wróć do Zarządzaj swoją usługą

Cesja numeru na abonament

Czym jest cesja

Cesja to przeniesienie na inną osobę lub firmę praw i obowiązków wynikających z umowy/umów zawartych w Play.

Porozumienie dotyczące przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych podpisywane jest pomiędzy:

 • Abonentem – właścicielem numeru, który przekazuje numer
 • Przejmującym – osobą/firmą, która przejmuje numer
 • przedstawicielem Play

 

Jak możesz zlecić cesję

Jeśli chcesz przekazać numer innej osobie, wystarczy, że wraz z Przejmującym przyjdziesz do salonu Play. Dokumenty do zrealizowania cesji znajdziesz tutaj. Oświadczenie wypełnicie w salonie.

 

Ile zapłacisz za przejęcie numeru

 • wysokość opłaty jest zależna od oferty. Sprawdź ją w cenniku
 • opłatę ponosi tylko Przejmujący. Uwzględnimy ją na pierwszej fakturze
 • kwotę doliczymy za każdy numer

Na Porozumieniu cesji wskażemy, jaką kwotę za cesję doliczymy do pierwszej faktury.

 

Jakie warunki musi spełnić Abonent, żeby oddać numer

 • Twój numer musi być aktywny
 • wszystkie należności za Twój numer muszą być opłacone. Dotyczy to również opłat z terminem płatności po dacie wejścia cesji w życie

Pamiętaj, że:

 • od momentu podpisania cesji do wejścia jej w życie, Abonent nie może zmienić zakresu świadczonych usług ani (jeśli dotyczy) liczby i terminów płatności rat,
 • jeśli cesja nie wejdzie w życie, to Umowa między Abonentem a Play nadal obowiązuje na dotychczasowych warunkach przez czas w niej określony

 

Jakie warunki musi spełnić Przejmujący, żeby przejąć numer

 • przedłożyć kopie dokumentów wymaganych przy zawarciu Umowy
 • opłacić kaucję, jeśli jest wymagana
 • potwierdzić na dokumencie cesji, że zapoznał się z treścią Umowy i powiązanych dokumentów

Od dnia przejęcia numeru, Play będzie świadczyć usługi Przejmującemu.

Jeśli cesja nie wejdzie w życie, to Umowa między Abonentem a Play nadal obowiązuje na dotychczasowych warunkach przez czas w niej określony.

 

Jakie usługi są przejmowane w procesie cesji

Abonent przekazuje Przejmującemu kontrakt na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia Porozumienia z zachowaniem okresu trwania umowy.

W niektórych przypadkach konieczna będzie zmiana oferty [link do pkt. Czy cesja może się wiązać z innymi zmianami] przed Przejęciem numeru.

Na Przejmującego przechodzą również:

 • raty za urządzenie kupione do umowy
 • usługa Play360
 • usługi i pakiety dodatkowo płatne
 • blokady usług premium

Na Przejmującego nie przechodzą:

 • Ubezpieczenia
 • e-faktura

 

Kiedy cesja wejdzie w życie

Cesja wchodzi w życie w zależności od decyzji Abonenta:

 • w dniu podpisania dokumentu przez Abonenta, Przejmującego i Play lub
 • z nowym okresem rozliczeniowym

Jeśli cesja dotyczy umowy z planem ratalnym, wówczas zawsze wchodzi w życie z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.

 

Jak będzie wyglądała pierwsza faktura po cesji

W procesie cesji na Przejmującego przechodzi całe zobowiązanie Abonenta dotyczące tego numeru w takim stanie jak w dniu podpisania dokumentów.

 • Przykład 1: cesja wprowadzona 1. dnia okresu rozliczeniowego
  • okres rozliczeniowy rozpoczął się 1. dnia każdego miesiąca
 • Na koncie Abonenta:
  • wystawimy fakturę tak jak dotychczas z uwzględnieniem pełnej opłaty abonamentowej za scedowany numer
  • następnie wystawimy korektę na kwotę równą opłacie abonamentowej od dnia wejścia w życie cesji do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego
 • Na koncie Przejmującego:
  • pierwszą fakturę wystawimy w kolejnym miesiącu
  • na fakturze uwzględnimy częściowy abonament od zawarcia cesji do końca miesiąca oraz przedpłatę za cały kolejny okres rozliczeniowy
  • opłaty za wykorzystane w niepełnym okresie rozliczeniowym usługi płatne poza abonamentem, jeśli Przejmujący z takich korzystał
  • opłatę za cesję
 • Przykład 2: cesja wprowadzona w trakcie okresu rozliczeniowego
  • okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1. dnia każdego miesiąca
  • cesja została przeprowadzona 15 dnia miesiąca
 • Na koncie Abonenta:
  • wystawimy fakturę uwzględniającą tylko opłaty za usługi rozliczone poza abonamentem (połączenia głosowe, smsy), jeżeli takie wykonałeś
  • wystawimy korektę na kwotę równą opłacie abonamentowej od 15 dnia miesiąca do końca okresu rozliczeniowego
 • Na koncie Przejmującego:
  • wystawimy fakturę zawierającą cząstkową opłatę abonamentową od dnia przejęcia numeru do końca okresu rozliczeniowego
  • przedpłatę za pełny kolejny okres rozliczeniowy
  • opłaty za wykorzystane w niepełnym okresie rozliczeniowym usługi płatne poza abonamentem, jeśli z takich skorzystałeś
  • opłatę za cesję
 • Przykład 3: cesja wprowadzona ostatniego dnia okresu rozliczeniowego
  • okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1. dnia każdego miesiąca
  • cesja została przeprowadzona ostatniego dnia miesiąca
 • Na koncie Abonenta:
  • wystawimy fakturę uwzględniającą tylko opłaty za usługi rozliczone poza abonamentem (połączenia głosowe, smsy), jeżeli takie wykonałeś
 • Na koncie Przejmującego:
  • wystawimy fakturę zawierającą przedpłatę za pełny kolejny okres rozliczeniowy
  • opłatę za cesję

 

Czy po zawarciu cesji e-faktura będzie aktywna

Jeśli chcesz korzystać z rabatu za e - fakturę, przy podpisywaniu cesji poinformuj o tym sprzedawcę. Rabat jest przyznawany do wartości faktury. Oznacza to, że jeśli na pierwszej fakturze naliczymy Ci częściowy oraz pełny abonament otrzymasz jeden rabat do całej faktury.

 

Czy mogę zrobić cesję numeru stacjonarnego

Cesja numeru stacjonarnego jest możliwa tylko w obrębie tego samego adresu

 

Czy mogę zrobić cesję z klienta indywidualnego na swoją działalność gospodarczą

W przypadku zmiany danych z osoby fizycznej na jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną przez tę samą osobę, wystarczy skierować do Obsługi Klienta pismo z prośbą o zmianę danych oraz kopią dokumentów (NIP, Regon, wpis do ewidencji).

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zmiany właściciela z działalności gospodarczej na osobę fizyczną, która prowadziła tę działalność.

W tych przypadkach nie ma konieczności przeprowadzania procesu cesji.

 

Czy cesja może się wiązać z innymi zmianami

Cesja z planem ratalnym:

 • jeśli masz ofertę z planem ratalnym całość zobowiązania przekazujesz w ramach cesji. Nie ma możliwości pozostawienia rat na Twoim koncie.

Cesja ze zmianą oferty:

 • przejmując numer możesz zmienić ofertę promocyjną na wybraną przez siebie. Możesz też zostawić obecną ofertę.

Cesja z klienta biznesowego na indywidualnego:

 • możesz przenieść numer z firmy na klienta indywidualnego
 • konieczna będzie najpierw zmiana ofertę na dostępną dla klientów indywidualnych

Cesja z klienta indywidualnego na klienta biznesowego:

 • możesz przenieść numer z klienta indywidualnego na firmę
 • przejmując numer możesz zmienić ofertę na wybraną przez siebie. Możesz też zostawić obecną ofertę.

Cesja dotycząca numeru, na którym aktywna jest usługa ubezpieczenia:

 • w momencie wejścia cesji w życie odłączymy usługę ubezpieczenia

 

Jakie usługi przechodzą na Przejmującego

 • dotychczasowe blokady usług premium (jeśli były aktywne)
 • dotychczasowe limity: premium, transmisji finansowy transmisji danych w roamingu
 • dotychczasowa blokada zakupów mobilnych (jeśli była aktywna)

 

Czy można przenieść numer od innego operatora i zmienić jednocześnie właściciela numeru

Tak. Zapoznaj się ze szczegółami tutaj.

 

wróć do Zarządzaj swoją usługą

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się