Roaming w Unii Europejskiej

Przejdź do następnej sekcji

Sprawdź, jak to działa w Twojej ofercie:

 • Bezpłatnie odbieraj połączenia w roamingu UE we wszystkich planach taryfowych.
 • Połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y, które wykonasz w roamingu UE, potraktujemy jak połączenia wykonane w kraju. Jeżeli w ramach oferty masz pakiety minut, SMS-ów,
  MMS-ów lub nielimitowane rozmowy albo SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju, możesz je wykorzystać również
  w roamingu UE. Połączenie wykonane w roamingu w UE na numer Play, rozliczane jest jak połączenie do innych sieci.
 • Transmisję danych dla Umów i Aneksów zawartych do 25 stycznia 2018 r. rozliczymy z uwzględnieniem Limitów GB przyznanych w niektórych planach taryfowych. Limity GB znajdziesz
  w poszczególnych cennikach.
  Po wykorzystaniu Limitu GB naliczymy opłatę 3,072 gr za 1 MB lub udostępnimy Ci pakiet Internet UE 500 MB za 15 zł.
  Limity GB na UE pomniejszają krajowy pakiet internetu.


  Klienci którzy podpisali Umowę lub Aneks po 25 stycznia 2018 r. otrzymają bezpłatny, comiesięczny pakiet 1 GB po wykorzystaniu którego będą mogli korzystać z internetu w UE w ramach limitu GB po stawce zgodnej z decyzją Prezesa UKE, 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB) Pakiet 1 GB
  pomniejsza Limit GB.

Informacja dla Klientów, którzy podpisali Umowę lub Aneks po 25 stycznia 2018 r.
Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, Play doliczy dopłaty do usług w roamingu UE Klientom, którzy w ciągu 30 dni częściej przebywają lub więcej korzystają z usług w UE niż w Polsce. Dopłaty będą doliczane do stawek krajowych (połączenia wychodzące jak do innych sieci) przez 30 dni z możliwoscią przedłużenia i będą wynosiły:
- 6 gr/min połączenie wychodzące
- 3 gr/min połączenie przychodzące
- 1 gr za SMS/MMS
- 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB) transmisji danych w ramach Limitu GB, potem 3,072 gr za MB (31,46 zł za GB).

 • Bezpłatnie odbieraj połączenia w roamingu UE we wszystkich planach taryfowych.
 • Połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y, które wykonasz w roamingu UE, potraktujemy jak połączenia wykonane w kraju. Jeżeli w ramach oferty masz pakiety minut, SMS-ów,
  MMS-ów lub nielimitowane rozmowy albo SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju, możesz je wykorzystać również
  w roamingu UE. Połączenie wykonane w roamingu w UE na numer Play, rozliczane jest jak połączenie do innych sieci.
 • Transmisję danych dla Umów i Aneksów zawartych do 25 stycznia 2018r. rozliczymy z uwzględnieniem Limitów GB przyznanych w niektórych planach taryfowych. Limity GB znajdziesz
  w poszczególnych cennikach.
  Po wykorzystaniu Limitu GB naliczymy opłatę 3,072 gr za 1 MB lub udostępnimy Ci pakiet Internet UE 500 MB za 15 zł.
  Limity GB na UE pomniejszają krajowy pakiet internetu.


  Zgodnie z decyzją Prezesa UKE Klienci, którzy podpisali Umowę lub Aneks po 25 stycznia 2018r. będą mogli korzystać z internetu w UE w ramach limitu GB po stawce 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB).

Informacja dla Klientów, którzy podpisali Umowę lub Aneks po 25 stycznia 2018 r.
Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, Play doliczy klientom dopłaty do usług w roamingu UE. Dopłaty będą doliczane do stawek krajowych (połączenia wychodzące do innych sieci) i będą wynosiły:
- 6 gr/min połączenie wychodzące
- 3 gr/min połączenie przychodzące
- 1 gr za SMS/MMS
- 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB) transmisji danych w ramach Limitu GB, potem 3,072 gr za MB (31,46 zł za GB).

 • Odbieraj bezpłatnie połączenia w roamingu UE w każdej ofercie.
 • Połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y, które wykonasz w roamingu UE, potraktujemy jak połączenia wykonane w kraju. Jeżeli w ramach oferty masz pakiety minut, SMS-ów,
  MMS-ów lub nielimitowane rozmowy albo SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju, możesz je wykorzystać również
  w roamingu UE. Połączenie wykonane w roamingu w UE na numer Play, rozliczane jest jak połączenie do innych sieci.
 • Transmisję danych rozliczymy z uwzględnieniem Limitów GB przyznanych w ofertach. Limity GB określa regulamin pakietów dodatkowych. Po wykorzystaniu Limitu GB naliczymy opłatę 3,072 gr za 1 MB lub udostępnimy Ci pakiet Internet UE 500 MB za 15 zł.
  Limity GB na UE pomniejszają krajowy pakiet internetu.

Od 1 marca Klienci Play na Kartę, rozliczani będą za korzystanie z usług w roamingu UE po stawkach tak jak w kraju do innych sieci powiększonych o dopłaty:
- 6 gr za minutę połączenie wychodzącego
- 3 gr za minutę połączenia przychodzącego
- 1 gr za SMS
- 1 gr za MMS
- 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB) transmisji danych w ramach Limitu GB, potem 3,072 gr za MB (31,46 zł za GB) Pakiet internetu w UE pomniejsza Limit GB. .

Klienci, którzy posiadają aktywną FORMUŁĘ UNLIMITED na Kartę na 30 dni otrzymają w roamingu UE pakiet usług: 100 minut na połączenia wychodzące i przychodzące, 50 SMS-ów/MMS-ów, 500 MB. Po wykorzystaniu pakietów obowiązywać będą warunki opisane powyżej.