Backup i Replikacja.png
Wiedza dla biznesu

Backup i Replikacja, czym się różnią?

14 listopada 2023 2 minuty czytania

Backup i replikacja, określenie często wymawiane jednym tchem, kiedy myślimy o bezpieczeństwie naszych zasobów IT. Określenia te mimo że wydają się tak bliskoznaczne, nie mogą być jednak używane zamiennie.

Backup

Backup i replikacja, określenie często wymawiane jednym tchem, kiedy myślimy o bezpieczeństwie naszych zasobów IT. Określenia te mimo że wydają się tak bliskoznaczne, nie mogą być jednak używane zamiennie.

Backup oferuje zabezpieczanie danych użytkownika polegające na tworzeniu kopii zapasowych. W ramach usług Play Chmura i data center proces ten odbywa się zarówno w ośrodkach 3S Data Center, zlokalizowanych w Polsce (trzy w Katowicach, po jednym w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku i dodatkowo w Bytomiu) jak i w lokalnym środowisku użytkownika. Kopia zapasowa chroni przed utratą ważnych danych, dlatego warto zadbać o jakość backupu i utworzyć ją z zgodnie z regułą 3-2-1, która mówi, że dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, na dwóch różnych nośnikach, w tym na jednym zlokalizowanym poza siedzibą firmy. 

Oferowana przez Play usługa backupu, została zaprojektowana w oparciu o oprogramowanie Veeam. Występuje ona w postaci klasycznego Backup as a Service lub chmurowej – Veeam Cloud Connect (VCC). Backup oparty o VCC pozwala tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i stacji roboczych/laptopów w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej, bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych z chmury. Wystarczy jedynie wybrać właściwego dostawcę usług współpracującego z firmą Veeam i wskazać prowadzone przez firmę repozytorium, do którego mają trafić kopie zapasowe. Bezpieczna transmisja w postaci zaszyfrowanych danych odbywa się przez Internet, z wykorzystaniem optymalizacji przesyłu, dzięki akceleracji sieci WAN. 

 Replikacja

Replikacja oznacza tworzenie lustrzanej kopii danych i ich przesyłanie do innej lokalizacji w momencie, gdy zachodzą w nich zmiany. Nie należy mylić jej z backupem, który umożliwia powrót do stanu plików z określonego punktu w czasie. Stanowi rozszerzenie reguły 3-2-1 do 3-2-1-0, czyli dołożenie elementu Disaster Recovery do usługi backup. Replikacja może odbywać się pomiędzy ośrodkami 3S Data Center, jak również z infrastruktury klienta do usługi chmurowej Play.

Disaster Recovery

 Znając różnicę pomiędzy backupem i replikacją, warto napisać również o Disaster Recovery. To usługa zaprojektowana w oparciu o funkcjonalność Veeam Connect. Rozwiązanie Disaster Recovery as a Service (DRaaS) nie ma ograniczeń w postaci odległości lokalizacji użytkownika od usługi chmurowej Play, ponieważ jedyny wymóg do uruchomienia usługi to dostęp do internetu w lokalizacji użytkownika. Rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz kosztów wsparcia środowisk disaster recovery (porównując tradycyjne rozwiązania, które działają np. na poziomie replikacji macierzowej).

 Bezpieczeństwo dla usług backupu i replikacji

 W ramach usług backupu i replikacji – w tym również Disaster Recovery – może być wykorzystany potencjał 7 ośrodków 3S Data Center zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Bytomiu. Obiekty w Katowicach i Warszawie spełniają wymogi standardu TIER 3 / Rated 3 [wg normy ANSI/TIA-942], a data center w Katowicach posiada dodatkową, wydzieloną fizycznie Strefę Danych Osobowych. Bezpieczeństwo fizyczne i logiczne zapewniają systemy SCADA oraz zespoły NOC i inżynierów dyżurnych pracujących w systemie 365/7/24.

 

 Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla biznesu.

Play Expert poleca

Sprawdź najkorzystniejsze oferty na play.pl