Nota korygująca nr 1/2018

wystawiona: Warszawa, 12.07.2018
nazwa firmy

Wystawca

Nazwa firmy

adres firmy NIP

Wiertnicza 128, 05-780, Warszawa

1234567890

jednostka organizacyjna

Jednostka Organizacyjna

Nota dotyczy

Treść korygowana

Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania. Treść do skorygowania.

Treść prawidłowa

Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa. Treść prawidłowa.

finger

Pamiętaj, że notę musisz wydrukować, podpisać i przesłać:

  • - pocztą na adres P4 Sp z o.o., Skrytka pocztowa 43, 02-671 Warszawa
  • - mailem na adres ok@pomocplay.pl
  • Jeżeli chcesz, aby dane zostały zmienione na koncie, zleć nam taką zmianę. Jeżeli zmienione dane nie są jeszcze odzwierciedlone np. w CEIDG lub KRS, prześlij nam dokumenty potwierdzające nowe dane.
....................................................................................
Tutaj podpisz