Moje zobowiązanie

Zobowiązanie w ofercie Formuła MIX

Aby sprawdzić liczbę doładowań kwotą kontraktową pozostałą do końca kontraktu:

  • W telefonie - na klawiaturze telefonu wybierz *111*357*5#, a następnie zatwierdź „zieloną słuchawką”.
  • W Play24 - na stronie „Moje konto" w zakładce „Stan konta".

Jeżeli chcesz skrócić umowę i spłacić pełną Kwotę Zobowiązania w dowolnym terminie, wystarczy, że będziesz wykonywać doładowania kwotą kontraktową 20, 30 lub 50 zł częściej niż raz w miesiącu – Twój kontrakt będzie skracany od końca zobowiązania o ilość wykonanych dodatkowych doładowań kwotą kontraktową.


Zobowiązanie w ofercie Mixtura

Aby sprawdzić kwotę złotówek pozostałych do spłacenia pełnej Kwoty zobowiązania:

  • W telefonie - na klawiaturze telefonu wybierz *111*48*3#, a następnie zatwierdź „zieloną słuchawkę”.
  • W Play24 - na stronie „Moje konto" w zakładce „Stan konta".

Jeżeli chcesz skrócić umowę i spłacić wcześniej kwotę zobowiązania w dowolnym terminie przed upływem Okresu Zastrzeżonego i spełniasz warunki zawarte w Umowie, Regulaminie i Cenniku, wystarczy, że wykonasz doładowania na łączną sumę zobowiązania kontraktowego.

Czy ten artykuł był pomocny?