Pamiętaj o: podpisaniu się, załączeniu aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG, wypełnieniu oryginału i kopii.

Nota korygująca nr 1/2018

(oryginał)
wystawiona: Warszawa, 12.07.2018
nazwa firmy

Wystawca

Nazwa firmy

adres firmy NIP

Wiertnicza 128, 05-780, Warszawa

1234567890

Nota dotyczy

Treść korygowana

Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania.

Treść prawidłowa

Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa.

finger

Pamiętaj, że notę musisz wydrukować, podpisać i przesłać wraz z aktualnym wydrukiem z KRS lub CEIDG:

  • pocztą na adres P4 Sp z o.o., Skrytka pocztowa 43, 02-671 Warszawa
....................................................................................
Tutaj podpisz
....................................................................................
P4 Sp z o.o.

Nota korygująca nr 1/2018

(kopia)
wystawiona: Warszawa, 12.07.2018
nazwa firmy

Wystawca

Nazwa firmy

adres firmy NIP

Wiertnicza 128, 05-780, Warszawa

1234567890

Nota dotyczy

Treść korygowana

Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania.

Treść prawidłowa

Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa.

finger

Pamiętaj, że notę musisz wydrukować, podpisać i przesłać wraz z aktualnym wydrukiem z KRS lub CEIDG:

  • - mailem w formie skanu na ok@pomocplay.pl
  • - lub pocztą na adres P4 Sp z o.o., Skrytka pocztowa 43, 02-671 Warszawa
....................................................................................
Tutaj podpisz
....................................................................................
P4 Sp z o.o.