Obowiązek informacyjny wobec potencjalnych klientów (art. 13 RODO)

 

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą lub otrzymać informacje o naszej ofercie, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

 

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1, dalej „Play”. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Przygotowanie i przedstawienie oferty - -
Sprzedaż produktów i usług
Prowadzenie działań marketingowych - -
Testowanie produktów i usług - -
Organizacja konkursów i promocji - -
Udział w ankietach i badaniach - -
Prowadzenie analiz i statystyki - -
Archiwizacja danych i dokumentów
Profilowanie - -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • wyrazisz zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • brak możliwości skontaktowania się i przedstawienia oferty lub przedstawienie mniej korzystnej oferty
 • brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, promocji, ankiecie lub badaniu
 • brak możliwości testowania produktów lub usług
 • brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • przygotowanie i przedstawienie oferty – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • sprzedaż produktów i usług – do wycofania zgody
 • działania marketingowe – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • testowanie produktów i usług – 12 miesięcy po zakończeniu testów
 • udział w konkursach i promocjach – 12 miesięcy po zakończeniu konkursu/promocji
 • udział w ankietach i badaniach – 12 miesięcy po zakończeniu ankiety/badania
 • analizy i statystyka – do 7 lat
 • archiwizacja danych i dokumentów – do 7 lat
 • profilowanie – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania – do 7 lat

 

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy oferujące produkty i usługi we współpracy z Play
 • firmy dostarczające narzędzia i usługi umożliwiające prowadzenie analiz i statystyki
 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. sieć sprzedaży, Call Center, audytorzy, firmy doradcze i konsultingowe, firmy/agencje reklamowe, marketingowe i badawcze, obsługa i utrzymanie systemów IT)
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, organy regulacyjne i nadzorcze)

Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody, gdy jest podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej oraz na stronie internetowej www.play.pl).

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Niektóre decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych – wyświetlanie reklam na stronie www. Dzięki zautomatyzowanemu profilowaniu możemy wyświetlić reklamy dopasowane do Twoich preferencji.

Zasady prywatności związane z serwisami internetowymi P4 sp. z o.o. opisuje Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o.

Dokumenty do ściągnięcia

 

 

 

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się