Obowiązek informacyjny wobec płatników usług (niebędących abonentami lub użytkownikami sieci Play)

Obowiązek informacyjny i podstawa prawna

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Obsługa płatności i rozliczeńTakTakNie
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeńTakNieNie
Archiwizacja danych i dokumentówTakNieNie
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądaniaTakTakNie

Okres przechowywania danych

Przekazywanie danych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dokumenty

Sprawdź ofertę Play