1. Włącz telewizor

  Skieruj pilot dekodera w stronę  telewizora.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski

  Najpierw przycisk ściszania (nr 4), a następnie przycisk zmiany źródła sygnału (nr 2).

  Wciśnięte oba przyciski przytrzymaj przez ok. 10 sekund - aż przycisk TV (1) podświetli się na czerwono. 

 3. Wybierz na klawiaturze pilota (nr 3) kod telewizora

  Skorzystaj w wyszukiwarki kodów.

  Na ekranie telewizora nie pojawi się żadne dodatkowe okno do wprowadzenia kodu ani kolejno wprowadzane cyfry.

 4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk TV (nr 1)

  Telewizor się wyłączy (w przypadku kodu uniwersalnego - do 60 sekund).

 5. Zatwierdź

  Przytrzymaj przycisk „REC” (nr 5) przez ok. 5 sekund.

Jeśli telewizor się nie wyłączył, spróbuj ponownie.

Sprawdź ofertę Play

Wybierz kategorię i kup korzystniej on-line