O ubezpieczeniu

Razem Bezpieczniej

Zakres, sumy ubezpieczenia i składka

Rodzaj pakietuPakiet SoloPakiet DuetPakiet RodzicPakiet Rodzina
Zakres świadczeńStandardPremiumStandardPremiumStandardPremiumStandardPremium
Uszkodzenie ciała
Ubezpieczonego wskutek NWUszkodzenia ciała wskutek NW to: złamania, skręcenia, zwichnięcia i oparzenia, zgodnie z artykułem 2 punkt 27 OWU.
2 000 zł10 000 zł2 000 zł10 000 zł2 000 zł10 000 zł2 000 zł10 000 zł
Uszkodzenie ciała Małżonka
lub Partnera wskutek NWUszkodzenia ciała wskutek NW to: złamania, skręcenia, zwichnięcia i oparzenia, zgodnie z artykułem 2 punkt 27 OWU.
- -- -- -- -- -- -- -- -
Uszkodzenie ciała Dziecka
wskutek NWWysokości sum ubezpieczenia, które są podstawą do wyliczenia świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała Dziecka wskutek NW są podwajane, jeżeli do nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
- -- -- -- -- -- -- -- -
Składka miesięczna
za ubezpieczenie
22 zł28 zł22 zł28 zł22 zł28 zł22 zł28 zł

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?

Infolinia

Infolinia

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek

Pytania i dokumenty

Kto udziela ochrony ubezpieczeniowej?

Kto może się ubezpieczyć?

Jak się ubezpieczyć?

Od kiedy zaczyna się ochrona?