Podłączenie własnego routera do modemu

Jakie wymogi powinien spełniać Twój router, aby podłączyć go do modemu

Jak możesz podłączyć własny router do modemu

  1. Odłącz modem od zasilania

  2. Odłącz od komputera kabel sieciowy Ethernet i podłącz go do portu WAN/Internet routera

  3. Włącz zasilanie modemu, poczekaj na zalogowanie

  4. Otwórz przeglądarkę internetową

  5. Przejdź do konfiguracji połączenia WAN/Internet routera

Sprawdź ofertę Play