Obowiązek informacyjny wobec klientów i ich reprezentantów

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowyTakTakTak
Sprzedaż produktów i usługTakTakTak
Świadczenie usługTakTakTak
Sprawdzanie wiarygodności płatniczejNieTakNie
Obsługa płatności i rozliczeńTakTakTak
Obsługa czynności serwisowychTakTakTak
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciomTakTakNie
Prowadzenie analiz i statystykiNieTakNie
Prowadzenie działań marketingowychNieTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakTakNie
Archiwizacja danych i dokumentówTakTakTak
ProfilowanieNieTakNie
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNie

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Źródło danych (w przypadku reprezentantów)

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play