentantów)

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play