Razem Bezpieczniej

Zapewnij sobie bezpieczeństwo.
Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia
na wypadek uszkodzenia
ciała wskutek NW.

Masz już ubezpieczenie?
Infolinia MetLife: 791 100 410(opłata zgodna z taryfą operatora)

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Razem Bezpieczniej zapewni Ci dodatkowe środki finansowe, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) dojdzie do uszkodzenia ciała: złamania, oparzenia, zwichnięcia lub skręcenia.
Ochroną może być objęte także zdrowie Twoich bliskich: Małżonka lub Partnera oraz Dzieci.

Otrzymasz pieniądze, które możesz przeznaczyć na dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel, jeśli zdarzy się wypadek.

Razem Bezpieczniej:

 1. wypłata pieniędzy w przypadku uszkodzeń ciała powstałych w wyniku NW: złamania, oparzenia, zmichnięcia i skręcenia, zgodnie z OWU

 2. ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb

 3. podwójna suma ubezpieczenia w razie uszkodzenia ciała Dziecka wskutek NW, jeżeli do nieszczęsliwego wypadku doszło w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

 4. łatwe opłacanie składki, która jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne

 5. ochrona przez całą dobę, na całym świecie - w domu, w pracy i na wakacjach

 6. zawarcie Umowy bez kwestionariuszy o stanie zdrowia i badań medycznych

 7. ciągłość ubezpieczenia, Play zapłaci za Twoją zgodą do 3 kolejnych składek, jeśli spóźnisz się z ich zapłatą

Zakres, sumy ubezpieczenia i składka

świadczenia Pakiet Solo Pakiet Duet Pakiet Rodzic Pakiet Rodzina
Zakres świadczeń Standard Premium Standard Premium Standard Premium Standard Premium
Uszkodzenie ciała Ubezpieczonego
wskutek NW Uszkodzenia ciała wskutek NW to: złamania, skręcenia, zwichnięcia i oparzenia, zgodnie z artykułem 2 punkt 27 OWU.
2 000 zł 10 000 zł 2 000 zł 10 000 zł 2 000 zł 10 000 zł 2 000 zł 10 000 zł
Uszkodzenie ciała Małżonka
lub Partnera wskutek NW Uszkodzenia ciała wskutek NW to: złamania, skręcenia, zwichnięcia i oparzenia, zgodnie z artykułem 2 punkt 27 OWU.
n/a n/a 2 000 zł 10 000 zł n/a n/a 2 000 zł 10 000 zł
Uszkodzenie ciała Dziecka wskutek NW Wysokości sum ubezpieczenia, które są podstawą do wyliczenia świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała Dziecka wskutek NW są podwajane, jeżeli do nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie od 1 lipca do 31 lsierpnia. n/a n/a n/a n/a 1 000 zł 5 000 zł 1 000 zł 5 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 22,00 zł 28,00 zł 30,00 zł 42,00 zł 30,00 zł 42,00 zł 40,00 zł 56,00 zł

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?

Zadzwoń na numer Infolinii MetLife:
791 100 410

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Wyślij wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

MetLife
Skrytka pocztowa nr 25
26-614 Radom

Dodatkowe informacje

 • Kto udziela ochrony ubezpieczeniowej?
  Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Europe Insurance d.a.c. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach umowy ubezpieczenia od następstw NW „Razem Bezpieczniej”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności MetLife, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Kto może się ubezpieczyć?
  Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent sieci Play, który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 66. roku życia. W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia ochroną mogą być objęci także: Małżonek lub Partner Ubezpieczonego, który w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 70. roku życia oraz Dzieci Ubezpieczonego, które w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ukończyły 1. rok życia, a nie ukończyły 21. roku życia.
 • Jak się ubezpieczyć?
  Konsultant zadzwoni do Ciebie z propozycją zawarcia Umowy.
 • Od kiedy zaczyna się ochrona?
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu przez Ciebie ustnej zgody na zawarcie Umowy.