Wsparcie Szpitalne Plus

Zapewnij sobie bezpieczeństwo.
Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia
na wypadek pobytu w szpitalu wskutek NW

Masz już ubezpieczenie?
Infolinia MetLife: 791 100 410(opłata zgodna z taryfą operatora)

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Wsparcie Szpitalne Plus zapewni Ci dodatkowe środki finansowe za pobyt w szpitalu, w tym pobyt na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (NW).

Ochroną mogą być objęci także Twoi bliscy: Małżonek lub Partner oraz Dziecko.
Otrzymasz pieniądze, które możesz przeznaczyć na dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ty lub Twoi bliscy traficie do szpitala.

Wsparcie Szpitalne Plus:

  1. dzienne świadczenie szpitalne, jeśli w wyniku NW Ty lub Twoi bliscy traficie do szpitala

  2. dodatkowe dzienne świadczenie, jeśli wskutek NW Ty lub Twoi bliscy traficie na OIOM

  3. relatywnie niska składka za ubezpieczenie

  4. ochrona przez całą dobę, na całym świecie

  5. zawarcie Umowy bez kwestionariuszy o stanie zdrowia i badań medycznych

  6. ciągłość ubezpieczenia Play zapłaci za Twoją zgodą do 3 kolejnych składek, jeśli spóźnisz się z ich zapłatą.

  7. łatwe opłacanie składki, która jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne

Zakres, sumy ubezpieczenia i składka

Kogo dotyczy zakres ubezpieczenia / świadczeń Zakres ubezpieczenia /świadczeń Wariant Srebrny Wariant Złoty Wariant Platynowy
Ubezpieczony,
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego,
Dziecko Ubezpieczonego
Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) Wypłatę otrzymasz za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek NW, jeśli trwał on nieprzerwanie co najmniej 4 kolejne dni. 200 zł za dzień 250 zł za dzień 300 zł za dzień
dzienne świadczenie Pobyt na OIOM wskutek NW (dzienne świadczenie za pobyt na OIOM) Wypłatę otrzymasz za każdy dzień pobytu na OIOM wskutek NW, jeśli trwał on nieprzerwanie co najmniej 2 kolejne dni. 200 zł za dzień 250 zł za dzień 300 zł za dzień
Składka miesięczna za Ubezpieczonego w Pakiecie Indywidualnym 17,99 zł 19,99 zł 25,99 zł
Składka miesięczna za każdą dodatkową osobę w Pakietach Duet i Rodzina(za Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego, Dziecko Ubezpieczonego) + 7,10 zł + 8,60 zł + 10 zł
Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wsparcie Szpitalne Plus

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?

Zadzwoń na numer Infolinii MetLife:
791 100 410

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Wyślij wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

MetLife
Skrytka pocztowa nr 25
26-614 Radom

Dodatkowe informacje

Kto udziela ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Europe Insurance d.a.c. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach umowy ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku "Wsparcie Szpitalne Plus", w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności MetLife, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Kto może się ubezpieczyć?
Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent sieci Play, który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65. roku życia. W zależności od wybranego wariantu, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci także: Małżonek lub Partner Ubezpieczonego, który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65. roku życia, Dziecko Ubezpieczonego, które ukończyło 1. rok życia, a nie ukończyło 18. roku życia.
Jak się ubezpieczyć?
Konsultant zadzwoni do Ciebie z propozycją zawarcia umowy ubezpieczenia.
Od kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu przez Ciebie ustnej zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dokumenty