Gdy pozyskujemy Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), masz prawo wiedzieć, dlaczego je przetwarzamy. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego. Najważniejsze informacje to:

  • nazwa i adres siedziby administratora,
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
  • cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane; jeśli nie jest możliwe podanie okresu, kryteria jego ustalania,
  • informacje o przysługujących Ci prawach,
  • informacje o prawie do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Obowiązku informacyjnego nie trzeba realizować, jeżeli dysponujesz już tymi informacjami.

wróć do RODO i obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się