Usługa

Pewna Ochrona

Ubezpieczenie Pewna Ochrona to większy komfort dla Ciebie i Twoich bliskich. Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla Klientów Play.

Opis usługi

Korzystając z ubezpieczenia Pewna Ochrona zapewniasz swoim bliskim dodatkowe pieniądze na wypadek zdarzeń, które mogą zaważyć na ich przyszłości. Pewna Ochrona to ubezpieczenie grupowe na wypadek śmierci oraz śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku przygotowane przez MetLife TUnŻiR S.A. specjalnie dla Klientów Play.

Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach umowy ubezpieczenia „Pewna Ochrona”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce Dokumenty.

Pewna Ochrona to:

  • wysokie świadczenia,
  • relatywnie niska opłata,
  • rosnąca suma ubezpieczenia,
  • brak badań medycznych,
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie.

Od kiedy zaczyna się ochrona?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia najbliższego Okresu Rozliczeniowego, następującego po złożeniu ustnego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia.

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?
Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii Towarzystwa pod numerem +48 79 11 00 410 – lub pisemnie – wysyłając wypełniony formularz roszczeniowy lub wniosek zawierający dane wskazane na formularzu, wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw Roszczeń pod adres:

MetLife TUnŻiR S.A.,
Skrytka pocztowa nr 25,
26-614 Radom.

Osoba zgłaszająca roszczenie zostaje poinformowana:
- jakie dokumenty będą potrzebne i w jaki sposób dostarczyć je Towarzystwu,
- jak przebiega proces rozpatrywania roszczeń.
Formularz do zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce Dokumenty, oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?
Pieniądze wypłacane są w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeśli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa byłoby w tym terminie niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od ich ustalenia.
Szczegółowe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia na wypadek Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Klientów P4 Sp. z o.o. „Pewna Ochrona” (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) znajdują się w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Pewna Ochrona”, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Cennik

Opłata za ubezpieczenie uzależniona jest od wybranej przez Ciebie opcji ubezpieczenia.

  Pakiet srebrny Pakiet złoty Pakiet platynowy
Zdarzenie Suma ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
świadczenie z rosnącą sumą ubezpieczenia
50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
75 000 zł
od szóstego roku trwania ochrony ubezpieczeniowej
112 500 zł
od szóstego roku trwania ochrony ubezpieczeniowej
150 000 zł
od szóstego roku trwania ochrony ubezpieczeniowej
Śmierć ubezpieczonego 144 zł 180 zł 240 zł
Opłata miesięczna 12 zł 15 zł 20 zł

Jak aktywować usługę

Aktywacja jest możliwa jedynie po uprzednim kontakcie ze strony konsultanta.

Dla kogo

Usługa kierowana jest do Klientów Indywidualnych w związku z zawarciem lub przedłużeniem umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Klientów Biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Dokumenty