Jak opłacić fakturę?

Dbamy o Twoją wygodę, dlatego udostępniamy wiele metod płatności – wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada:


Jakich danych potrzebujesz do realizacji płatności?

Aby zrealizować płatność niezbędnych jest kilka danych:

Numer konta bankowego Play
To 26-cyfrowy numer rachunku, przydzielany każdemu Klientowi indywidualnie.

Tytuł wpłaty
W tytule przelewu wpisz: numer opłacanej faktury lub numer klienta.
Numer faktury, w postaci „F/XXXXXXXX/XX/XX”, oraz numer Klienta znajdują się na pierwszej strony faktury. Jeśli wpiszesz numer faktury – wówczas Twoja wpłata zostanie rozliczona z tą konkretną fakturą. Jeśli wpiszesz numer klienta – wówczas wpłata zostanie rozliczona od najstarszej wymaganej płatności.

Kwota do zapłaty
Wysokość Twojego zobowiązania podana na fakturze w pozycji „Kwota do zapłaty” (kwota uwzględnia nadpłaty, ale nie uwzględnia zaległości z tytułu wcześniejszych faktur).
Jeśli nie wiesz jaką kwotę powinieneś wpłacić, sprawdź saldo.

Dane odbiorcy
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa


Jak sprawdzić numer rachunku?

Numer konta bankowego sprawdzisz:

 • po zalogowaniu do serwisu Play24 w zakładce „Moje faktury".
 • wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *124# i zatwierdź go przyciskiem nawiązania połączenia (zielona słuchawka).
 • wybierając na klawiaturze telefonu bezpłatny kod *125#< i zatwierdź go przyciskiem nawiązania połączenia (zielona słuchawka), tu sprawdzisz również kwotę ostatniej faktury, oraz saldo konta.

Jak sprawdzić czy faktura jest opłacona?

Jeśli zapłaciłeś fakturę i chcesz sprawdzić, czy płatność została już zaksięgowana, sprawdź saldo

 • W Play24 - saldo oraz wartość ostatniej faktury znajdziesz w serwisie Play24 na stronie głównej, lub w zakładce „Moje faktury".
 • W telefonie - Wpisz na klawiaturze telefonu kod *124# i zatwierdź go przyciskiem nawiązania połączenia (zielona słuchawka).

Sprawdź jak odblokować połączenia wychodzące po opłaceniu faktury.


Co możesz zrobić jeśli masz nadpłatę na koncie abonenckim?

Nadpłatę wynikającą z wykonania przelewów na kwotę wyższą niż wynika ze zobowiązania lub z otrzymania faktur korygujących możesz:

 • pozostawić na koncie abonenckim do rozliczenia na poczet przyszłych faktur Aktualna na dzień wystawienia faktury nadpłata jest uwzględniona na fakturze i pomniejsza kwotę podaną w pozycji „kwota do zapłaty”.
 • zlecić przeksięgowanie na inne konto abonenckie, jeśli masz więcej niż jedno konto abonenckie w Play. Przeksięgowanie nadpłaty lub błędnej wpłaty możesz zlecić Obsłudze Klienta przez portal Play24, telefonicznie pod numerem *500 (klienci indywidualni) lub *600 (klienci biznesowi), w dowolnym Salonie Play, lub pisemnie; wysyłając dyspozycję na adres:
  P4 Sp. z o.o.
  Skrytka pocztowa 41
  02-671 Warszawa.

Jak zlecić zwrot na zewnętrzny rachunek bankowy?

Dyspozycję zwrotu nadpłaty lub błędnej wpłaty możesz zlecić przez zarejestrowanie zgłoszenia do Obsługi Klienta:

 • za pośrednictwem portalu Play24,
 • w dowolnym Salonie Play,
 • na e-mail: ok@pomocplay.pl,
 • faksem na numer +48 22 319 44 11,
 • pisemnie na adres:
    P4 Sp. z o.o.
    Skrytka pocztowa 41
    02-671 Warszawa

Prawidłowa dyspozycja zwrotu nadpłaty, lub błędnej wpłaty powinna zawierać poniższe informacje:

 • numer konta klienta lub numer indywidualnego rachunku bankowego dedykowanego do regulowania zobowiązań wobec Play (jeżeli klient ma dwa lub więcej kont),
 • kwota zwrotu,
 • numer rachunku bankowego, na który kwota ma zostać przelana (26-cyfrowy numer rachunku bankowego),
 • dane właściciela rachunku bankowego, na który ma trafić zwrot (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • dane niezbędne do uwierzytelnienia:


  Klient indywidualny:

  • numer telefonu/usługi lub numer klienta (konta abonenckiego),
  • imię i nazwisko abonenta,
  • hasło abonenckie.


  Klient biznesowy:

  • numer telefonu/usługi lub numer klienta (konta abonenckiego),
  • nazwę firmy na którą zarejestrowana jest usługa,
  • hasło abonenckie,
  • podpis właściciela firmy.

W przypadku wątpliwości możemy poprosić również o przekazanie potwierdzenia wpłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?