Pamiętaj o: podpisaniu się, załączeniu aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG, wypełnieniu oryginału i kopii.
 
Miejscowość: ...
Data wystawienia: ...

NOTA KORYGUJĄCA Nr: ....

(oryginał)
 
  WYSTAWCA NOTY ODBIORCA NOTY
  ...
...
... ...
NIP: ...
P4 SP. Z O.O.
Taśmowa 7
02-677 Warszawa
NIP: 9512120077
 
 
  Nota dotyczy faktury VAT (faktury Korygującej Vat) wystawionej przez:

P4 SP. Z O.O., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, NIP: 9512120077

 
 
 
  Treść korygowana:
(zgodna z nabywca na FV)
...  
 
  Treść prawidłowa: ...  
 
     
  podpis wystawcy noty korygującej   podpis osoby upoważnionej
do odbioru noty
 
Pamiętaj o: podpisaniu się, załączeniu aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG, wypełnieniu oryginału i kopii.
 
Miejscowość: ...
Data wystawienia: ...

NOTA KORYGUJĄCA Nr: ....

(kopia)
 
  WYSTAWCA NOTY ODBIORCA NOTY
  ...
...
... ...
NIP: ...
P4 SP. Z O.O.
Taśmowa 7
02-677 Warszawa
NIP: 9512120077
 
 
  Nota dotyczy faktury VAT (faktury Korygującej Vat) wystawionej przez:

P4 SP. Z O.O., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, NIP: 9512120077

 
 
 
  Treść korygowana:
(zgodna z nabywca na FV)
...  
 
  Treść prawidłowa: ...  
 
     
  podpis wystawcy noty korygującej   podpis osoby upoważnionej
do odbioru noty