Desktop_Transmisjadanych_cover.png
Wiedza dla biznesu

Jakie korzyści niesie wdrożenie SD-WAN? Poznaj 5 zalet tej technologii

6 lutego 2024 4 minuty czytania

Postępująca cyfryzacja kolejnych obszarów działalności organizacji, nie omija również usług sieciowych. Dotychczasowe rozwiązania stworzone zostały przede wszystkim do obsługi klasycznych obciążeń z własnych serwerowni lub scentralizowanych zasobów w centrum danych. Współcześnie znaczna grupa aplikacji krytycznych dla biznesu jest rozproszona w chmurach wielu dostawców i dostępna po prostu przez Internet. Kluczowe staje się zatem zapewnienie odpowiedniej łączności z tym oprogramowaniem, już nie tylko pracownikom we własnej sieci lokalnej, ale również pracującym zdalnie lub z oddziałów. W takiej sytuacji, doświadczeni administratorzy sieci coraz częściej zwracają uwagę na technologię Software Defined – Wide Area Network. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko upraszcza zarządzanie i obsługę sieci WAN, ale także zapewnia szereg realnych korzyści biznesowych.

Spis treści:

Lepsza wydajność. Wielu dostawców, jedna sieć

Bezpieczeństwo w SD-WAN

Elastyczne zarządzanie SD-WAN i funkcjonalnościami

SD-WAN optymalizuje korzystanie z chmury

Nowe możliwości - mniejsze obciążenie zespołów IT

 

[1] Lepsza wydajność. Wielu dostawców, jedna sieć

Nie każdy ruch sieciowy jest jednakowy. Tradycyjne sieci MPLS, często wykorzystywane do budowy sieci rozległych i pozwalające na klasyfikacje ruchu, nie do końca sprawdzają się w dobie coraz większej ilości usług świadczonych przez internet. Co więcej, dostęp do internetu jest dziś tańszy, bardziej dostępny i szybszy, dzięki temu stworzona sieć SD-WAN będzie rozwiązaniem niezwykle elastycznym. Technologia  ta pozwala na dynamiczne tworzenie wielu opcji architektury sieci najlepiej dostosowanych do bieżących warunków, potrzeb czy możliwości operatorów jak i samej firmy. Elastyczność rozwiązania pozwala na zastosowanie gotowych szablonów konfiguracji usług i  urządzeń. Skraca to czas wdrożenia oraz zapewnia dokładność i powtarzalność, gwarantując, że w każdej lokalizacji w sieci zostaną zaimplementowane te same reguły i polityki bezpieczeństwa – wcześniej gruntownie sprawdzone i przetestowane. Mechanizmy SD-WAN nadadzą odpowiednie priorytety aplikacjom i usługom krytycznym, a następnie umożliwią dostęp do nich najbardziej wydajną trasą – także przez internet, jeżeli trzeba wykorzystać wszystkie dostępne łącza, również te używane wcześniej do protekcji. Ułatwia to jednoczesne działanie wielu aplikacji i ogranicza problemy związane z opóźnieniami i dostępnością, zwiększając tym samym produktywność pracowników i podnosząc ich zadowolenie.

[2] Bezpieczeństwo w SD-WAN

Transformacja cyfrowa to miecz obosieczny. Choć z pewnością poprawia jakość pracy i elastyczność wykorzystania zasobów IT, może również narazić organizacje na wiele nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Ryzyko zwiększa sam fakt dostępu do zasobów przez sieć publiczną, w dodatku praktycznie za pomocą dowolnego urządzenia – coraz częściej także mobilnego – którego zabezpieczenie często poważnie różni się od zabezpieczeń stosowanych na firmowych komputerach klasy PC. Jest to jeden z powodów do niepokoju, biorąc w szczególności pod uwagę, że rozpowszechnienie pracy zdalnej, już nie tyle nakłania nas do takich zmian, ale wręcz je wymusza. W takiej sytuacji może okazać się, że podstawowe funkcje i zapory koncentratora VPN, zapewniane przez większość rozwiązań nie są wystarczające i zmuszają zespoły IT do stosowania dodatkowych zabezpieczeń, a co za tym idzie, dokładają nowe obowiązki. Warto wtedy rozważyć zastosowanie technologii SD-WAN zapewniającej szeroki zakres zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak NGFW, IPS, szyfrowanie, ochrona antywirusowa czy też cloud sandbox. Ich zadaniem jest ułatwianie codziennej pracy IT i zapewnianie wsparcia w zapobieganiu utraty danych, przestojom spowodowanym przez ewentualne naruszenia, czy też po prostu prowadzenie rejestru incydentów bezpieczeństwa wymaganym np. przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

[3] Elastyczne zarządzanie SD-WAN i funkcjonalnościami

W technologii SD-WAN zarządzanie bezpieczeństwem sieci, kierowanie ruchem, nadawanie uprawnień do konkretnych funkcjonalności, możliwe jest z centralnego panelu dostępnego przez przeglądarkę. Dzisiejsza inteligencja takiego rozwiązania pozwala dodatkowo monitorować poprawność ustawień, sugerując administratorowi pewne określone ustawienia. Centralny dashboard ułatwia monitoring i analizę aktywności, jakości i wydajności sieci oraz działania aplikacji i ich użytkowników. Jednym z trendów jest również przekazywanie zarządzania całością lub częścią usługi do dostawcy (operatora lub integratora) posiadającego często dużo większe kompetencje w zakresie administracji takimi środowiskami. Dzięki delegacji uprawnień, nawet przy usłudze zarządzanej przez dostawcę, odbiorca ma pełen dostęp do panelu i może samodzielnie analizować efekty zleconych zmian. Zarządzanie podzielone na role, czy też ośrodki odpowiedzialności, pozwala na prosty podział zadań w oparciu o określone funkcje np.: umożliwia specjaliście SOC zadbać o funkcje bezpieczeństwa i polityki dostępu do aplikacji, a inżynierom NOC o usługi sieciowe i innym osobom o filtry webowe, czy też kontrolę użytkowników pod kątem ilości spędzanego czasu w niepożądanych aplikacjach czy usługach.

[4] SD-WAN optymalizuje korzystanie z chmury

Organizacje coraz częściej korzystają z usług w chmurze. Dobra wiadomość jest taka, że SD-WAN optymalizuje dostęp do chmury w zdalnym oddziale, eliminując kierowanie całego ruchu przez centrum danych – co oznacza, że pracownicy mogą bezpośrednio korzystać z aplikacji chmurowych niezależnie od lokalizacji, bez obciążania sieci rdzeniowej dodatkowym ruchem do chmury. Co więcej, SD-WAN poprawia wydajność aplikacji chmurowych poprzez nadawanie priorytetów aplikacjom krytycznym dla biznesu i umożliwienie oddziałom bezpośredniej komunikacji z Internetem.

[5] Nowe możliwości – mniejsze obciążenie zespołów IT

Inicjatywy związane z cyfrową transformacją mogą dodawać kolejne warstwy złożoności do sieci. Skutkiem tego może być konieczność skompletowania większych zespołów lub pozyskania bardziej kompetentnych specjalistów, lub jak to w życiu bywa, wzrost obciążenia zespołów IT o konieczność dodatkowych prac utrzymaniowych w odległych lokalizacjach. SD-WAN wzbogacony o usługi zarządzania dostarczane przez operatora telekomunikacyjnego, może zmniejszyć obciążenie IT poprzez uproszczenie infrastruktury WAN, wykorzystanie łączy szerokopasmowych do odciążenia niekrytycznych aplikacji biznesowych, automatyzację zadań monitorowania i zarządzanie ruchem z pomocą wykwalifikowanych specjalistów NOC. Warto rozważyć wybór rozwiązania SD-WAN, które pozwala również integrować się z infrastrukturą sieci lokalnych (rozwiązania SD-Branch), aby zapewnić bezpieczeństwo i zarządzanie także w tej warstwie sieciowej. Eliminacja rozrostu sieci, zagrożeń bezpieczeństwa i niespójnej wydajności to szereg zalet migracji do pełnego wdrożenia sieci SD-Branch.

W praktyce omawiane wyżej zalety sieci SD-WAN łączą w sobie wiele różnych technologii i kompetencji niezbędnych do ich wykorzystania (specjaliści sieciowi, bezpieczeństwa, it, dev-ops). Pozwalają one na stworzenie zaawansowanych sieci prywatnych z możliwością optymalnego wykorzystania dużo większych przepustowości i elastycznego zarządzania przez wyspecjalizowane grupy zajmujące się wybranymi aplikacjami i usługami. Odpowiedni wybór dostawcy usługi SD-WAN razem z zapewnieniem wsparcia w jej kompleksowej administracji wydaje się być kluczem do optymalnego wykorzystania przewag konkurencyjnych i pomocy w bieżącej obsłudze IT organizacji.

Play Expert poleca

Sprawdź najkorzystniejsze oferty na play.pl