Desktop_chmura_cover.png
Wiedza dla biznesu

Storage obiektowy i blokowy w centrum danych Grupy Play. Na czym polega?

7 marca 2024 5 minut czytania

Najpowszechniej wykorzystywanym sposobem organizacji danych na dysku jest storage blokowy. W takim rozwiązaniu pamięć dyskowa dostępna na przykład na komputerze lokalnym jest zorganizowana w hierarchicznej strukturze systemu plików, w którym zakładane są katalogi i składowane pliki. Innym przykładem wykorzystania storage blokowego są zasoby udostępniane za pośrednictwem protokołów iSCSI [Internet Small Computer System Interface] czy FC [Fiber Channel] z wydajnych macierzy dyskowych zlokalizowanych np. w centrum danych.

Macierze dyskowe udostępniają fragment przestrzeni dyskowej, który w systemie operacyjnym widoczny jest jako kolejny dysk. System operacyjny komunikuje się z macierzą, zapisując w blokach pamięci, dane w dowolnej formie. Innym sposobem organizacji danych na dysku jest storage obiektowy. Polega on na tym, że dane są przechowywane w bezpiecznych zasobach chmurowych w sposób niehierarchiczny, czyli niewykorzystujący drzewa katalogów. Wszystkie jednostki danych [obiekty] ulokowane są na tym samym poziomie struktury pamięci dyskowej. Każdy obiekt posiada unikalny identyfikator [adres] wykorzystywany do odnalezienia i uzyskania dostępu do obiektu. Dodatkowo, do każdego obiektu można dołączyć metadane, które będą wraz z nim odczytywane.

Spis treści:

Do czego może być wykorzystany storage obiektowy

Storage obiektowy w centrum danych Play

Jakie zabezpieczenia i dodatkowe funkcje ma storage obiektowy w centrum danych Play

Zabezpieczenia dla storage obiektowego

Gwarantowane bezpieczeństwo danych

Certyfikaty bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcjonalności storage obiektowego

Do czego może być wykorzystany storage obiektowy

Storage obiektowy służy zazwyczaj do wykorzystywania przez aplikacje za pomocą specjalnego interfejsu programowania aplikacji [Application Programming Interface]. Bardzo rzadko stosuje się go na poziomie interfejsu użytkownika. Najczęściej wykorzystywany jest jako:

 • chmurowe repozytorium backupu, archiwizacji i logów,
 • repozytorium dla potrzeb zapasowych centrów danych,
 • miejsce do przechowywania i udostępniania statycznej zawartości [np. fotografie],
 • miejsce do przechowywania i dostarczania treści [np. multimedialnych takich jak podcasty].

Storage obiektowy w centrum danych Play

Usługa storage obiektowego w centrach danych Play oparta jest na rozwiązaniu firmy Cloudian. Fizycznie, całe rozwiązanie wykorzystuje gotowe serwery wyposażone w dyski NVMe i NL-SAS oraz interfejsy sieciowe 10/25GB. Usługa świadczona jest z pełnym HighAvailability obejmującym: nadmiarowe linki do Internetu, Load Balancery, przełączniki i dodatkowe serwery. Od strony sieci publicznej usługa obsługiwana jest przez 2 łącza do Internetu 10GbE pracujące równolegle – w razie konieczności przepustowość łącza może być zwiększona.

Jakie zabezpieczenia i dodatkowe funkcje ma storage obiektowy w centrum danych Play

Storage obiektowy w centrach danych Play oparty o rozwiązanie Cloudian jest klasycznym przykładem usługi Software-defined storage. Całość przestrzeni dyskowej „wystawiana” jest z serwerów wyposażonych w wewnętrzne dyski twarde. W używanych przez nas NOD-ach wykorzystywane są dyski NL-SAS oraz dyski NVMe. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy połącznie dużej przestrzeni dyskowej (dyski NL-SAS) oraz dużej wydajności (dyski NVMe).

Zabezpieczenia dla storage obiektowego

W tak przygotowanym środowisku uruchamiamy mechanizmy zabezpieczania danych przed awarią dysku czy serwera. Obecnie każdy obiekt może być zabezpieczony w dwojaki sposób:

Replica 3 – każdy obiekt przechowywany jest w 3 niezależnych kopiach. Oprogramowanie dba o to, żeby każda kopia była umieszczona na osobnym serwerze. Jest to najbardziej bezpieczny i najszybszy sposób organizacji danych. Obsługa tego modelu nie jest obciążana żadnymi dodatkowymi operacjami obliczeniowymi. W najbardziej niekorzystnym przypadku, dane są dostępne nawet przy uszkodzeniu 2 NOD-ów (serwerów Cloudian).

ErasureCode 4+2 (EC4+2) – w tym przypadku obiekt dzielony jest na 4 fragmenty rozmieszczone na poszczególnych węzłach (NOD-ach). Na dwóch pozostałych umieszczane wyliczone „kody”, które pozwalają na odzyskanie danych w przypadku utraty któregoś z fragmentów. Ponieważ wszystkie operacje I/O wykonywane na danym obiekcie wymagają zaawansowanych operacji obliczeniowych wykonywanych przez procesory NOD-ów, jest to wolniejszy sposób przechowywania danych, ale umożliwiający uzyskanie większej przestrzeni netto. Podobnie jak w przypadku Replica3, ten model organizacji danych zabezpiecza nas przed awarią do 2 kompletnych NOD-ów.

Gwarantowane bezpieczeństwo danych

Rozwiązanie Cloudian spełnia najwyższe standardy gwarantujące bezpieczeństwo danych na poniższych poziomach:

 • Zabezpieczenie przechowywania obiektów na poziomie fizycznych dysków oraz NOD-ów. Wszystkie dane mogą być zabezpieczone w wykorzystaniem 2 polityk: Replica 3 oraz Erasure Code,
 • Zaawansowane funkcje zarządzania dostępnością i tożsamością gwarantują bezpieczeństwo w rozwiązaniu współdzielonym pomiędzy wielu klientów,
 • Limity pojemności oraz QoS gwarantuje każdemu klientowi wymaganą przez niego pojemność oraz pasmo dostępu do danych
 • Funkcja Secure Delete gwarantuje ochronę przed wyciekiem danych. Kasowane bloki najpierw trzykrotnie nadpisywane są zerami na wszystkich NOD-ach a następnie obiekt jest usuwany. Powyższa metodyka przekracza wymagania normy branżowej NIST 800-88-r1,
 • Dane w trakcie przesyłania do i z Cloudiana są szyfrowane. Obsługiwane są protokoły TLS 1.2 i 1.3, które umożliwiają szyfrowanie połączeń HTTPS z zewnętrznym certyfikatem CA lub certyfikatem z podpisem własnym,

Przechowywane dane są szyfrowane (nie są szyfrowane same dyski). Szyfrowanie po stronie serwera (SSE) wykorzystuje szyfrowanie AES-256 do ochrony danych w spoczynku. Obsługiwanych jest kilka metod szyfrowania prawdziwych danych w stanie spoczynku:

Szyfrowanie za pomocą generowanego przez system klucza szyfrowania (SSE)

Szyfrowanie przy użyciu klucza szyfrowania dostarczonego przez klienta (SSE-C)

Szyfrowanie za pomocą kluczy szyfrowania zarządzanych przez usługę zarządzania kluczami Amazon Web Services (AWS KMS)

Szyfrowanie za pomocą kluczy szyfrujących zarządzanych przez Gemalto KeySecure KMS (KMIP/OASIS)

Certyfikaty bezpieczeństwa

Rozwiązanie S3 które mamy uruchomione, posiada dwa certyfikaty bezpieczeństwa:

 • Certyfikat Common Criteria z oznaczeniem EAL2. Obecnie jest to jedna z dwóch platform obiektowej pamięci masowej spełniających to wymaganie na świecie,
 • Certyfikat FIPS 140-2 Level 1 przyznany przez NIST dla modułu kryptograficznego.

Dodatkowe funkcjonalności storage obiektowego

Funkcjonalność Object Lock (WORM – write once, read many) – jest to funkcja gwarantująca przechowanie niezmiennych danych przez ustalony czas. Można ją wykorzystać do budowy środowiska backupu zabezpieczającego składowane dane przed zaszyfrowaniem (ochrona anty-ransomware). Dane nie mogą być zmienione ani skasowane, zatem nie mogą też zostać zaszyfrowane. W tym przypadku możemy mówić o Ransomware Protection as a Service. Dostarczane rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane na zgodność z poniższymi normami:

 • Securities and Exchange Commission (SEC) Rule 17a-4(f),
 • Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Rule 4511,
 • IDW PS 880 auditing standard.

Funkcja FILE – możliwe jest „wystawienie” obiektu w taki sposób, żeby był widziany przez system jako dysk sieciowy.

Integracja z vCloudDirectorem – rozszerzenie vCloud Director Object Storage (vOSE) dla vCloud Director umożliwia administratorom VDC (usługa Virtual Data Center z rozwiązania Cloud2B) przeglądanie oraz konfigurowanie usługi S3 z poziomu panelu VDC.

Integracja z innymi chmurami – dzięki pojedynczemu interfejsowi API, nasza platforma może uzyskać dostęp do pamięci masowej we wszystkich chmurach — AWS, Azure Blob i Google GCP — przy użyciu wspólnego interfejsu API S3. Dzięki temu można zarządzać i wyszukiwać w jednym widoku informacji, który obejmuje Twoją chmurę, środowiska lokalne i chmury publiczne.

Play Expert poleca

Sprawdź najkorzystniejsze oferty na play.pl