Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim:

a) Dowód osobisty polski lub paszport polski osoby podpisującej umowę (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)

b) Jeden dokument z listy dokumentów dodatkowych:

 • Legitymacja emeryta lub rencisty (Ważność: ważna na cały okres obowiązywania UoŚUT/Aneksu)
 • Zaświadczenie poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty (Ważność: miesiąc od daty wystawienia)
 • Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (Ważność: potwierdza pobieranie świadczenia przez cały okres obowiązywania UoŚUT/Aneksu)
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego wystawiona przez ZUS lub urząd pracy (Ważność: potwierdza pobieranie świadczenia przez cały okres obowiązywania UoŚUT/Aneksu)
 • Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione przez urząd gminy (Ważność: dokument musi być wystawiony w ciągu ostatnich 3miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/Aneksu)
 • Potwierdzenie wpłaty KRUS (Ważność: jest ważne przez 3 miesiące od daty wymagalnej płatności)
 • Nakaz płatniczy na zobowiązanie pieniężne w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok bieżący lub następny wystawiony przez urząd gminy, decyzja w sprawie podatku rolnego na rok bieżący lub następny wystawiona przez urząd gminy (Ważność: dokument musi określać podatek na rok bieżący lub następny od dnia podpisania UoŚUT/Aneksu)
 • Potwierdzenie wpłaty ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (Ważność deklaracji ZUS: data deklaracji z ostatniego miesiąca od daty podpisania UoŚUT/Aneksu. Gdy UoŚUT/Aneks jest zawierany przed 15 dniem miesiąca deklaracja może być z poprzedniego miesiąca, jeżeli od 15 do ostatniego dnia miesiąca – akceptowana jest deklaracja z bieżącego miesiąca. Ważność zaświadczenia wydanego przez ZUS: zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS nie może być starsze niż 30 dni od dnia wystawienia)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę (Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia)
 • Legitymacja studencka lub doktorancka wydana przez polską uczelnię (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)
 • Aktualne zaświadczenie z dziekanatu (Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia)
 • Legitymacja studium policealnego, szkoły policealnej, kolegium (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)
 • Legitymacja służb mundurowych (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)
 • Legitymacja służbowa (tylko wydana przez urzędy i instytucje państwowe) (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)
 • Bieżąca faktura za telefon komórkowy od innego Operatora (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
 • Bieżąca faktura za telefon stacjonarny od innego Operatora (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
 • Bieżąca faktura za prąd, gaz z saldem 0 (Data wystawienia faktury: Faktury za prąd akceptujemy z ostatnich dwóch miesięcy, jeżeli są wystawiane raz na dwa miesiące lub z ostatniego kwartału, jeżeli są wystawiane kwartalnie. Ważność faktury liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu, za jaki faktura jest wystawiona)
 • Bieżąca faktura za telewizję kablową, tylko i wyłącznie: Polsat Cyfrowy, NC+, UPC, Multi Media, Vectra, Toya (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
 • Bieżąca faktura za internet, tylko i wyłącznie: Polsat Cyfrowy, NC+, UPC, Multi Media, Vectra, Neostrada, Netia, Orange, Plus, T-Mobile, Toya (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
 • Karta kredytowa zgodna z aktualnym wykazem kart kredytowych

 

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się