Pomoc w chorobie

Wybierz wariant ubezpieczenia

Zakres świadczeń, suma ubezpieczenia i składki zależą od wieku ubezpieczonego (w dniu startu umowy)

Rodzaj pakietu Pakiet Solo Pakiet Duet
Zakres świadczeńStandardPremiumStandardPremium
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
25 000 zł45 000 zł25 000 zł45 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
----25 000 zł45 000 zł
Składka miesięczna
za ubezpieczenie
26 zł30 zł33 zł37 zł
Rodzaj pakietu Pakiet Solo Pakiet Duet
Zakres świadczeńStandardPremiumStandardPremium
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
25 000 zł45 000 zł25 000 zł45 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
----25 000 zł45 000 zł
Składka miesięczna
za ubezpieczenie
35 zł47 zł51 zł70 zł
Rodzaj pakietu Pakiet Solo Pakiet Duet
Zakres świadczeńStandardPremiumStandardPremium
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
25 000 zł45 000 zł25 000 zł45 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
----25 000 zł45 000 zł
Składka miesięczna
za ubezpieczenie
52 zł85 zł88 zł153 zł

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?

Dodatkowe informacje