Faktury w Play24


Faktury

Strona „Faktury" jest zbiorem informacji o Twoich płatnościach i fakturach. W górnej części zakładki znajdziesz:

  • Indywidualny Numer Rachunku Bankowego (w formacie NRB), dedykowany do wpłat za faktury Play,
  • Aktualną datę końca bieżącego okresu rozliczeniowego,
  • Wykaz faktur.

Wykaz faktur

Wykaz faktur to lista wystawionych przez Play faktur wraz z terminami płatności, wysokościami wpłat oraz aktualną kwotą do zapłaty.

Jeżeli złożyłeś w Play zlecenie wystawiania faktur w formie elektronicznej, w tej zakładce możesz:

  • obejrzeć wizualizację e-faktury w swojej przeglądarce internetowej,
  • pobrać fakturę elektroniczną,
  • zweryfikować czy e-faktura jest oryginalna i wystawiona przez P4 sp. z o.o. (operatora sieci Play).

Ponadto znajdziesz tu informacje o pozycjach na fakturze, możliwych metodach płatności oraz dane niezbędne do dokonania wpłaty w sytuacji, kiedy nie masz przy sobie aktualnej faktury lub formularza.


Wykaz wpłat

Tu znajdziesz listę płatności za faktury zaksięgowanych przez Play – możesz upewnić się, że Twoja wpłata dotarła do Play.

 

Czy ten artykuł był pomocny?