Pomoc w chorobie

Zapewnij sobie bezpieczeństwo.
Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia
na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby.

Masz już ubezpieczenie?
Infolinia MetLife: 791 100 410(opłata zgodna z taryfą operatora)

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Pomoc w Chorobie zapewni Ci dodatkowe środki finansowe na walkę z chorobą w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego.
Ochroną może być objęte także zdrowie Twojego Małżonka lub Partnera.

Otrzymasz pieniądze, które możesz przeznaczyć na dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel, jeśli zostanie zdiagnozowana poważna choroba.

Pomoc w Chorobie:

 1. wypłata pieniędzy w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego

 2. możliwość objęcia ochroną zdrowia Twojego Małżonka lub Partnera

 3. zawarcie Umowy bez kwestionariuszy o stanie zdrowia i badań medycznych

 4. ochrona przez całą dobę, na całym świecie

 5. ciągłość ubezpieczenia, Play zapłaci za Twoją zgodą do 3 kolejnych składek, jeśli spóźnisz się z ich zapłatą

 6. łatwe opłacanie składki, która jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne

Zakres, sumy ubezpieczenia i składka

świadczenia Pakiet Solo Pakiet Duet
Zakres świadczeń Wariant Standard Wariant Premium Wariant Standard Wariant Premium
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu
złośliwego, udaru lub zawału mięśnia
sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
25 000 zł 45 000 zł 25 000 zł 45 000 zł
Zdiagnozowanie u Małżonka lub Partnera
nowotworu złośliwego, udaru lub zawału
mięśnia sercowego Pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania poważnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%)
n/a n/a 25 000 zł 45 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie —,— —,— —,— —,—

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?

Zadzwoń na numer Infolinii MetLife:
791 100 410

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Wyślij wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

MetLife
Skrytka pocztowa nr 25
26-614 Radom

Dodatkowe informacje

 • Kto udziela ochrony ubezpieczeniowej?
  Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Europe Insurance d.a.c. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby: nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego „Pomoc w Chorobie”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności MetLife, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Kto może się ubezpieczyć?
  Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent sieci Play, który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia ochroną mogą być objęci także: Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego, który w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65. roku życia.
 • Jak się ubezpieczyć?
  Konsultant zadzwoni do Ciebie z propozycją zawarcia Umowy.
 • Od kiedy zaczyna się ochrona?
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu przez Ciebie ustnej zgody na zawarcie Umowy.