Sprawdź status przenoszenia Twojego numeru do Play

Zdecydowałeś się przenieść numer do Play? Chcesz sprawdzić kiedy będziesz mógł korzystać z telefonu w Play? Wprowadź numer Twojego telefonu, który przenosisz oraz PESEL (NIP lub REGON w przypadku firm, nr dokumentu lub serię dowodu w przypadku klientów zagranicznych), a otrzymasz informację o etapie realizacji usługi.

Wypełnij pola swoimi danymi
Podaj 9 cyfr numeru telefonu, który podałeś na wniosku o przeniesienie do Play