Osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim:

 1. a) Paszport lub dowód osobisty z UE osoby podpisującej umowę (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)
 2. b) Karta pobytu (Ważna na cały okres obowiązywania UoŚUT/Aneksu)
 3. c) Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   

  • Pozwolenie na pracę/zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę (Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia)
  • Legitymacja studencka lub doktorancka wydana przez polską uczelnię (Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/Aneksu)
  • Karta kredytowa zgodna z aktualnym wykazem kart kredytowych
  • Bieżąca faktura za telefon komórkowy od innego Operatora (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
  • Bieżąca faktura za telefon stacjonarny od innego Operatora (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
  • Bieżąca faktura za prąd, gaz z saldem 0 (Data wystawienia faktury: Faktury za prąd akceptujemy z ostatnich dwóch miesięcy, jeżeli są wystawiane raz na dwa miesiące lub z ostatniego kwartału, jeżeli są wystawiane kwartalnie. Ważność faktury liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu, za jaki faktura jest wystawiona)
  • Bieżąca faktura za telewizję kablową, tylko i wyłącznie: Polsat Cyfrowy, NC+, UPC, Multi Media, Vectra, Toya (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)
  • Bieżąca faktura za internet, tylko i wyłącznie: Polsat Cyfrowy, NC+, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Neostrada, Netia, Orange, Plus, T-Mobile (Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona)

 

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się