1. Odłącz modem od zasilania

  Jeśli nie ma przełącznika włączania/wyłączania, wyjmij kabel zasilający. Następnie wyłącz komputer

 2. Odłącz od komputera kabel sieciowy Ethernet i podłącz go do portu WAN/Internet routera

  Za pomocą kabla sieciowego Ethernet, dołączonego zwykle do kupionego routera, podłącz komputer do jednego z portów LAN routera

 3. Włącz zasilanie modemu, poczekaj na zalogowanie

  Podłącz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sekund na załadowanie się systemu, następnie włącz komputer. Diody zasilania i portów „WAN/Internet” oraz LAN na routerze powinny się świecić

  Jeśli diody się nie świecą, upewnij się, że komputer, router oraz modem są włączone, a kable sieciowe Ethernet poprawnie podłączone

 4. Otwórz przeglądarkę internetową

  W polu adresu wpisz http://192.168.x.x i wciśnij „Enter”. Jeżeli pojawi się ekran logowania do routera, podaj „hasło” i „nazwę użytkownika”

 5. Przejdź do konfiguracji połączenia WAN/Internet routera

  Wybierz opcję „dynamicznego pobierania adresu IP”. Następnie zrestartuj modem - odłącz go od zasilania na ok. 30 sekund i włącz ponownie

Sprawdź ofertę Play

Wybierz kategorię i kup korzystniej on-line