Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy (czyli firmy, która wystawia dowód zakupu) za zgodność towaru z umową.

Jeżeli Twój smartfon, modem lub inne urządzenie:

 • nie ma wszystkich funkcji lub właściwości deklarowanych przez producenta,
 • nie działa prawidłowo zgodnie z deklaracją sprzedawcy,
 • nie został dostarczony z deklarowanymi akcesoriami lub istotnymi elementami,

masz prawo żądać obniżenia ceny, proporcjonalnie do obniżenia wartości przedmiotu, usunięcia wady (np. naprawy) lub wymiany towaru na wolny od wad.

Jakie są moje prawa w przypadku rękojmi?

Możesz zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany Twojego towaru;
  Możemy odmówić spełnienia tego żądania, jeśli jest niemożliwe do realizacji albo wymaga nadmiernych kosztów (w porównaniu z żądaniem naprawy towaru). W takiej sytuacji zaproponujemy Ci inne rozwiązanie.
 • naprawy towaru;
  Możemy odmówić spełnienia tego żądania, jeśli byłoby niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów (w porównaniu z żądaniem wymiany towaru na nowy). W takiej sytuacji zaproponujemy Ci inne rozwiązanie.
 • obniżenia ceny;
  Jeśli towar nie był wcześniej przedmiotem reklamacji, zamiast obniżenia ceny możemy zaproponować Ci niezwłoczną wymianę albo naprawę towaru – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. Gdy powiadomimy Cię o proponowanym przez nas rozwiązaniu, możesz zamiast wymiany wybrać naprawę lub odwrotnie.
 • odstąpienia od umowy sprzedaży towaru;
  Jeśli reklamowana wada jest istotna.

Przy składaniu reklamacji z tytułu rękojmi możesz podać, jakiego działania oczekujesz od nas: wymiany, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jeśli nie wpiszesz swoich oczekiwań, zaproponujemy Ci najlepsze wg nas rozwiązanie w tej sytuacji.

Ile trwa rękojmia?

Jeśli chcesz złożyć reklamację sprzętu i dokonać naprawy z tytułu rękojmi możesz to zrobić w terminie do 2 lat od daty wydania pierwotnego urządzenia.

Terminy naprawy z tytułu rękojmi

Na rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi sprzedawca ma ustawowo 14 dni. Do tego czasu musisz otrzymać informację, jak reklamacja została rozpatrzona. Jeśli upłynie 14 dni a Ty nie otrzymasz takiej informacji oznacza to, że reklamacja została uznana za zasadną. Na wymianę lub naprawę sprzętu nie ma określonego terminu – sprzedawca musi to zrobić w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Co to jest naprawa odpłatna?

Jeżeli w wyniku ekspertyzy autoryzowanego punktu serwisowego okaże się, że urządzenie nie było użytkowane właściwie lub niesprawność wynikła np. z upadku urządzenia lub jego zalania, ewentualna naprawa urządzenia jest odpłatna. Urządzenie będzie wówczas naprawione, o ile wyrazisz zgodę na przedstawiony kosztorys. Jeżeli nie wyrazisz zgody, wówczas urządzenie zostanie Ci zwrócone bez naprawy.

Jeżeli Twoje urządzenie nie jest już objęte gwarancja lub rękojmią, możesz je oddać do płatnej naprawy.

wróć do Czym różni się rękojmia od gwarancji

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się