Telemetria – czym jest karta telemetryczna i jak działa.jpeg
Porady

Telemetria – czym jest karta telemetryczna i jak działa?

15 stycznia 2024 3 minuty czytania

Telemetria służy do monitorowania i przekazywania danych w czasie rzeczywistym. 

To istotne narzędzie, które umożliwia zbieranie informacji z różnych urządzeń, a następnie ich szczegółową analizę. Czego jeszcze koniecznie trzeba dowiedzieć się na ten temat?

Spis treści:

 1. Telemetria – co to?
 2. Karta telemetryczna SIM
 3. Karta telemetryczna w Play

Telemetria – co to?

Czym jest telemetria? To dziedzina nauki i technologii, która zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych z odległych obiektów. Jej praktyczne zastosowanie umożliwia zdalne monitorowanie i kontrolę różnorodnych parametrów oraz zjawisk w czasie rzeczywistym.

Korzystanie z telemetrii pozwala zastosować trzy elementy główne, czyli:

 • nadajniki – gromadzą informacje z otoczenia lub monitorowanego obiektu (np. temperaturę, ciśnienie, położenie i prędkość);

 • karty telemetryczne – umożliwiają wstępne przetwarzanie, a potem przesyłanie danych;

 • centralne stacje i odbiorniki – stanowią punkt końcowy dla nadanych komunikatów.

Dane, które zebrano, poddawane są analizie w celu zrozumienia zachodzących procesów, identyfikacji ewentualnych problemów lub optymalizacji działania wybranego systemu. Zapewniane korzyści sprawiają, że telemetria z powodzeniem znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. przemyśle, medycynie, lotnictwie, transporcie i informatyce.

Jak działa telemetria? Praktyczny przykład.

Znaczenie i działanie telemetrii da się zilustrować m.in. za pomocą lotnictwa. Samoloty wyposaża się w różnego rodzaju czujniki mierzące parametry lotu (np. prędkość, położenie skrzydeł i kąt natarcia). Zebrane dane są przekazywane do karty telemetrycznej znajdującej się na pokładzie statku powietrznego, a ta przesyła je z kolei w czasie rzeczywistym do systemu naziemnego. Wykorzystuje w tym celu satelitarną lub radiową łączność.

Centralna stacja naziemna odbiera informacje, które są ostatecznie przekazywane kontrolerom lotów i inżynierom. Pozwala to na szybką reakcję na ewentualne sytuacje awaryjne oraz optymalizację przyszłych operacji lotniczych. Sprawa przedstawia się niemalże identycznie w transporcie drogowym – spedytorzy dowiadują się dzięki telemetrii podstawowych informacji o trasach kierowców.

Karta telemetryczna SIM

Karty telemetryczne to specjalny rodzaj kart SIM (ang. Subscriber Identity Module). Wykorzystują one sieci komórkowe (m.in. GSM i LTE), dzięki czemu przesyłają dane w czasie rzeczywistym. Umożliwiają też zdalną konfigurację i aktualizację oprogramowania na odległość. Ponadto zapewniają standardowe funkcje bezpieczeństwa i autoryzacji. Dostęp do sieci oraz przekazywane informacje zabezpiecza się protokołami szyfrowania, by zadbać o ich poufność i integralność.

Operatorzy sieci komórkowych oferują specjalne taryfy i pakiety, które są dostosowane do potrzeb urządzeń telemetrycznych. To pozwala na optymalizację kosztów transmisji (kluczowe dla aplikacji wymagających stałego uploadu). Warto zwrócić uwagę, że większość dostawców zapewnia również globalne pokrycie. Dzięki temu karty telemetryczne mogą być używane w różnych regionach świata.

Zastosowanie kart telemetrycznych SIM

Zastosowanie kart tego rodzaju obejmuje szeroki zakres dziedzin jak:

 • monitoring floty pojazdów;

 • systemy alarmowe;

 • urządzenia IoT (ang. Internet of Things);

 • systemy smart city.

Urządzenia te stanowią kluczowy element infrastruktury wspierającej rozwój technologii telemetrycznych.

Karta telemetryczna w Play

Play należy do operatorów sieci komórkowych, którzy zapewniają klientom wygodne rozwiązanie w postaci kart telemetrycznych SIM. Zainteresowani mogą wybierać pomiędzy usługami podstawowymi i dodatkowymi. Dzięki temu są w stanie określić niezbędne im funkcje.

Usługi podstawowe

Do usług podstawowych zaliczyć można:

 • SMS – wiadomości tekstowe służą m.in. jako alternatywny kanał komunikacyjny w przypadku blokady pozostałych;

 • MMS – wiadomości graficznych da się używać do przesyłania zdjęć;

 • transmisję danych – połączenie internetowe wspiera automatyzację wybranych procesów;

 • połączenia głosowe – standardowy sposób komunikacji, który przydaje się w sytuacjach alarmowych.

Na ich obecności skorzystają przede wszystkim małe i średnie firmy. 

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe to:

 • prywatny APN (ang. Access Point Name) – rozwiązanie zapewniające duży stopień bezpieczeństwa w ramach własnej podsieci;

 • stałe publiczne IP – dba o efektywne i szybkie działanie;

 • dynamiczne publiczne IP – pozwala na zachowanie prywatności;

 • blokada połączeń – umożliwia ograniczenie dostępu do poszczególnych usług (np. roamingu).

Nadają się szczególnie w przypadku firm działających na większą skalę.

Wzmacniane karty telemetryczne SIM

Zainteresowani mogą wybrać wzmacnianą kartę telemetryczną SIM. To rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które działają w trudnych warunkach środowiskowych. Nie tylko pozwala ona na nieprzerwaną komunikację maszynową, ale także gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę urządzeń w ekstremach (m.in. w temperaturach od -40°C do 105°C).

Więcej informacji na ten temat znajduje się na oficjalnej stronie internetowej operatora sieci komórkowych Play.

Play Expert poleca

Sprawdź najkorzystniejsze oferty na play.pl