Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca obywatelem polskim:

 1. a) Dowód osobisty polski lub paszport polski osoby podpisującej umowę
 2. b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON
 3. c) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP
 4. d) Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG) albo inne dla poszczególnych zawodów:

   

  • zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione z urzędu gminy – dokument ważny 90 dni od daty wystawienia
  • wydruk z GUS – rolnik prowadzący działalność rolniczą nie będący przedsiębiorcą
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej
  • oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR
  • oryginał z wpisu do ewidencji producentów z ARiMR
  • akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich
  • decyzja o powołaniu na funkcję/stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się