Polecenie zapłaty w Play

Polecenie Zapłaty to wyjątkowo wygodny sposób opłacania rachunków za usługi Play.
Po aktywacji usługi Play będzie informować wskazany przez Ciebie bank o wysokości kolejnych faktur, a bank będzie je regulować w oznaczonych terminach płatności. Nie musisz być właścicielem rachunku bankowego. Faktury mogą być opłacane z konta Abonenta Play lub innej osoby.
W przypadku wątpliwości co do wysokości faktury, transakcję wykonaną przez Polecenie Zapłaty można odwołać. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma na to 56 dni kalendarzowych, przedsiębiorca 5 dni roboczych.


Jak aktywować?

Aby aktywować usługę Polecenia Zapłaty osoba, z której rachunku bankowego będą realizowane płatności, powinna wypełnić i dostarczyć do P4 formularz Zgody na obciążanie rachunku. Wypełniony i podpisany przez właściciela rachunku bankowego oryginał dokumentu można złożyć w punkcie sprzedaży Play lub wysłać pocztą na adres:
P4 Sp. z o.o.
Skr. pocztowa 41
02 - 671 Warszawa
z dopiskiem Polecenie Zapłaty


Podpis złożony na formularzu Zgody na obciążanie rachunku powinien być zgodny ze wzorem podpisu w banku. Jeśli płatności mają być regulowane z konta firmowego, a na bankowej karcie wzoru podpisu przystawiono pieczątkę, powinna się ona znaleźć również na formularzu.
Klienci banku mBank S.A. oraz Pekao S.A. mogą aktywować Polecenie Zapłaty bezpośrednio w bankowości internetowej bez konieczności przysyłania formularza w formie papierowej.


Dokumenty


Dowiedz się więcej

 • FAQ

  Ile kosztuje uruchomienie i obsługa Polecenia Zapłaty?

  W Play aktywacja i obsługa Polecenia Zapłaty są bezpłatne, jednak niektóre banki mogą pobierać opłaty. W związku w tym proponujemy Państwu kontakt z bankiem i sprawdzenie ewentualnych kosztów przed włączeniem usługi.

  Jak mogę sprawdzić czy Polecenie Zapłaty zostało aktywowane?

  O uruchomieniu Polecenia Zapłaty Play poinformuje Cię SMS-em.
  Aktualny status usługi można sprawdzić również w Play24 na stronie Usługi w zakładce Usługi finansowe, a także na fakturze. Jeśli w pozycji Forma Płatności widnieje Polecenie Zapłaty, rachunek zostanie opłacony przez Polecenie Zapłaty.

  Od kiedy rachunki będą regulowane w drodze Polecenia Zapłaty?

  Przez Polecenie Zapłaty będą regulowane rachunki wystawione po dacie aktywacji usługi. Jeśli na fakturze w pozycji Forma płatności widnieje Polecenie Zapłaty, faktura zostanie opłacona tym właśnie kanałem.

  Kiedy z mojego konta będą pobierane pieniądze za rachunki?

  Pieniądze są pobierane ze wskazanego rachunku bankowego dokładnie w dniu terminu płatności wskazanym na fakturze. Jeśli w terminie płatności na koncie nie będzie wystarczających środków, Play jeszcze dwukrotnie, w kilkudniowych odstępach, podejmie próbę obciążenia rachunku.

  Co się stanie, gdy w terminie płatności na rachunku bankowym nie będzie wystarczających środków?

  Jeśli w terminie płatności na wskazanym koncie bankowym nie będzie wystarczających środków, Play jeszcze dwukrotnie, w kilkudniowych odstępach, podejmie próbę obciążenia rachunku. Jeśli i te transakcje nie zostaną przez bank zrealizowane, kolejne obciążenie dotyczące wskazanej faktury może nastąpić tylko po kontakcie Klienta z Play.

  Czy faktura może być zrealizowana częściowo, gdy na koncie nie mam wystarczających środków?

  Nie, bank nie może modyfikować informacji przesyłanych przez Play. Faktura może być zrealizowana w całości lub w ogóle.

  Czy w drodze Polecenia Zapłaty mogą być realizowane należności wynikające z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności?

  Poprzez Polecenie Zapłaty automatycznie są realizowane tylko należności wynikające z wystawionych przez Play faktur i faktur korygujących (dociążających). Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności mogą być zrealizowane w drodze Polecenia Zapłaty tylko po kontakcie klienta z Play, na podstawie odrębnej jednorazowej dyspozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?