e-faktura w Play

Faktura elektroniczna została stworzona z myślą o wygodzie użytkowników. Tradycyjna, papierowa wersja faktury została zastąpiona elektronicznym odpowiednikiem. Elektroniczna faktura w formacie pdf zawiera te same dane co faktura papierowa i jest dostępna przez internet z dowolnego miejsca na świecie, w każdej chwili – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku.


Ile kosztuje e-faktura?

Wystawianie faktury elektronicznej (e-faktury) oraz korekty w wersji elektronicznej (e-korekty) jest dla klienta Play bezpłatne.


Jak włączyć e-fakturę?

 • w serwisie Play24 na stronie „Usługi" w zakładce „Usługi finansowe"
 • wysyłając bezpłatnego SMS-a z adresem e-mail na numer 80200 i dalej postępując zgodnie z treścią SMS-a otrzymanego od P4
 • wysyłając wiadomość e-mail ze zleceniem aktywacji Usługi na adres ok@pomocplay.pl (Klienci indywidualni) lub firma@pomocplay.pl (Klienci biznesowi). W odpowiedzi otrzymasz od P4 e-mail z linkiem - kliknięcie w link jest potwierdzeniem wyrażenia zgody
 • przesyłając wniosek o aktywację e-faktury drogą pocztową na adres:
  P4 Sp. z o.o.
  Skr. pocztowa 41
  02-671 Warszawa

  Wniosek o aktywację e-faktury

Zmiana sposobu dostarczania faktury nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia dyspozycji aktywacji e-faktury


Podgląd i pobranie faktury

Po otrzymaniu e-maila z adresu eawizo@mojefinanseplay.pl, informującego o wystawieniu faktury wejdź do serwisu Play24  i otwórz zakładkę „Faktury". Kliknij na ikonę lupki znajdującą się obok numeru e-faktury.
Wybraną e-fakturę możesz zapisać na swoim komputerze lub nośniku danych wybierając „Opcje" a następnie „Pobierz e-fakturę".


FAQ

 • 1. Czy faktura elektroniczna jest zgodna z polskim prawodawstwem?

  Podstawą funkcjonowania faktury elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528) Rozporządzenie reguluje sposób wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz sposób udostępniania wystawionych faktur odpowiednim organom skarbowym. Ponadto elektroniczna faktura jest zgodna z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. wraz z właściwymi dla niej rozporządzeniami.

 • 2. Czym różni się faktura papierowa od faktury elektronicznej?

  Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają taką samą wartość prawną. Różnią się wyłącznie nośnikiem, przy pomocy którego są dostarczane. Tak więc nie ma przeszkód, aby fakturę elektroniczną przedstawić urzędowi skarbowemu i organom podatkowym do udokumentowania poniesionych wydatków za usługi czy towary.

 • 3. Czy potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie do obsługi faktur elektronicznych?

  Nie. System obsługi faktur elektronicznych został opracowany w technologii, która nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania. Potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa.

 • 4. Czy klient, który chce otrzymywać faktury elektroniczne (e-faktury), musi wykupić podpis elektroniczny?

  Nie. Do otrzymywania z Play i rozliczania faktury elektronicznej (e-faktury) nie jest potrzebny podpis elektroniczny. Każda osoba, nawet jeśli nie ma podpisu elektronicznego, może zweryfikować poprawność wystawionej faktury elektronicznej na stronie Play24 (zobacz) lub przy pomocy jednej z darmowych aplikacji dostępnych w internecie, np. na stronie www.certum.pl

 • 5. Czy faktura elektroniczna jest bezpiecznym rozwiązaniem?

  Tak. Dane zawarte w fakturze są podwójnie zabezpieczone. Przechowywane są w bezpiecznym archiwum w postaci zaszyfrowanej, a ich udostępnienie odbywa się poprzez zaszyfrowane kanały komunikacyjne (https). Ponadto każda faktura elektroniczna podpisana jest podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu odbiorca faktury może sprawdzić, czy faktura pochodzi z właściwego miejsca i ma pewność, że jej zawartość nie została zmodyfikowana od momentu wystawienia.

 • 6. Co to jest podpis elektroniczny?

  Podpis elektroniczny – e-podpis - to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej ten podpis.

 • 7. Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny?

  Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który:

  • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
  • jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu elektronicznego. Urządzenia i dane podlegają wyłącznej kontroli osoby składającej podpis.,
  • jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Dokumenty

 
Czy ten artykuł był pomocny?