Rękojma i gwarancja

Czym różni się rękojmia od gwarancji

Obszar Gwarancja Rękojmia
Odpowiedzialność Gwarant (producent lub dystrybutor)Sprzedawca
Okres trwania Jeśli Gwarant nie napisał inaczej w karcie gwarancyjnej, gwarancja obowiązuje zgodnie z kodeksem cywilnym przez 2 lata 2 lata
Zakres (możliwe żądania) Naprawa/zgodnie z kartą gwarancyjnąNaprawa, wymiana, rozwiązanie umowy zakupu, obniżenie ceny
Termin rozpatrzenia reklamacji Jeśli gwarant nie wpisał innego terminu w karcie gwarancyjnej – 14 dni zgodnie z kodeksem cywilnym 14 dni kalendarzowych
Okres trwania po wymianie całego urządzenia 2 lata od daty wymiany2 lata od daty wydania pierwotnego urządzenia
Podstawa prawna art. 577 § 1 Kodeksu cywilnegoart. 558 § 1 Kodeksu cywilnego

Co to jest rękojmia

Co to jest gwarancja

Sprawdź ofertę Play