Desktop_internet_cover.png
Wiedza dla biznesu

Jak zapewnić bezpieczny dostęp do internetu z wykorzystaniem urządzeń UTM

15 kwietnia 2024 5 minut czytania

Potrzeba wykorzystania usług IT udostępnianych w modelu publicznej chmury obliczeniowej, upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej oraz mobilnego dostępu do aplikacji i danych firmowych radykalnie zmieniają potrzeby w zakresie ochrony i zapewnienia odporności dzisiejszych środowisk IT. Na to nakłada się wzrost skali cyberzagrożeń wymierzonych w polskie firmy i instytucje. W tym artykule tłumaczymy jak rozwiązanie Unified Threat Management (UTM) pozwala przeciwdziałać tego typu zagrożeniom.

Spis treści:

Dlaczego bezpieczny internet dla biznesu jest dziś taki ważny?

Czym jest Unified Threat Management?

Rozwiązania dla biznesu od Play - dla kogo dedykowane są urządzenia UTM?

Jaki UTM wybrać? Poznaj rozwiązania dla biznesu w Play

Fequently Asked Questions

Dlaczego bezpieczny internet dla biznesu jest dziś tak ważny?

Zapewnienie bezpiecznego, nieprzerwanego dostępu do internetu jest jedną z fundamentalnych potrzeb większości organizacji biznesowych. Przy czym rozpatrując ciągłość dostępu powinniśmy brać pod uwagę zarówno warstwę fizyczną – nieuszkodzone przewody, anteny jak i urządzenia sterujące ruchem sieciowym – a także warstwę logiczną związaną z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem, które powinny być wolne od niepożądanych błędów w warstwie aplikacji, w szczególności zabezpieczone przed złośliwymi atakami.

Rosnąca rola usług cyfrowych, digitalizacja kanałów kontaktu z klientami, a także powszechność aplikacji internetowych (oferowanych w modelu Software as a Service) sprawiają, że zapewnienie ciągłości dostępu do internetu dla firm staje się zatem koniecznością i wartością krytyczną dla ich ciągłości działania.

Ostatnie lata przyniosły jednocześnie zmianę paradygmatów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Większa niż w przeszłości otwartość firmowych środowisk IT i szersza skala integracji z m.in. z zasobami chmury obliczeniowej (wg ostatnich danych Eurostatu korzysta z niej prawie 57% firm w Polsce) oznaczają potrzebę ochrony skupionej nie tyle wokół firmowej infrastruktury, co bezpośrednio na użytkowniku, jego tożsamości oraz urządzeniu, z którego korzysta. Tym bardziej, że skala cyberzagrożeń stale wzrasta. Przykładowo, w ubiegłym roku ponad dwie trzecie (68,9%) polskich firm miało do czynienia z incydentami bezpieczeństwa. Oznacza to wzrost rzędu niemal 5% w skali roku.

Dlatego jednym z podstawowych elementów nowoczesnego podejścia do cyberbezpieczeństwa jest ochrona oparta o analizę ruchu w sieci. Powód jest prosty, każde łącze internetowe jest punktem styku świata zewnętrznego ze środowiskiem klienta, które należy w jak najszerszym stopniu chronić. Stąd też wynika potrzeba zapewnienia wielowymiarowej ochrony już na poziomie podstawowej łączności z Internetem. Duże znaczenie ma zatem kwestia wyboru nie tylko dostawcy łącza, ale także urządzenia dostępowego dostarczanego wraz z usługą lub rekomendowanego przez operatora.

Czym jest Unified Threat Management?

Nowoczesne podejście do ochrony łączy internetowych zakłada z jednej strony wykorzystanie szeregu usług realizowanych po stronie operatora – dostawcy usług telekomunikacyjnych. Z drugiej zaś wyposażenie firmowego środowiska IT w maksymalny zakres ochrony sprzętowej i aplikacyjnej. Takim potrzebom odpowiadają zaawansowane i zintegrowane rozwiązania typu Unified Threat Management (UTM).
Zastanówmy się zatem czym jest UTM? Usługi tej klasy, jak wskazuje nazwa, łączą i zarządzają mechanizmami przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Zapewniają tym samym kompleksowe i wielowarstwowe zabezpieczenia obejmujące najważniejsze elementy architektury IT w firmach.

Jak działają urządzenia typu UTM?

Urządzenia klasy UTM łączą ważne funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa w jednym, kompleksowym rozwiązaniu. Funkcje urządzeń UTM obejmują m.in. zaporę sieciową firewall (będącą swego rodzaju barierą między środowiskiem IT firmy, a internetem i jego zagrożeniami), obsługę tunelowania VPN (zapewniającą szyfrowanie przesyłanych danych) czy mechanizmy inteligentnego filtrowania ruchu sieciowego (wyłapywania ewentualnych zagrożeń).

Urządzenia UTM filtrują ruch także na poziomie treści oraz korespondencji e-mail. Zawierają także funkcje wspierające wykrywanie i blokowanie szkodliwego oprogramowania (typu malware i ransomware) i ataków typu phishing, czy zapobiegania włamaniom do firmowej sieci (narzędzia typu Intrusion Detection System & Intrusion Prevention System). Zastosowanie zintegrowanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa oznacza, że jedno urządzenie UTM jest w stanie zapewnić ochronę użytkowników przed głównymi wektorami ataków.

Jakie korzyści wynikają z wykorzystania rozwiązań UTM?

Urządzenia UTM pozwalają na skonsolidowanie kluczowych mechanizmów ochrony sieci w ramach jednego rozwiązania. Pozwala to na uproszczenie architektury bezpieczeństwa sieci. Dodatkowo, zapewnia scentralizowany monitoring zagrożeń oraz wgląd w bieżące informacje dotyczące zdarzeń zachodzących w firmowej sieci, wykrywanych, potencjalnych cyberataków oraz działania poszczególnych elementów architektury bezpieczeństwa IT. Wykorzystanie wielofunkcyjnych urządzeń UTM zapewnia m.in.:

  • Wszechstronną ochronę przed zróżnicowanymi zagrożeniami i metodami ataków stosowanych przez cyberprzestępców,
  • Scentralizowane i uproszczone zarządzanie polityką bezpieczeństwa IT firmy
  • Spójny widok funkcjonowania całej architektury bezpieczeństwa sieci firmowej.

Rozwiązania dla biznesu od Play - dla kogo dedykowane są urządzenia UTM?

Rozwiązania UTM integrują kluczowe funkcjonalności bezpieczeństwa IT skupionego wokół sieci i analizy ruchu internetowego. Zapewniają więc wszechstronną ochronę, tak istotną w dzisiejszych realiach biznesowych, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach. Kluczową zaletą urządzeń UTM jest również łatwość obsługi, która umożliwia dostosowywanie działania poszczególnych mechanizmów bezpieczeństwa do zmieniających się zagrożeń. Są to zatem rozwiązania uniwersalne, pozwalające zapewnić bezpieczny dostęp do Internetu dla firm i podnoszące ogólną odporność organizacji biznesowych.

Jaki UTM wybrać? Poznaj rozwiązania dla biznesu w Play

Na rynku dostępne są m.in. rozwiązania UTM firm takich, jak: Fortigate, SonicWall, czy Barracuda Networks. Wybór właściwego urządzenia UTM nie jest jednak zadaniem trywialnym. Powinno być to bowiem rozwiązanie odpowiednio wydajne, dostosowane do istniejącej charakterystyki sieci i specyfiki ruchu. Niezbędne jest zatem m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb oraz właściwa konfiguracja sprzętu. Pomóc w tym mogą specjaliści Play, którzy przybliżą ofertę „Rozwiązań dla biznesu” i zaproponują zestaw usług adekwatny do sytuacji firmy i potrzeby realizacji określonych celów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zaproponują rozwiązanie bazujące na firewall’u nowej generacji, które wydajnie chronić będzie zasoby oraz użytkowników z uwzględnieniem obecnych potrzeb i analizą kierunków rozwoju Twojej firmy.

 

Freqently Asked Questions:

 

  • Dlaczego urządzenia UTM (Unified Threat Management) są potrzebne?

Zintegrowane i scentralizowane podejście do bezpieczeństwa IT jest koniecznością ze względu na rosnącą skalę i złożoność ataków. Obok niekierowanych ataków o masowej skali, cyberprzestępcy podejmują działania łączące różne techniki i ukierunkowane na konkretne organizacje bądź użytkowników. Urządzenia UTM pomagają eliminować główne cyberzagrożenia związane z wykorzystaniem Internetu. Urządzenia UTM generują oszczędności w firmie w zakresie eliminacji wyłudzeń po ataku oraz wiele innych jak np.: ograniczenie czasu na analizę niechcianej poczty przez pracownika.

 

  • Dlaczego warto wybrać UTM oferowany przez operatora telekomunikacyjnego?

Urządzenia UTM pozwalają zabezpieczyć punkt styku sieci lokalnej z Internetem. Powinny być zatem precyzyjnie dopasowane do potrzeb organizacji i charakterystyki ruchu w jej sieci. Wiodący operatorzy dysponują nie tylko kompetencjami niezbędnymi do właściwej konfiguracji takich rozwiązań, ale oferują też dodatkowe usługi uzupełniające możliwości UTM.

 

  • Czym urządzenia UTM różnią się do typowej zapory firewall?

Zakres funkcjonalny rozwiązań Unified Threat Management znacząco wykracza poza zaporę sieciową. Urządzenia UTM zwykle integrują funkcje firewall nowej generacji z mechanizmami opartymi na analizie ruchu sieciowego, co pozwala wcześnie eliminować zagrożenia i neutralizować próby włamań.

Play Expert poleca

Sprawdź najkorzystniejsze oferty na play.pl