Dla sygnalistów

Zanim wyślesz przeczytaj

Za pomocą niniejszego narzędzia można w sposób anonimowy zgłosić zaobserwowane nieprawidłowości lub nadużycia w działalności spółki P4 (Play). 

Zgłoszenia wysłane przez formularz na stronie play.pl są anonimowe i automatycznie przesyłane na adres e‑mail sygnalista@play.pl zarządzany przez Compliance Officera, działającego zgodnie z Kodeksem Etyki.

Zasady rozpatrywania zgłoszeń w związku z otrzymanymi anonimowymi zgłoszeniami o zaistniałych nieprawidłowościach reguluje Kodeks Etyki Play oraz procedura przyjmowania i  rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń, nieprawidłowości oraz nadużyć w spółkach Grupy P4.

Żebyśmy mogli rzetelnie zbadać zgłoszenie i zareagować na nie, potrzebujemy przynajmniej podstawowych informacji:

  • rodzaj/ natura zaobserwowanej nieprawidłowości,
  • opis zdarzenia,
  • wskazanie osób zaangażowanych w zgłaszaną nieprawidłowość oraz,
  • o ile to możliwe, wskazanie na istnienie dokumentów, które mogą potwierdzić tę nieprawidłowość.

Formularz pozwala wysłać zgłoszenie anonimowo, jednak weź pod uwagę, że dobrowolne podanie danych kontaktowych nadawcy pozwoli nam powiadomić nadawcę o sposobie załatwienia sprawy lub skontaktować się z nim w sytuacji, gdy do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są dodatkowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy

Wpisz treść zgłoszenia
loading...