Twoja Asekuracja

Zapewnij sobie bezpieczeństwo.
Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwego wypadku

Masz już ubezpieczenie?
Infolinia MetLife: 791 100 410(opłata zgodna z taryfą operatora)

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Twoja Asekuracja zapewni Ci dodatkowe środki finansowe, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) dojdzie do złamania, oparzenia lub trwałego inwalidztwa (min. 50%).

Otrzymasz pieniądze, które możesz przeznaczyć na dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel, jeśli zdarzy się wypadek.

Twoja Asekuracja:

  1. wypłata świadczeń w przypadku złamania i oparzenia wskutek NW

  2. wypłata miesięcznego świadczenia przez okres 5 lat, w przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW

  3. wysokie sumy ubezpieczenia za relatywnie niską składkę

  4. ochrona przez całą dobę, na całym świecie

  5. zawarcie Umowy bez kwestionariuszy o stanie zdrowia i badań medycznych

  6. ciągłość ubezpieczenia Play zapłaci za Twoją zgodą do 3 kolejnych składek, jeśli spóźnisz się z ich zapłatą.

  7. łatwe opłacanie składki, która jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne

Zakres, sumy ubezpieczenia i składka

Zakres świadczeń Pakiet Srebrny Pakiet Złoty Pakiet Platynowy
Złamania i oparzenia Ubezpieczonego wskutek NW 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Trwałe inwalidztwo (min. 50%) Ubezpieczonego wskutek NW(świadczenie miesięczne wypłacane do 5 lat) 1 500 zł na miesiąc (łącznie 90 000 zł) 2 000 zł na miesiąc (łącznie 120 000 zł) 2 500 zł na miesiąc (łącznie 150 000 zł)
Składka miesięczna 17,99 zł 19,99 zł 21,99 zł
Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoja Asekuracja

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?

Zadzwoń na numer Infolinii MetLife:
791 100 410

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Wyślij wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

MetLife
Skrytka pocztowa nr 25
26-614 Radom

Dodatkowe informacje

Kto udziela ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Europe Insurance d.a.c. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku "Twoja Asekuracja", w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności MetLife, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Kto może się ubezpieczyć?
Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent sieci Play, który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65. roku życia.
Jak się ubezpieczyć?
Konsultant zadzwoni do Ciebie z propozycją zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
Od kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu przez Ciebie ustnej zgody na zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

Dokumenty