wróć do Pomoc techniczna

Konfiguracja poczty e-mail w telefonie

 • Krok 1. Wejdź do ustawień
  • Odblokuj urządzenie.
  • Na ekranie głównym wybierz klawisz opcji.
  • Na nowo otwartym pasku wybierz pozycję „Ustawienia”.
 • Krok 2. W ustawieniach znajdź zakładkę "Konta", następnie wybierz element "Dodaj konto"
  W ustawieniach dostępna jest obszerna lista parametrów możliwych do konfiguracji. Właściwy element o nazwie "Dodaj konto" znajdziesz w dolnej części listy.
 • Krok 3. Z listy dostępnych elementów wybierz "E-mail"
  System operacyjny konfigurowanego urządzenia pozwala na dostęp do wielu kont z jednego urządzenia. Widoczne na liście elementy przedstawiają możliwe warianty wyboru. W celu konfiguracji wybierz element "E-mail".
 • Krok 4. Wpisz pełny adres e-mail, z którego chcesz korzystać, oraz hasło
  Elementy wyboru:
  • "Wyświetl hasło" służy zamaskowaniu wpisywanego tekstu przed oczami ciekawskich. Jeśli masz pewność, że nikt nie zobaczy twojego hasła, możesz zaznaczyć tę opcję, aby mieć wgląd we wprowadzane znaki. Możesz to zrobić również po wpisaniu całego, bądź części hasła, w celu weryfikacji.
  • "Domyślnie wysyłaj wiadomości e-mail z tego konta" element ten zobaczysz jeśli posiadasz już przynajmniej jedno skonfigurowane konto e-mail. Jeśli przy konfiguracji zaznaczysz to pole, każdy e-mail wysyłany ze smartfona będzie pochodzić ze wskazanego konta.
 • Krok 5. Po wypełnieniu adresu i hasła dostępne będą dwa warianty wyboru:
  • "Dalej" wybranie tego elementu spowoduje wywołanie przez urządzenie próby automatycznej konfiguracji konta. Warto domyślnie skorzystać z tego elementu, większość portali świadczących usługę poczty e-mail przechodzi pomyślnie proces automatycznej konfigurację. W razie problemu z identyfikacją ustawień zostaniesz przeniesiony do panelu konfiguracji ręcznej.
  • "Konfiguracja ręczna" wybierz tę opcję tylko jeśli masz pewność, że poczta z której korzystasz nie oferuje automatycznej konfiguracji. Konfiguracja ręczna rozpoczyna się od wyboru typu konta. Dostępne opcje to: POP3, IMAP oraz Microsoft Exchange ActiveSync.

  Potrzebnych do konfiguracji danych szukaj w na swoim koncie email w ustawieniach poczty (najczęściej oznaczone jako: Konfiguracja klienta poczty e-mail). Jeśli chcesz korzystać z poczty służbowej, potrzebne dane uzyskasz od wsparcia informatycznego twojej firmy.
 • Krok 6. Ustaw częstotliwość synchronizacji
  Częstotliwość synchronizacji określa jak często smartfon ma sprawdzać dostępność nowych wiadomości. Elementy wyboru:

  • "Szczyt – automatyczne pobieranie" określa częstotliwość aktualizacji spośród możliwych wariantów. Godziny szczytu domyślnie ustawione są na: od poniedziałku do piątku między 08:00 a 17:00. Możesz je zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach poczty w zakładce harmonogram synchronizacji.
  • "Poza szczytem – automatyczne pobieranie" określa częstotliwość aktualizacji w pozostałym przedziale czasu.

  Pamiętaj, że wyższa częstotliwość synchronizacji będzie mieć wpływ na poziom naładowania baterii. Odpowiednia konfiguracja dostępnych ustawień wydłuży czas pracy urządzenia. "Synchronizacja Poczty e-mail" oznaczenie tego elementu umożliwi dostęp do elementów znajdujących się na serwerze za pomocą smartfona.
 • Krok 7. Nazwij nowe konto oraz podaj imię i nazwisko, którymi podpisywane będą e-maile
  • "Nazwa konta" ten element nie jest wymagany, służy wyłącznie w celu identyfikacji konta w smartfonie.
  • "Twoje imię i nazwisko" elementy które zostaną wpisane, będą dołączane do każdej wiadomości wychodzącej wysyłanej ze smartfona.

  Po zakończeniu konfiguracji w ustawieniach konta email, zakładka "Podpis" można dodatkowo zmienić domyślnie ustawiony "Wysłane z telefonu .....” na dowolnie wybraną sentencję.

 

wróć do Pomoc techniczna

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się