Decyzja zobowiązująca Prezesa UOKIK nr DOZIK 7/2022